Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 89 - 96, 30.06.2017

Öz

Hayatın tüm alanlarında bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşümün itici gücü, teknolojik yenilikler. Sanayi devrimi dönemindeki değişimin hızı ve miktarından daha fazla bir değişim ve dönüşüm günümüzde yaşanıyor. Teknolojik yeniliklerin yarattığı bu değişim, her bireyi kaçınılmaz bir şekilde etkiliyor. Özellikle zaman ve mekân, çalışma ve iş hayatı anlayışları topyekûn değişime uğruyor. Geçmişin belirli bir mekâna ve zamana bağlı iş algısı, yerini zamanın ve mekânın yitimi ile paralel bir algılayışa bırakmaktadır. Bireyler artık bir yerde olmak zorunda değildir. Sanal mekân, yani zamansallığın ve mekânsallığın olmadığı yer de bir nevi çalışma ve iş ortamı haline dönüşmüştür. Sosyal medya, bu mekânın belirleyicisi konumundadır. Sosyal medya, farklı türden taleplerin dile getirilmesi için bir araç olmasına rağmen bugün bir çalışma ve işyeri niteliğine de bürünmüştür. Bu doğrultuda bu makale, sanal mekânın belirleyicisi konumunda olan sosyal medyanın nasıl bir iş yaşantısı yeri/mekânı haline dönüştüğünü, burada faaliyet halinde olan bireylerin, başka bir ifadeyle sosyal medya uzmanlarının çalışma koşullarının ve anlayışlarının ne olduğunu açıklamaya çalışmaktadır.  

Kaynakça

  • Costa, Giovanni vd. (2004), “Flexible Working Hours, Health, and Wwll-Being in Europe: Some Considerations from SALTSA Project”, Chronobiology İnternational, Vol 21, No 6, 831-844. Çakır, Özlem (2009), “Avrupa Birliği’nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler”, Sosyoekonomi, 2009-2, 77-94. Çokluk, Ömay, Yılmaz, Kürşad, Oğuz, Ebru (2011), “Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi”, Kuramsal Eğitim Bilim, 4(1), 95-107 Hanna, Richard, Rohm, Andrew, Crittenden, Victoria L. (2011), “We’re all connected: The Power of the Social Media Ecosystem”, Bushor881, 1-9. Kocabaş, Fatma (2004), “Endüstri İlişkilerinde Dönüşüm”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 10, 33-53. Lewis, Suzan (2003), “Flexible Working Arragements: İmplemantation, Outcomes, And Managements”, International Review Of Industrial And Organizational Psychology, Volume 18, 1-28. Russell, Helen, O’Connell, Philip J., Mc Gignity Frances (2007), “The İmpact Of Flexible Working Arrangements On Work-Life Conflict And Work Pressure İn Ireland, Working Paper”, The Economic And Social Reseach İnstutute, 2007 April, No:189, 1-29. Sarıoğlu, Halil İbrahim (1997), “Değişim Toplu Sözleşme Düzeni ve Yasalarda Esneklik”, Ankara ÇMİS Yay, 33-44. Tatlıoğlu, Ezgi (2012), “Güvenceli Esneklik Çerçevesinde Esnek Çalışmanın Uygulanabilirliği”, Electronic Journal of Vocational Colleges, December 2012, 69-82. Turgut, Tülay (2011), “Çalışmaya Tutkunluk; İş Yükü, Esnek Çalışma Saatleri, Yönetici Desteği ve İş-Aile Çatışması ile İlişkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3-4, 155-179. Zeytinoğlu, Emin (2012), “Çalışma Barışına Katkısı Olabilecek Bir Sistem: Esneklik”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 11, Sayı 22, 157-175. Çevrimiçi: http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/34-wearesocialsg 34SOCIAL MEDIA USE _BY, Erişim Tarihi: 08.02.2017 Çevrimiçi: http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/ Erişim tarihi: 05.02.2017 Çevrimiçi: http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in 2016/34wearesocialsg 34SOCIAL MEDIAUSE BY Erişim Tarihi: 0.5.02.2017 Çevrimiçi: http://sosyalmedyakulubu.com.tr/sosyalmedya/kimdir-bu-sosyal-medya-uzmanlari-ne-is-yaparlar.html Erişim Tarihi: 06.02.2017 Çevrimiçi: https://smallbiztrends.com/2016/05/popular-social-media-sites.html erişim Tarihi: 06.02.2016 Çevrimiçi: http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-medya-tarihcesi/ erişim Tarihi: 10.03.20017

