Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 43 - 57, 31.05.2018

Öz

Kaynakça

 • Ajangiz, Rafael, “Being Influential Without Participating in The Policy Process. The case of Conscription Western Europe”, 2001. http://www.essex.ac.uk./ecpr/events/jointsessions/paperarchive/copenhagen/ws20/ajangiz.PDF
 • Akar Rıdvan, Aşkale Yolcuları, Belge Yayınları, 2000.
 • Askerî Yargıtay 1. Dairesinin 4.7.1997 tarihli, Esas 1997/493 ve Kararı 1997/489
 • Ayın Faruk, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan Sonra Askere Alma Kanunları (1839-1914), Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1994.
 • Bröckling Ulrich, “Çarklardaki Kum 21. Yüzyılın Başında Vicdani Red”, Yay. Haz. Özgür Heval Çınar, Coşkun Üsterci, Çarklardaki Kum: Vicdani Red, İletişim, İstanbul, 2008.
 • Can, Osman, “Vicdanî ret ve Anayasa”, Çarklardaki Kum: Vicdanî Ret-Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler, (Yayına Hazırlayanlar: Özgür Heval Çınar, Coşkun Üsterci), İletişim Yayınları, İstanbul:2008.
 • Çadırcı Musa, Tanzimat Sürecinde Türkiye Askerlik, İmge Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Çınar Özgür H., Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Vicdanî Ret ve Türkiye, (çev. Defne Orhun), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2014.
 • Demir Hande, “Vicdanî Ret Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, 2011.
 • Dönmez Volkan, Dönmez Gökhan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından, Türkiye’nin Vicdanî Ret Pratiği, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • Eren Abdurrahman, Türk Hukukunda Vicdanî Ret, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,61(3),2006.
 • Esmer Barış, Türkiye’de ve Dünyada Vicdanî Ret, Propaganda Yayınları, 2012.
 • Hale William, Türkiye’de Ordu ve Siyaset: 1789’dan Günümüze, Hil Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Kafkaslı Zehra, “Her Şey Vatan İçin” (!), Güncel Hukuk, Mart 2006/03
 • Karabekir Kazım, İstiklal Harbimiz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010.
 • Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi: Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), Cilt: 5, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1995.
 • Moskos Charles C., Chambers II, John Whiteclay, “The Secularization of Conscience”, The New Conscientious Objection: From Sacred to Secular Resistance, New York: Oxford University Press, 1993.
 • Nal Sabahattin, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukukunda Vicdanî Ret”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010.
 • Speck Andres, “Savaş Karşıtı Uluslararası Hareket İçinde Red”, Birikim, Sayı:207, Temmuz 2006.
 • Tanör Bülent, Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
 • Zürcher Eric Jan, Devletin Silahlanması ve Orta Asya'da Zorunlu Askerlik (1775-1925), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003.

1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 43 - 57, 31.05.2018

Öz

Vicdanî ret genel kabul gören ve yaygın biçimde algılanan tanımlama
şekli ile kişinin inancı gereği zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmasıdır.
Uluslararası literatürde vicdanî ret, hukukî bağlamda ve din ve vicdan
özgürlüğü kapsamında bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde,
Avrupa ülkelerinin öncülüğünde pek çok ülke, vicdanî retti bir insan hakkı
olarak tanımakta ve yurttaşlarına askerlik hizmetine alternatif oluşturan kamu
hizmeti seçeneği sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Dünya’da ve Türkiye’de
vicdani rettin tarihsel gelişiminin incelenmesinin ardından 1982 Anayasası
çerçevesinde konuya ilişkin çelişkileri ve belirsizlikleri ortaya koyarak
vicdanî ret kavramının zorunlu askerlik hizmeti ile birlikte Türk iç hukukuna
girmesi gerekliliğine dair önerilerde bulunmaktır. Bu çalışmada vicdanî ret
hakkına dair 1982 Anayasası incelenmiştir. Çalışmanın konusu çerçevesinde 1982
Anayasasının ilgili maddeleri analiz edilmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin ilgili
maddeleri analiz edilmiş ve söz konusu içtihadın iç hukukumuzla olan çelişkisi
ortaya konmuştur.

