Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ORGANIZATIONAL COMMITMENT - THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 3, 35 - 49, 30.09.2017

Öz

The
presence or absence of the qualities of a team from the organization each employee
worked and the employee attitudes of commitment to the institution affects the
institutions. Job satisfaction and organizational commitment are considered
together with when, inevitably are associated with each other, but
distinguishable nonetheless is the attitude that shows the differences. Job
satisfaction as related to the current business environment to get the job done
as formed from the given reaction, these reactions are more persistent and
associated with organizational commitment consists of the Overall evaluation.
Which will employ people as the place chosen by evaluating the benefits and
possibilities that the organization provides, the link established between
organizations, emphasizing organizational commitment, it is extremely important
to bring positive results for employees and the organization. You offer
benefits to employees as a result of a person's job satisfaction is an
important part of organization's commitment


Kaynakça

  • Referans1 Prof. Dr. İsmail EFİL

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK - İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 3, 35 - 49, 30.09.2017

ÖzÖrgütten kaynaklanan bir takım niteliklerin varlığı ya da yokluğu her bir
çalışanın çalıştığı kuruma ilişkin tutumlarını ve çalışanın kurumuna karşı
bağlılığını etkiler. İş tatmini ve örgütsel bağlılık ise birlikte
değerlendirildiğinde kaçınılmaz olarak birbirleri ile ilişkili, fakat buna
karşın ayırt edilebilir farklar gösteren tutumlar olarak belirtilmektedir. İş
tatmini mevcut iş çevresi ile ilgili olarak işe yönelik verilen tepkilerden
oluşurken, örgütsel bağlılık bu tepkilerle ilişkili daha kalıcı ve genel
değerlendirilmelerden oluşmaktadır. Kişinin çalışacağı yer olarak seçtiği
örgütün kendisine sağladığı olanak ve faydaları değerlendirerek, örgütle
arasında kurduğu bağı vurgulayan örgütsel bağlılık, çalışanlar ve örgüt
açısından olumlu sonuçlar getirmesi bakımından oldukça önemlidir. Çalışanlarda
örgüttün sunduğu yararlar sonucu oluşan iş tatmini kişinin örgüte bağlılığının
önemli bir parçası olmaktadır.
Kaynakça

  • Referans1 Prof. Dr. İsmail EFİL
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Fikri Bilgiç

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bilgiç, H. F. (2017). ÖRGÜTSEL BAĞLILIK - İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ. Akademik İzdüşüm Dergisi, 2(3), 35-49.

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.