Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

II. Dünya Savaşı Sonrasında Dış Politikada Doğrultusunda Gelişen Kültürel Bir İttifak: Halkevleri ve İngiliz Kültür Heyeti

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 3, 57 - 73, 21.09.2018

Öz

Bu
çalışma İngiliz Kültür Heyeti’nin 1945-1950 yılları arasında Halkevlerinde
gerçekleştirdiği faaliyetleri ele almaktadır. 1940’lı yıllarda Türkiye’de
faaliyet göstermeye başlayan İngiliz Kültür Heyeti, II. Dünya Savaşı sonrasında
Halkevlerinde İngiltere’nin kültürel etkinliğini sağlamak üzere konferans, dil
öğretimi ve sinema faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Türkiye’yi İngiltere’ye,
İngiltere’yi ise Türkiye’ye tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler,
kültürel vasıtalarla siyasi amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu
doğrultuda çalışmamız, CHP Hükümetlerinin II. Dünya Savaşı sonrasında siyasal
ve kültürel amaçlar çerçevesinde Halkevlerinde çalışma yapmasına müsaade ettiği
İngiliz Kültür Heyeti’nin faaliyetlerini 1945-1950 yılları arasında incelemektedir.

Kaynakça

 • CHP 1945 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, Ankara, 1946.
 • CHP 1946 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, Ankara, 1947.
 • CHP Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942.CHP Halkevleri ve Halkodalarının Yurd İçinde Dağılışları 1945, Doğuş Matbaası, Ankara.Çeçen, Anıl.Halkevleri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990.
 • Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl İkinci Dünya Savaşı Yılları (1939-1946).
 • Kamel, Ayhan. “İkinci Dünya Savaşının Bitiminden Günümüze Kadar Türk-Rus İlişkileri” Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç,Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999, ss. 408-420.
 • Kamuran Gürün, Türk Sovyet İlişkileri (1920-1953), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.
 • Kara, Adem. Cumhuriyet Döneminde Kalkınmanın Mihenk Taşı Halkevleri (1932-1951), 24 Saat Yayıncılık, 2006.
 • Özacun, Orhan.CHP Halkevleri Yayınları Bibliyografyası 1932-1951, 2001.
 • Seydi, Süleyman.1939-1945 Zor Yıllar 2.Dünya Savaşı’nda Türkiye’de İngiliz-Alman Propaganda ve İstihbarat Savaşı, Asil Yayın Dağıtım, 2006.
 • Şimşek, Sefa. Bir İdelolojik Seferberlik Deneyimi, Halkevleri 1932-1951, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2002.
 • Toksoy, Nurcan. Halkevleri -Bir Kültürel Kalkınma Modeli Olarak-, Orient Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • Yirminci Asır İngiliz Kültürü’nün Bazı Cepheleri, çev., Ahmet E. Uysal, Ankara, 1958.
 • Zeyrek, Şerafettin.Türkiye’de Halkevleri ve Halkodaları, Anı Yayınları, Ankara, 2006.

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 3, 57 - 73, 21.09.2018

Öz

Kaynakça

 • CHP 1945 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, Ankara, 1946.
 • CHP 1946 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, Ankara, 1947.
 • CHP Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942.CHP Halkevleri ve Halkodalarının Yurd İçinde Dağılışları 1945, Doğuş Matbaası, Ankara.Çeçen, Anıl.Halkevleri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990.
 • Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl İkinci Dünya Savaşı Yılları (1939-1946).
 • Kamel, Ayhan. “İkinci Dünya Savaşının Bitiminden Günümüze Kadar Türk-Rus İlişkileri” Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç,Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999, ss. 408-420.
 • Kamuran Gürün, Türk Sovyet İlişkileri (1920-1953), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.
 • Kara, Adem. Cumhuriyet Döneminde Kalkınmanın Mihenk Taşı Halkevleri (1932-1951), 24 Saat Yayıncılık, 2006.
 • Özacun, Orhan.CHP Halkevleri Yayınları Bibliyografyası 1932-1951, 2001.
 • Seydi, Süleyman.1939-1945 Zor Yıllar 2.Dünya Savaşı’nda Türkiye’de İngiliz-Alman Propaganda ve İstihbarat Savaşı, Asil Yayın Dağıtım, 2006.
 • Şimşek, Sefa. Bir İdelolojik Seferberlik Deneyimi, Halkevleri 1932-1951, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2002.
 • Toksoy, Nurcan. Halkevleri -Bir Kültürel Kalkınma Modeli Olarak-, Orient Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • Yirminci Asır İngiliz Kültürü’nün Bazı Cepheleri, çev., Ahmet E. Uysal, Ankara, 1958.
 • Zeyrek, Şerafettin.Türkiye’de Halkevleri ve Halkodaları, Anı Yayınları, Ankara, 2006.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melih DUMAN

0000-0001-6861-615X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Duman, M. (2018). II. Dünya Savaşı Sonrasında Dış Politikada Doğrultusunda Gelişen Kültürel Bir İttifak: Halkevleri ve İngiliz Kültür Heyeti . Akademik İzdüşüm Dergisi , 3 (3) , 57-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/39264/454639

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.