Kaynakça

 • Ajangiz, Rafael, “Being Influential Without Participating in The Policy Process. The case of Conscription Western Europe”, 2001. http://www.essex.ac.uk./ecpr/events/jointsessions/paperarchive/copenhagen/ws20/ajangiz.PDF
 • Akar Rıdvan, Aşkale Yolcuları, Belge Yayınları, 2000.
 • Askerî Yargıtay 1. Dairesinin 4.7.1997 tarihli, Esas 1997/493 ve Kararı 1997/489
 • Ayın Faruk, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan Sonra Askere Alma Kanunları (1839-1914), Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1994.
 • Bröckling Ulrich, “Çarklardaki Kum 21. Yüzyılın Başında Vicdani Red”, Yay. Haz. Özgür Heval Çınar, Coşkun Üsterci, Çarklardaki Kum: Vicdani Red, İletişim, İstanbul, 2008.
 • Can, Osman, “Vicdanî ret ve Anayasa”, Çarklardaki Kum: Vicdanî Ret-Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler, (Yayına Hazırlayanlar: Özgür Heval Çınar, Coşkun Üsterci), İletişim Yayınları, İstanbul:2008.
 • Çadırcı Musa, Tanzimat Sürecinde Türkiye Askerlik, İmge Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Çınar Özgür H., Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Vicdanî Ret ve Türkiye, (çev. Defne Orhun), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2014.
 • Demir Hande, “Vicdanî Ret Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, 2011.
 • Dönmez Volkan, Dönmez Gökhan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından, Türkiye’nin Vicdanî Ret Pratiği, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • Eren Abdurrahman, Türk Hukukunda Vicdanî Ret, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,61(3),2006.
 • Esmer Barış, Türkiye’de ve Dünyada Vicdanî Ret, Propaganda Yayınları, 2012.
 • Hale William, Türkiye’de Ordu ve Siyaset: 1789’dan Günümüze, Hil Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Kafkaslı Zehra, “Her Şey Vatan İçin” (!), Güncel Hukuk, Mart 2006/03
 • Karabekir Kazım, İstiklal Harbimiz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010.
 • Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi: Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), Cilt: 5, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1995.
 • Moskos Charles C., Chambers II, John Whiteclay, “The Secularization of Conscience”, The New Conscientious Objection: From Sacred to Secular Resistance, New York: Oxford University Press, 1993.
 • Nal Sabahattin, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukukunda Vicdanî Ret”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010.
 • Speck Andres, “Savaş Karşıtı Uluslararası Hareket İçinde Red”, Birikim, Sayı:207, Temmuz 2006.
 • Tanör Bülent, Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
 • Zürcher Eric Jan, Devletin Silahlanması ve Orta Asya'da Zorunlu Askerlik (1775-1925), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan DÖNMEZ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-3332-2634
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beuiibfaid422491, journal = {Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {43 - 57}, title = {1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu}, key = {cite}, author = {Dönmez, Gökhan} }
APA Dönmez, G. (2018). 1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu . Akademik İzdüşüm Dergisi , 3 (2) , 43-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/37205/422491
MLA Dönmez, G. "1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu" . Akademik İzdüşüm Dergisi 3 (2018 ): 43-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/37205/422491>
Chicago Dönmez, G. "1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu". Akademik İzdüşüm Dergisi 3 (2018 ): 43-57
RIS TY - JOUR T1 - 1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu AU - GökhanDönmez Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 57 VL - 3 IS - 2 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik İzdüşüm Dergisi 1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu %A Gökhan Dönmez %T 1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu %D 2018 %J Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Dönmez, Gökhan . "1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu". Akademik İzdüşüm Dergisi 3 / 2 (Mayıs 2018): 43-57 .
AMA Dönmez G. 1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu. AİD. 2018; 3(2): 43-57.
Vancouver Dönmez G. 1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu. Akademik İzdüşüm Dergisi. 2018; 3(2): 43-57.
IEEE G. Dönmez , "1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu", Akademik İzdüşüm Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 43-57, May. 2018

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.