PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AKIL VE ERDEM İbrahim KALIN Küre Yayınları, 2013

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1, 189 - 192, 08.07.2015

Öz

temeline sözcükleri yerleştirir. Akıl ve Erdem kitabında İbrahim Kalın, Türkiye’nin müşterek tahayyülünün derinlikli bir muhasebesi sonucu olarak gerekli gördüğü onarıma bir yapı söküm faaliyeti ile başlar. Dilin tarihselliği içinde yer ve bağlam değiştiren medeniyet, özgürlük, şiddet, barış, çoğulculuk, güvenlik, akıl ve felsefe gibi kavramların Anglo-sakson yorumunun mutlaklaştırılıp, diğer yorumların marjinalize edildiği gerçeğinden hareketle kitabın ikinci kısmında Kalın, bu kavramları bir yapı-çözümüne tabi tutar. Kalın, kitabın ‘Muhasebe’ ve ‘İnşa’ bölümlerini takip eden “Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş” kısmında, medeniyet kelimesini modernizm ve Avrupa-merkezcilikle ilişkilendirmeksizin, onu çok boyutlu bir varlık tasavvurunun ilmeklerini açan bir anahtar kavram olarak kullanılır. “İslam, Şiddet ve Barış: Temel Kaynaklara bir Bakış” başlığını taşıyan dördüncü bölüm dindarlık ile şiddet arasında kurulan ve modern dünya görüşünün bir sonucu olan sözde ilişkiyi

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1, 189 - 192, 08.07.2015

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımı/Book Review
Yazarlar

Zeynep KOT TAN
0000-0002-6649-0503

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Kot Tan, Zeynep . "AKIL VE ERDEM İbrahim KALIN Küre Yayınları, 2013". BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Temmuz 2015): 189-192 .