Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çağdaş Türk Resminde Grotesk Yaklaşımlar

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 66 - 80, 21.02.2024

Öz

Cumhuriyet dönemi, Türk sanatında önemli değişikliklere sahne olmuş ve resim sanatı bu süreçte yeniden şekillenmiştir. Çalışma, mitolojik temaların işlendiği resimlerdeki grotesk unsurları ele alarak, sanatçıların bu imgeleri kullanma nedenlerini ve bu imgelerin toplumsal, kültürel ve politik bağlamlarını anlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, Cumhuriyet döneminde Türk resmindeki figürlerin grotesk bağlamda işlenişini ve sanatçıların geleneksel Türk kültürü yanı sıra Batı kültürünün etkilerini nasıl entegre ettiklerini analiz eder. Ayrıca, grotesk imgelerin kullanımının sanatçıların dönemin politik ve sosyal atmosferine tepki olarak mı yoksa farklı bir anlatı stratejisi olarak mı ortaya çıktığı irdelenmektedir. Bu bağlamda, Türk resmindeki grotesk imgelerin, sanatçıların bireysel ifadelerini, toplumsal eleştirilerini ve kültürel kimliklerini nasıl yansıttığına dair bir anlayış sunar.

Etik Beyan

Araştırma literatür taraması olduğu icin etik kurul onayı gerekmemektedir.

Kaynakça

  • Ünal, M. & Dalkıran, A. (2024). Grotesque Approaches in Contemporary Turkish Painting [Çağdaş Türk Resminde Grotesk Yaklaşımlar]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 66-80.

Grotesque Approaches in Contemporary Turkish Painting

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 66 - 80, 21.02.2024

Öz

The Republican period witnessed significant changes in Turkish art and the art of painting was reshaped in this process. By addressing the grotesque elements in paintings depicting mythological themes, the study aims to understand the reasons why artists use these images and the social, cultural, and political contexts of these images. The study analyzes the depiction of figures in Turkish painting in a grotesque context during the Republican period and how artists integrated the influences of Western culture as well as traditional Turkish culture. Additionally, it is examined whether the use of grotesque images emerged as a reaction of the artists to the political and social atmosphere of the period or as a different narrative strategy. In this context, it offers an understanding of how grotesque images in Turkish painting reflect the artists' individual expressions, social criticism and cultural identities.

Etik Beyan

Since the research is a literature review, ethics committee approval is not required.

Kaynakça

  • Ünal, M. & Dalkıran, A. (2024). Grotesque Approaches in Contemporary Turkish Painting [Çağdaş Türk Resminde Grotesk Yaklaşımlar]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 66-80.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Güzel Sanatlar Eğitimi, Sanat Eğitimi (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Dalkıran 0000-0003-3055-4971

Mevlüt Ünal 0000-0002-8220-7480

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2024
Gönderilme Tarihi 28 Ocak 2024
Kabul Tarihi 21 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dalkıran, A., & Ünal, M. (2024). Grotesque Approaches in Contemporary Turkish Painting. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 66-80.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı