Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 51 - 69 2016-12-27

Immigration to the OECD Countries from Turkey in 1960-2010 Period: A Gravity Model Approach
1960-2010 Döneminde Türkiye’den OECD Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli ile Analizi

Gönül Muratoğlu [1] , Yusuf Muratoğlu [2]


For several decades international migration is one of the most important issues of the global agenda which causes significant economic and social changes in both source countries and host countries of migration. The economic reasons of international migration can be analyzed with the Gravity Model effectively and elaborately. The Gravity Model is a useful model of international trade which is also being applied in migration analyses lately. In this study, we analyze the immigration to the 20 OECD countries from Turkey over the 1960-2010 period with an augmented Gravity Model. Results indicate that there is a positive correlation between the immigration from Turkey and GDP increases in OECD countries. Rising of Turkey’s GDP negatively effects the immigration to OECD countries while rising of Turkey’s population positively effects the immigration to OECD countries. The previous immigrant stock of OECD countries has a positive effect on immigration while geographical distance has a negative effect on it. 

Son dönemlerde küresel gündemin en önemli olgularından biri olan uluslararası göç; hem göçün kaynaklandığı ülkelerde, hem de göç alıcı ülkelerde belirgin sosyal ve ekonomik değişimlere yol açmaktadır. Göçlerin ekonomik nedenleri, Çekim Modeli kullanılarak etkin bir biçimde analiz edilebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’den 20 OECD ülkesine 1960-2010 döneminde gerçekleşen göçün ekonomik belirleyenleri Genişletilmiş Çekim Modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları; OECD ülkelerinin GSYH artışlarının, Türkiye’den bu ülkelere yönelen göçü artış yönünde etkilediğini, öte yandan Türkiye’nin yurt içi geliri ile göç arasında ise negatif korelasyon bulunduğunu, bir başka deyişle Türkiye’nin GSYH artışının göçü azalma yönünde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin nüfusu arttıkça, Türkiye’den OECD ülkelerine gerçekleşen göç artış göstermiştir. OECD ülkelerinin nüfus artışı ile Türkiye’den aldıkları göç arasında ise negatif yönlü bir ilişki bulunmakta olup, bu ülkelerde nüfus arttıkça göç azalmakta, nüfus azaldıkça Türkiye’den aldıkları göç artış göstermektedir. OECD ülkelerinde bulunan toplam uluslararası göçmen stoku ile Türkiye’den bu ülkelere gerçekleşen göç arasında da pozitif korelasyon bulunmaktadır. Türkiye ile her bir OECD ülkesi arasındaki coğrafi uzaklığın göçle ilişkisi analiz edildiğinde ulaşılan katsayı negatif yönlüdür. Bir başka deyişle, Türkiye’den göç eden kişiler görece yakın ülkeleri daha çok tercih etmekte, ülkeler arasındaki uzaklık arttıkça bu durum göç eden kişi sayısını azalma yönünde etkilemektedir.

 • Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3th Ed.). New Jersey, John Wiley & Sons Inc.
 • Bergeijk, P. V. & Brakman, S. (2010). The Gravity Model in International Trade: Advances and Applications. New York: Cambridge University Press.
 • Bozdağ, E. G. & Atan, M. (2009). Avrupa Ülkelerine Göç Eden Türk İşçilerin İktisadi Etkinliğe Katkısı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 159-180.
 • Boubtane, E., Dumont, J. C., & Rault, C. (2016). Immigration and economic growth in the OECD countries 1986–2006. Oxford Economic Papers, 68(2), 340-360.
 • CEPII. (2011). Centre d’etude Prospectives et d’informations International, Distance Data. Alınan yer http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm.
 • DPT (1963). Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963-67. Alınan yer http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf
 • DPT (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-72. Alınan yer http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf
 • Girma, S. & Yu, Z. (2002). The Link between Immigration and Trade: Evidence from the United Kingdom. Weltwirtschaftliches Archiv 2002, Vol. 138, No. 1.
 • Gould, D. M. (1994). Immigrant Links to the Home Country: Empirical Implications for U.S. Bilateral Trade Flows. The Review of Economics and Statistics, 76(2), 302-316.
 • Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis. (7th Ed). New Jersey, Prentice Hall.
 • Head, K. & Ries, J. (1998). Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada. The Canadian Journal of Economics, 31(1), 47-62.
 • Karamera, D. & Iwuagwu, O. & Davis, B. (2000). A Gravity Model Analysis of International Migration to North America. Applied Economics, 32, 1746-1755.
 • Keeley, Brian. (2009). International Migration. The Human Face of Globalisation. OECD Publication: OECD Insights.
 • Leblang, D. & Fitzgerald, J. & Teets, J. C. (2014). Defying the Law of Gravity: The Political Economy of International Migration. World Politics, 66(3), 406-445.
 • Lewer, J. J. & Berg, H. D. (2008). A Gravity Model of Immigration. Economics Letters, 99(1), 164-167.
 • Mayda, A. M. (2010). International migration: A panel data analysis of the determinants of bilateral flows. Journal of Population Economics, 23(4), 1249-1274.
 • Praussello, F. (2011). The European Neighbourhood Policy and Migration Flows. Alınan yer http://www.jeanmonnet.unige.it/materialedidattico/ENP%2BMigration.pdf
 • Ramos, R. & Surinach, J. (2013). A Gravity Model of Migration between ENC and EU. IREA Working Papers 201317, University of Barcelona, Research Institute of Applied Economics.
 • Ravenstein, E. G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society of London, 48(2), 167-235. (Erişim) http://www.jstor.org/stable/2979181, 05.03.2011.
 • Ravenstein, E. G. (1889). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society, 52(2), 241-305. (Erişim) http://www.jstor.org/stable/2979333, 05.03.2011.
 • Sharma, S.C. & Chua, S.Y. (2000). ASEAN Economic Integration and Intra-Regional Trade. Applied Economic Letters, Vol. 17,165-169.
 • T. C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi (2014). Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları. Erişim: http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa#
 • Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. New York: Twentieth Century Fund.
 • UN-DESA (2002). World Population Prospects The 2000 Revision. Volume III, Analytical Report. United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York.
 • UNDESA-OECD (2013). World Migration in Figures. Alınan yer http://www.un.org/esa/population/migration/documents/World_Migration_Figures_UNDESA_OECD.pdf
 • WORLD BANK (2014). World Development Indicators Database. Alınan yer http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri. Turkish Studies. Vol 9(2), s. 1685-1704.
Konular İşletme
Bölüm Yayın İlkeleri
Yazarlar

Yazar: Gönül Muratoğlu

Yazar: Yusuf Muratoğlu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2016

APA Muratoğlu, G , Muratoğlu, Y . (2016). Immigration to the OECD Countries from Turkey in 1960-2010 Period: A Gravity Model Approach. Bulletin of Economic Theory and Analysis , 1 (1) , 51-69 . DOI: 10.25229/beta.266928