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 89 - 96, 30.06.2017

Öz

Kaynakça

  • Costa, Giovanni vd. (2004), “Flexible Working Hours, Health, and Wwll-Being in Europe: Some Considerations from SALTSA Project”, Chronobiology İnternational, Vol 21, No 6, 831-844. Çakır, Özlem (2009), “Avrupa Birliği’nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler”, Sosyoekonomi, 2009-2, 77-94. Çokluk, Ömay, Yılmaz, Kürşad, Oğuz, Ebru (2011), “Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi”, Kuramsal Eğitim Bilim, 4(1), 95-107 Hanna, Richard, Rohm, Andrew, Crittenden, Victoria L. (2011), “We’re all connected: The Power of the Social Media Ecosystem”, Bushor881, 1-9. Kocabaş, Fatma (2004), “Endüstri İlişkilerinde Dönüşüm”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 10, 33-53. Lewis, Suzan (2003), “Flexible Working Arragements: İmplemantation, Outcomes, And Managements”, International Review Of Industrial And Organizational Psychology, Volume 18, 1-28. Russell, Helen, O’Connell, Philip J., Mc Gignity Frances (2007), “The İmpact Of Flexible Working Arrangements On Work-Life Conflict And Work Pressure İn Ireland, Working Paper”, The Economic And Social Reseach İnstutute, 2007 April, No:189, 1-29. Sarıoğlu, Halil İbrahim (1997), “Değişim Toplu Sözleşme Düzeni ve Yasalarda Esneklik”, Ankara ÇMİS Yay, 33-44. Tatlıoğlu, Ezgi (2012), “Güvenceli Esneklik Çerçevesinde Esnek Çalışmanın Uygulanabilirliği”, Electronic Journal of Vocational Colleges, December 2012, 69-82. Turgut, Tülay (2011), “Çalışmaya Tutkunluk; İş Yükü, Esnek Çalışma Saatleri, Yönetici Desteği ve İş-Aile Çatışması ile İlişkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3-4, 155-179. Zeytinoğlu, Emin (2012), “Çalışma Barışına Katkısı Olabilecek Bir Sistem: Esneklik”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 11, Sayı 22, 157-175. Çevrimiçi: http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/34-wearesocialsg 34SOCIAL MEDIA USE _BY, Erişim Tarihi: 08.02.2017 Çevrimiçi: http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/ Erişim tarihi: 05.02.2017 Çevrimiçi: http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in 2016/34wearesocialsg 34SOCIAL MEDIAUSE BY Erişim Tarihi: 0.5.02.2017 Çevrimiçi: http://sosyalmedyakulubu.com.tr/sosyalmedya/kimdir-bu-sosyal-medya-uzmanlari-ne-is-yaparlar.html Erişim Tarihi: 06.02.2017 Çevrimiçi: https://smallbiztrends.com/2016/05/popular-social-media-sites.html erişim Tarihi: 06.02.2016 Çevrimiçi: http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-medya-tarihcesi/ erişim Tarihi: 10.03.20017

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hamit Akçay>
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5326-6871
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beyder317082, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2017}, volume = {12}, number = {1}, pages = {89 - 96}, title = {SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI}, key = {cite}, author = {Akçay, Hamit} }
APA Akçay, H. (2017). SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 12 (1) , 89-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/317082
MLA Akçay, H. "SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 89-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/317082>
Chicago Akçay, H. "SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 89-96
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI AU - HamitAkçay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 96 VL - 12 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI %A Hamit Akçay %T SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI %D 2017 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Akçay, Hamit . "SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 / 1 (Haziran 2017): 89-96 .
AMA Akçay H. SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2017; 12(1): 89-96.
Vancouver Akçay H. SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2017; 12(1): 89-96.
IEEE H. Akçay , "SOSYAL MEDYA UZMANLARININ ÇALIŞMA HAYATI", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 89-96, Haz. 2017