Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Research on The Usability Problems of University Web Sites: The Case of Baskent University

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 22 - 43, 21.02.2024

Öz

Usability (user experiences) means that products are functionally correct, suitable for use, easy to learn, easy to remember. Some of the usability methods in websites are based on design principles. By applying these methods, web usability is achieved by combining technical, structural and visual usability. In this context, when Başkent University website is analysed in terms of user experiences, it is observed that there are problems in information architecture, accessibility, speed, perception problems, problems in content management and accessibility problems. For this reason, it can be stated that a website should be designed by determining the target audience expected to visit and the basic needs and expectations of this target audience. Websites in universities are an important communication tool between students, lecturers and other people, so target users should be taken into consideration and websites should be designed accordingly. Within the scope of this research, based on the example of Başkent University, the web page was analysed in line with the "Steps Used in the Web Design Process" and usage-user problems were revealed.While presenting the website of Başkent University to the user, it should be taken into consideration that it should be suitable for user needs and expectations. Based on the fact that user needs and expectations should be in parallel with the structure of the website, possible communication and user problems should be prevented. The aim of this research is to determine the user problems experienced in the websites in the sample in line with the criteria determined by the experts and to try to minimise the possible problems by making suggestions. In line with the information obtained, this research is guiding in terms of identifying user problems in existing websites and offering solution suggestions and also shedding light on future research on similar issues.

Kaynakça

  • Tanışık, S. (2024). Üniversite web sitelerinin kullanılabilirlik sorunları üzerine bir araştırma: Başkent Üniversitesi örneği [A research on the usability problems of university web sites: The case of Başkent University]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 22-43.

Üniversite Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Başkent Üniversitesi Örneği

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 22 - 43, 21.02.2024

Öz

Kullanılabilirlik (user experiences), ürünlerin fonksiyonel olarak doğru, kullanıma uygun, kolay öğrenilebilir, kolay hatırlanabilir anlamına gelir. Web sitelerinde kullanılabilirlik metotlarından bir bölümü tasarım ilkelerine dayanır. Bu metotlar uygulanarak, teknik, yapısal ve görsel kullanılabilirliklerin bir araya gelmesiyle web kullanılabilirliği sağlanır. Bu bağlamda Başkent Üniversitesi web sitesi, kullanıcı tecrübeleri açısından ele alındığında, bilgi mimarisi, ulaşılabilirlik, hız, algı sorunları, içerik yönetimindeki problemler, erişilebilirlik sorunları yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bir web sitesinin, ziyaret etmesi beklenen hedef kitle ve bu hedef kitlenin temel gereksinimleri ve beklentileri belirlenerek tasarlanması gerektiği ifade edilebilir. Üniversitelerdeki web siteleri öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer kişiler arasında önemli bir iletişim aracıdır, bu sebeple hedef kullanıcılar dikkate alınmalı ve bu doğrultuda web siteleri tasarlanmalıdır. Bu araştırma kapsamında Başkent Üniversitesi örneğinden yola çıkarak “Web Tasarımı Sürecinde Kullanılan Basamaklar” doğrultusunda web sayfası incelenmiş olup kullanım-kullanıcı problemleri ortaya konulmuştur. Başkent Üniversitesi web sitesi kullanıcıya sunulurken kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine uygun olması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerinin web sitesinin yapısı ile paralel doğrultuda olması gerekliliğinden yola çıkarak, yaşanması muhtemel iletişim ve kullanıcı problemlerinin önüne geçilmelidir. Bu araştırmanın amacı ise uzman kişilerce belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda örneklemde yer alan web sitelerinde yaşanan kullanıcı problemlerini saptayıp önerilerde bulunarak, olası sorunları en aza indirmeye çalışmaktır. Edinilen bilgiler doğrultusunda, bu araştırma, hali hazırda var olan web sitelerindeki kullanıcı problemlerini tespit edip, çözüm önerileri sunması ve ayrıca, ileride benzer konuda yapılacak araştırmalara da ışık tutması açısından yol göstericidir.

Etik Beyan

Tez çalışmam 2016 yılında sonuçlandığı için etik onay formu bulunmamaktadır.

Kaynakça

  • Tanışık, S. (2024). Üniversite web sitelerinin kullanılabilirlik sorunları üzerine bir araştırma: Başkent Üniversitesi örneği [A research on the usability problems of university web sites: The case of Başkent University]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 22-43.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Medya ve İletişim Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sıla Tanışık 0000-0002-6020-5855

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2024
Gönderilme Tarihi 27 Ekim 2023
Kabul Tarihi 21 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tanışık, S. (2024). Üniversite Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Başkent Üniversitesi Örneği. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 22-43.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı