Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 87 - 122 2016-12-27

Kemer Sıkma Politikaları: Krizden Çıkış Stratejisi mi?
Austerity Policies: A Way to Escape from the Crisis?

Hikmet G. Beken [1]


Kemer sıkma politikaları, özellikle 2008 küresel krizi sonrasında kendisine yaygın bir şekilde uygulama alanı bulmuş politikalardır. Ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal etkiler nedeniyle önemli derecede eleştiriye ve incelemeye konu olan kemer sıkma politikaları, mevcut küresel ekonomik sistem ve hakim düşünce yapısı olmaksızın yeterli şekilde analiz edilemeyecektir. Neo-liberal politikalar, finansal serbestleşme ve eşitsizliğin mevcut olduğu küresel ekonomik sistem içerisinde kemer sıkma politikaları; hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler üzerinde iktisadi büyüme ve ekonomik performans noktasında farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle kemer sıkma politikalarının nasıl kavramsallaştırıldığı ve ne tür eleştiriler üzerinden
değerlendirildiğine bu çalışmada yer verilecektir.

Austerity policies have been widely implemented after the financial crisis of 2008. The social and economic effects of austerity policies can be better understood in the light of global economic system. The existence of neo-liberal policies, financial deregulation and inequality in our world, austerity policies affect both developed and the developing countries differently. Therefore, the conceptualization of this well-known policies and the common critics of these policies will be given in this study.

  • Albo G.,& Evans B. Kurtarma Stratejilerinden Çıkış Stratejilerine Gçiş: Kamuda Kemer Sıkma Kavgası, Bu Defaki Kriz: Socialist Register 2011 (ed) Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber içinde (300-335), Yordam Kitap, 2011
  • Alesina, A. & Rugy V. (2013). There is Good and Bad Austerity, and Italy Choose Bad. Forbes Magazine, http://www.forbes.com/sites/realspin/2013/03/07/there-is-good-and-bad-austerity-and-italy-chose-bad/
  • Anderson B. & Minneman E. (2014). The Abuse and Misuse of the Term “Austerity” Implications for OECD Countries. OECD Journal on Budgeting, Volume 2014/1, (109-122).
  • Arestis P., & Pelagidis T. (2010). Absurd Austerity Policies in Europe. Challenge, Vol:53, No:6,November-December 2010, (54-61).
  • Baker D. (2011). Tyranny of the Central Bankers. CEPR(Central for Ecpnomic and Poltiical research), 18 April 2011, http://cepr.net/publications/op-eds-columns/tyranny-of-the-central-bankers,
  • Baldacci E.,& Gupta S.,& Granados C.M. (2010). Getting Debt Under Control, Finance&Development, IMF, December 2010.
  • Blyth, M.(2013). Foreign Affairs. "The Austerity Delusion:Why A Bad Idea Won Over the West?" (2013, May/June), Retrieved from http://www.foreignaffairs.com/articles/139105/mark-blyth/the-austerity-delusion
  • Blyth, M. (2013)."Austerity:The History of a Dangerous Idea", Oxford University Press.
Konular İşletme
Bölüm Yayın İlkeleri
Yazarlar

Yazar: Hikmet G. Beken
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2016

APA Beken, H . (2016). Austerity Policies: A Way to Escape from the Crisis?. Bulletin of Economic Theory and Analysis , 1 (1) , 87-122 . DOI: 10.25229/beta.273991