EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 01.12.2007

Öz

Economic effects of the new economy are realized in micro and macro levels. In micro level, due to the developments in information and communication Technologies (ICT) new electronic market places and network structures are created. New approaches directed to these systems are put forward and theories are developed. Other effects of tehcnological developments in micro level occured on the cost and price structure. In macro level the new economy affects the growth, productivity, employment, international income distribution, foreing trade and cyclical fluctuations. New economy also influences the economic policy. The study examines the economic effects of the new economy and its reflections on the economic policy. According to the findings of the study, the most significant effect ot the new economy in micro level is the continuously decreasing costs. As the product structure is also changed in the new economy information products become the subject matter and new economy considers the value of this product structure in the network structure and tries to determine it with network externalities theory and price discrimination. In micro level ICT provides growth and productivity increase in the economy. Besides, they play an important role in creation of new employment forms and development of new foreign trade theories. As an reflection of technological developments new payment and banking systems orient the economic policy. In fiscal policy, thanks to the technological developments fiscal transparency and efficiency in tax policy has been provided.

Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 01.12.2007

Öz

Yeni ekonominin iktisadi etkileri mikro ve makro düzeyde gerçekleşmektedir. Mikro düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu yeni elektronik pazar yerleri ve ağ yapıları oluşmaktadır. Bu sistemlere yönelik yeni yaklaşımlar ileri sürülmekte ve teoriler geliştirilmektedir. Teknolojik gelişmelerin mikro düzeyde diğer etkileri maliyet ve fiyat yapısı üzerinde ortaya çıkmaktadır. Makro düzeyde yeni ekonomi büyümeyi, verimliliği, istihdamı, ülkelerarası gelir dağılımını, dış ticareti ve konjonktürel dalgalanmaları etkilemektedir. Yeni ekonomi aynı zamanda iktisat politikası üzerinde de etkiler meydana getirmektedir. Çalışma yeni ekonominin iktisadi etkilerini ve iktisat politikaları üzerindeki yansımalarını incelemektedir. Çalışmanın bulgularına göre, yeni ekonominin mikro düzeyde en önemli etkisi sürekli azalan maliyetlerdir. Yeni ekonomide ürün yapısı da değiştiğinden bilgi ürünleri söz konusu olmakta ve yeni ekonomi bu ürün yapısının değerini ağ yapısı içerisinde ele alarak, ağ dışsallıkları teorisi ve fiyat farklılaştırması ile belirlemeye çalışmaktadır. Makro düzeyde bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomide büyüme ve verimlilik artışı sağlamaktadır. Ayrıca yeni istihdam biçimlerinin oluşmasında ve yeni dış ticaret teorilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Teknolojik gelişmelerin yansıması olarak yeni ödeme ve bankacılık sistemleri para politikasına yön vermektedir. Maliye politikasında ise teknolojik gelişmelerin sayesinde mali şeffaflık ve vergi politikasında etkinlik sağlanmaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd.doç.dr.ibrahim Güran YUMUŞAK Bu kişi benim


Aygün ÖZGÜR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { beyder47374, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2007}, volume = {2}, number = {2}, pages = { - }, title = {Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları}, key = {cite}, author = {Yumuşak, Yrd.doç.dr.ibrahim Güran and Özgür, Aygün} }
APA Yumuşak, Y. G. & Özgür, A. (2007). Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 2 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/3483/47374
MLA Yumuşak, Y. G. , Özgür, A. "Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2 (2007 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/3483/47374>
Chicago Yumuşak, Y. G. , Özgür, A. "Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2 (2007 ):
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları AU - Yrd.doç.dr.ibrahim GüranYumuşak, AygünÖzgür Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 2 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları %A Yrd.doç.dr.ibrahim Güran Yumuşak , Aygün Özgür %T Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları %D 2007 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yumuşak, Yrd.doç.dr.ibrahim Güran , Özgür, Aygün . "Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2 / 2 (Aralık 2007): - .
AMA Yumuşak Y. G. , Özgür A. Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2007; 2(2): -.
Vancouver Yumuşak Y. G. , Özgür A. Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2007; 2(2): -.
IEEE Y. G. Yumuşak ve A. Özgür , "Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 2, sayı. 2, Ara. 2007