Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 195 - 215 2018-11-17

Estimation of Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices with Smooth Transition Autoregressive Models
Döviz Kurunun Yurt İçi Fiyatlara Geçiş Etkisinin Yumuşak Geçişli Regresyon Modeliyle Tahmini

Nazlı Karaoğlu [1] , Serdar Kılıçkaplan [2]


Knowing the effect of the change in the exchange rate on domestic prices is very important for economies adopting the inflation targeting strategy. Due to the high use of imported intermediate goods in the production in Turkey, economic units and especially the Central Bank of Turkish Republic are closely monitoring the impact of exchange rate on prices. Therefore, the exchange rate pass-through is an issue that required to be investigated continually. In studies with using linear models, the passthrough is assumed to be symmetrical. The aim of this study is to examine the validity of Taylor’s(2000) hypothesis that low inflation rate reduces the exchange rate passthrough to prices, for Turkey by employing STR model, which is one of the nonlinear time series methods. For this purpose, monthly data for the period 2004:01-2018:07 were used. If the consumer prices inflation exceeds 7% level, exchange rate passthrough to consumer prices increases from 7,6% to 11,6%. Similarly, if the annual producer price inflation exceeds 4,4% level, exchange rate pass-through to producer prices increases from 24,1% to 37,5%. As a result, it is revealed that the exchange rate pass-through to consumer and producer prices is nonlinear according to inflation level and Taylor’s (2000) hypothesis is valid in the relevant period of Turkey.


Döviz kurundaki değişimin yurt içi fiyatlar üzerindeki etkisinin bilinmesi enflasyon hedeflemesi stratejisini benimseyen ekonomiler için oldukça önemlidir. Türkiye’de ithal ara malı kullanımı yüksek olduğundan, başta Merkez Bankası olmak üzere iktisadi birimler döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisini yakından takip etmektedir. Bu nedenle, geçiş etkisi güncel olarak araştırılması gereken bir konudur. Doğrusal modeller kullanılarak yapılan çalışmalarda geçiş etkisinin simetrik olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, enflasyon düzeyinin, döviz kurunun tüketici fiyatlarına geçiş etkisini azaltacağı yönündeki Taylor(2000) hipotezinin geçerliliğini Türkiye için incelemektir. Bu incelemede doğrusal olmayan zaman serisi yöntemlerinden yumuşak geçişli regresyon modelden (STR modelinden) yararlanılmıştır. Bu amaçla 2004:01–2018:07 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılmıştır. Yıllık tüketici fiyat enflasyonu %7’yi aştığında döviz kurunun tüketici fiyatlarına geçiş etkisi %7,6’dan %11,6’ya çıkmaktadır. Aynı şekilde yıllık üretici fiyat enflasyonu %4,4’ü aştığında döviz kurunun üretici fiyatlarına geçiş etkisinin %24,1’den %37,5’e çıktığı görülmüştür. Çalışmanın sonunda döviz kurunun üretici ve tüketici fiyatlarına geçiş etkisinin enflasyon düzeyine göre doğrusal olmadığı ortaya konulmuş ve Taylor(2000) hipotezinin ilgili dönemde Türkiye’de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


 • Arbatlı E. C. (2003), Exchange Rate Pass-Through In Turkey: Looking for Asymmetries, Central Bank Review 3(2), 85-124. Alınan yer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/00be43eb-3b8b-4887-9bbf-5f32148edfbe/july03-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-00be43eb-3b8b-4887-9bbf-5f32148edfbe-m3fw4q7
 • Ben Cheikh, N.(2012), Non-iinearities in exchange rate pass-through: Evidence from smooth transition models, Munich Personal RePec Archive, 39258. Alınan yer https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39258/1/MPRA_paper_39258.pdf
 • Çiftçi, M. & Yılmaz, M. H. (2017), Nonlinear Dynamics in Exchange Rate Pass-Through and Inflation Persistence: The Case of Turkish Economy, Asian Journal of Economic Modelling 6(1), 8-20 doi:10.18488/journal.8.2018.61.8.20Doğan, B. Ş. (2013), Asymmetric Behavior of the Exchange Rate Pass-Through to Manufacturing Prices in Turkey, Emerging Markets Finance and Trade 49(3), 35-47 doi: 10.2307/23437774Eitrheım, Ø. & Teräsvirta, T. (1996), Testing the Adequacy of Smooth Transition Autoregressive Models, Journal of Econometrics 74(1996), 59-75 doi:10.1016/0304-4076(95)01751-8
 • Enders, W. (2010), Applied Econometric Time Series Third Edition, Wiley Series in Probability ans Statistics.
 • Enders, W. (2015), Applied Econometric Time Series Fourth Edition, Wiley Series in Probability ans Statistics.
 • Frances, P. H. & Dijk, D. V. (2003), Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press
 • Goldberg, P. K. & Knetter, M. M. (1997), Good Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?, Journal of Economic Literature 35(3), 1243-1272 doi: 10.3386/w5862
 • Nogueira Junior, R. P. & León-Ledesma, M. A. (2008), Exchange Rate Pass-Through into Inflation: the role of asymmetries and nonlinearities. Studies in Economics 0801, University of Kent. Alınan yer ftp://ftp.ukc.ac.uk/pub/ejr/RePEc/ukc/ukcedp/0801.pdf Luukkonen, R., Saikkonen, P. & Teräsvirta, T. (1988), Testing Linearity Against Smooth Transition Autoregressive Models, Biometrika 75(3), pp.491-499 doi: 10.2307/2336599
 • Musti, B. M. & Siddiki, J. U., (2018), Nonlinear and Asymmetric Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices in Nigeria: Evidence From A Smooth Transition Autoregressive Model, Economics Discussion Papers 2018-3, School of Economics, Kingston University London Alınan yer http://staffnet.kingston.ac.uk/~ku33681/RePEc/kin/papers/2018_003.pdf
 • Taylor, J.B. (2000), Low Inflation, Pass-Through, and the Pricing Power of Firms, European Economic Review 44 (7) 2000, 1389-1408 doi:10.1016/S0014-2921(00)00037-4
 • Teräsvirta, T. (1994), Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models, Journal of the American Statistical Association 89(425), 208-218 doi:10.2307/2291217
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Sayılar
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3886-2653
Yazar: Nazlı Karaoğlu (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Serdar Kılıçkaplan
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Kasım 2018

APA Karaoğlu, N , Kılıçkaplan, S . (2018). Döviz Kurunun Yurt İçi Fiyatlara Geçiş Etkisinin Yumuşak Geçişli Regresyon Modeliyle Tahmini. Bulletin of Economic Theory and Analysis , 3 (3) , 195-215 . DOI: 10.25229/beta.465635