Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 79 - 88, 30.06.2017

Öz

Çalışmada; Türkiye’deki elektronik dönüşüm (e-Dönüşüm) sürecinde, elektronik belge (e-Belge) ve elektronik defter (e-Defter) uygulamaları yasal ve türel çerçevede ele alınmış, söz konusu elektronik muhasebe (e-Muhasebe) uygulamalarına yönelik ilk ve güncel uygulama örneklerine yer verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle konuya ilişkin yazın taraması yapılmış, ardından Türkiye uygulaması başlangıç aşamasından günümüze değin gelinen süreç tarafımızca yapılan web tabanlı araştırma sonucu elde edilen betimleyici istatistiki bulgularıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca GİB tarafından onay almış tarafımızca seçilmiş uyumlu yazılımların e-Fatura çözümleri, e-Arşiv çözümleri ve e-Defter çözümleri örnek olay tekniğiyle sunulmuştur. Sonuç olarak, Türkiye’deki e-Dönüşüm sürecinde e-Muhasebe uygulamalarında gelinen nokta tartışılmış ve ulaşılması istenen noktaya gelinebilmesi için neler yapılması gerektiği yönünde öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2013: 27, http://tk.gov.tr/kutuphane_ve_ veribankasi/raporlar/arastirma_raporlari/dosya-lar/bulut_bilisim.pdf, 29.10.2014. e-Defter (Uygulama Kılavuzu), Versiyon: 1.6, Kasım 2016. e-Defter Uygulaması (Teknik Kılavuz), Versiyon 1.4, Şubat 2015. e-Defter Uygulaması (XBRL-GL Genel Açıklamalar), Versiyon: 1.6, Nisan 2015. e-Fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu),Versiyon: 1.6, Aralık 2014. Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1), 13.12.2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete. Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No:2), 24.12.2013 Tarih ve 28861 Sayılı Resmi Gazete. http://netsis.com.tr, NedenNetsisERP.pdf, 22.11.2016. http://netsis.com.tr; Haberler 5 Kasım 2010 “İlk E-Fatura Entegrasyonu”. http://www.deu.edu.tr http://www.edefter.gov.tr/edefterkayitlikullanicilar.html, 29.05.2017. http://www.edefter.gov.tr/edeftermevzuat.html, 30.09.2016. http://www.edefter.gov.tr/edefteruyumluyazilimlar.html, 29.05.2017. http://www.edefter.gov.tr/sss.html, 30.09.2016. http://www.efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/earsivozelentegratorlistesi.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru;efaturayararlanmayontemleri.html, 30.09.2016. http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html, 30.09.2016. http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/efaturasaklamahizmeti.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/efkshakkinda.html, 30.09.2016. http://www.gib.gov.tr http://www.kgk.gov.tr, 01.12.2013. http://www.luca.com.tr, 24.11.2008. http://www.luca.com.tr, E-Defter Üyeliği. http://www.luca.com.tr, E-Dönüşüm Luca Çözümleri. İnternet Satışı Yapan Mükelleflerin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi, 2015. Perakende Bülten, 14.12.2012. Polat, “e-fatura ve e-defter Bilgilendirme Seminer” Betek Boya ve Kimya San. AŞ E-Fatura Başarı Hikâyesi, 19.06.2013. Referans Gazetesi, “Şirketler arası ilk e-faturayı filli boya kesti”, 10.07.2010. Sözcü Gazetesi, 26.08.2013. Sözcü Gazetesi, Haziran 2012. Tektüfekçi, Fatma (2013a). “Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi: E-Muhasebe”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (2), ss. 89-102. Tektüfekçi, Fatma (2013b). “Türkiye’deki E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının XBRL İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, 11th International Conference Knowledge, Economy and Management-ICKEM2013, Malta, Kasım 2013, Proceedings2013, ISBN:978-605-860-361-5, ss.1069-1082. Tektüfekçi, Fatma (2014). “E-Belge ve E-Defter Uygulaması”. İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi, Ocak-Şubat 2014, 118, ss.66-76. Tektüfekçi, Fatma (2016). E-Dönüşüm Sürecinde Elektronik Muhasebe Uygulamaları: Elektronik Belge Uygulaması-Elektronik Defter Uygulaması, 1. Basım, Aralık 2016, KitapAna Yayınevi: İzmir. TÜRKKEP, 15.01.2014-E-Fatura Sunumu. UBL-TR (İrsaliye Yanıtı-Receipt Advice) Taslağı, Versiyon: 0.1, Kasım 2016. UBL-TR (Sevk İrsaliyesi-Despatch Advice) Taslağı, Versiyon: 0.1, Kasım 2016. UBL-TR (Temel Fatura Senaryosu), Versiyon: 0.2, Mart 2015. UBL-TR (Ticari Fatura Senaryosu), Versiyon: 0.3, Mart 2016. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397), 05.03.2010 Tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421), 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazete. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433), 30.12.2013 Tarih ve Mükerrer 28867 Sayılı Resmi Gazete. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443), 30.12.2014 Tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454), 20.06.2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazete.

