Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 385 - 390 2019-12-15

Silent Rules Research According to Tecvid Scholars by Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007)
Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007)

Halil İbarhim AYDIN [1]


Kur’ân’ın doğru bir şekilde okunmasını temin eden bir ilim olan tecvidin ilk vahiyden itibaren nasıl devam edegeldiği, sistemli bir ilim haline gelmesinden önceki durumu, ilmi bir disiplin olmasının ardındaki sebepler/amillerin neler olduğu, ilk ne zaman ilmi bir disiplin haline geldiği, ilk tecvid eseri ve sonrasındaki durumun mahiyeti ve tecvid ilminin günümüze kadarki seyri çalışmada titizlikle ele alınmıştır. Bu anlamda eser alanında yapılan ilk çalışmadır. Ğânim Kaddûrî’den evvel böyle bir çalışma yapılmamıştır. Zaten ileride izah edeceğimiz üzere böyle bir çalışma yapmasının sebebi de bu kadar önemli bir ilim alanında akademik camiada esaslı bir çalışma yapılmamış olmasıdır.
Dirasat, Tecvid, Ganim, Hamed, Kitap
  • Cezerî, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Yûsuf el- Cezerî (ö. 833/1429). et-Temhîd fî İlmi’t-Tecvîd. thk. Ganim Kaddûrî Hamed, Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 2001.
  • Dânî, Ebû Amr Osmân b. Saîd b. Osmân ed-Dânî (ö. 444/1053). et-Teysîr fi’l-Kıraâti’s-Seb‘. İstanbul: Devlet Matbaası, 1930.
  • Ganim Kaddûrî Hamed, Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye İnde Ulemâi’t-Tecvîd. 2. Baskı. Ammân: Dar-u Ammâr, 2007.
  • Sibeveyh, Ebû Bişr Ebû Osmân, Ebü’l-Hasen, Ebü’l-Hüseyn Sîbeveyhi Amr b. Osmân b. Kanber el-Hârisî (ö. 180/796). el-Kitâb. thk. Abdusselam Muhammed Harun, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1982.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Kitap Tanıtımı/Book Review
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7600-2334
Yazar: Halil İbarhim AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

Bibtex @kitap İncelemesi { beuifd651603, journal = {BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3728}, eissn = {2148-9750}, address = {}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {385 - 390}, doi = {}, title = {Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007)}, key = {cite}, author = {AYDIN, Halil İbarhim} }
APA AYDIN, H . (2019). Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007). BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 385-390 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuifd/issue/50643/651603
MLA AYDIN, H . "Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007)". BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 385-390 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuifd/issue/50643/651603>
Chicago AYDIN, H . "Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007)". BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 385-390
RIS TY - JOUR T1 - Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007) AU - Halil İbarhim AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 390 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-3728-2148-9750 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007) %A Halil İbarhim AYDIN %T Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007) %D 2019 %J BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-3728-2148-9750 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD AYDIN, Halil İbarhim . "Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007)". BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Aralık 2019): 385-390 .
AMA AYDIN H . Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007). BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(2): 385-390.
Vancouver AYDIN H . Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye I‘Nde U‘Lemâi’t-Tecvîd, Yazar Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007). BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(2): 390-385.