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 79 - 88, 30.06.2017

Öz

Kaynakça

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2013: 27, http://tk.gov.tr/kutuphane_ve_ veribankasi/raporlar/arastirma_raporlari/dosya-lar/bulut_bilisim.pdf, 29.10.2014. e-Defter (Uygulama Kılavuzu), Versiyon: 1.6, Kasım 2016. e-Defter Uygulaması (Teknik Kılavuz), Versiyon 1.4, Şubat 2015. e-Defter Uygulaması (XBRL-GL Genel Açıklamalar), Versiyon: 1.6, Nisan 2015. e-Fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu),Versiyon: 1.6, Aralık 2014. Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1), 13.12.2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete. Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No:2), 24.12.2013 Tarih ve 28861 Sayılı Resmi Gazete. http://netsis.com.tr, NedenNetsisERP.pdf, 22.11.2016. http://netsis.com.tr; Haberler 5 Kasım 2010 “İlk E-Fatura Entegrasyonu”. http://www.deu.edu.tr http://www.edefter.gov.tr/edefterkayitlikullanicilar.html, 29.05.2017. http://www.edefter.gov.tr/edeftermevzuat.html, 30.09.2016. http://www.edefter.gov.tr/edefteruyumluyazilimlar.html, 29.05.2017. http://www.edefter.gov.tr/sss.html, 30.09.2016. http://www.efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/earsivozelentegratorlistesi.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru;efaturayararlanmayontemleri.html, 30.09.2016. http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html, 30.09.2016. http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/efaturasaklamahizmeti.html, 29.05.2017. http://www.efatura.gov.tr/efkshakkinda.html, 30.09.2016. http://www.gib.gov.tr http://www.kgk.gov.tr, 01.12.2013. http://www.luca.com.tr, 24.11.2008. http://www.luca.com.tr, E-Defter Üyeliği. http://www.luca.com.tr, E-Dönüşüm Luca Çözümleri. İnternet Satışı Yapan Mükelleflerin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi, 2015. Perakende Bülten, 14.12.2012. Polat, “e-fatura ve e-defter Bilgilendirme Seminer” Betek Boya ve Kimya San. AŞ E-Fatura Başarı Hikâyesi, 19.06.2013. Referans Gazetesi, “Şirketler arası ilk e-faturayı filli boya kesti”, 10.07.2010. Sözcü Gazetesi, 26.08.2013. Sözcü Gazetesi, Haziran 2012. Tektüfekçi, Fatma (2013a). “Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi: E-Muhasebe”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (2), ss. 89-102. Tektüfekçi, Fatma (2013b). “Türkiye’deki E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının XBRL İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, 11th International Conference Knowledge, Economy and Management-ICKEM2013, Malta, Kasım 2013, Proceedings2013, ISBN:978-605-860-361-5, ss.1069-1082. Tektüfekçi, Fatma (2014). “E-Belge ve E-Defter Uygulaması”. İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi, Ocak-Şubat 2014, 118, ss.66-76. Tektüfekçi, Fatma (2016). E-Dönüşüm Sürecinde Elektronik Muhasebe Uygulamaları: Elektronik Belge Uygulaması-Elektronik Defter Uygulaması, 1. Basım, Aralık 2016, KitapAna Yayınevi: İzmir. TÜRKKEP, 15.01.2014-E-Fatura Sunumu. UBL-TR (İrsaliye Yanıtı-Receipt Advice) Taslağı, Versiyon: 0.1, Kasım 2016. UBL-TR (Sevk İrsaliyesi-Despatch Advice) Taslağı, Versiyon: 0.1, Kasım 2016. UBL-TR (Temel Fatura Senaryosu), Versiyon: 0.2, Mart 2015. UBL-TR (Ticari Fatura Senaryosu), Versiyon: 0.3, Mart 2016. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397), 05.03.2010 Tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421), 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazete. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433), 30.12.2013 Tarih ve Mükerrer 28867 Sayılı Resmi Gazete. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443), 30.12.2014 Tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454), 20.06.2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazete.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma TEKTÜFEKÇİ>
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beyder318052, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2017}, volume = {12}, number = {1}, pages = {79 - 88}, title = {E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Tektüfekçi, Fatma} }
APA Tektüfekçi, F. (2017). E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 12 (1) , 79-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/318052
MLA Tektüfekçi, F. "E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 79-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/318052>
Chicago Tektüfekçi, F. "E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 79-88
RIS TY - JOUR T1 - E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - FatmaTektüfekçi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 88 VL - 12 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Fatma Tektüfekçi %T E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2017 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Tektüfekçi, Fatma . "E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 / 1 (Haziran 2017): 79-88 .
AMA Tektüfekçi F. E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2017; 12(1): 79-88.
Vancouver Tektüfekçi F. E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2017; 12(1): 79-88.
IEEE F. Tektüfekçi , "E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE E-MUHASEBE UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 79-88, Haz. 2017