Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 21 - 35, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Amaghouss, J. ve Ibourk, A. (2013), “Entrepreneurial Activities, Innovation and Economic Growth: The Role of Cyclical Factors Evidence from OECD Countries for the Period 2001-2009”, International Business Research, 6(1), 153-165.
 • Azariadis, C., & Stachurski, J. (2005). Poverty traps. Handbook of economic growth, 1, 295-384.
 • Bassanini, A. ve Scarpetta, S. (2001), “The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence For The OECD Countries”, OECD Economic Studies, No. 33.
 • Bilbao‐Osorio, B. ve Rodríguez‐Pose, A. (2004). “From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU”. Growth and Change, 35 (4), 434‐455.
 • Breusch, T.S,, Pagan, A.R. (1980). “The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics”. The Review of Economic Studies, 47(1): 239-253.
 • Canning, D., ve Pedroni, P. (2008). “Infrastructure, long‐run economic growth and causality tests for cointegrated panels”. The Manchester School, 76(5), 504-527.
 • Carter, M. R., & Barrett, C. B. (2006). “The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach”. The Journal of Development Studies, 42(2), 178-199.
 • Cecchini, S., & Scott, C. (2003). “Can information and communications technology applications contribute to poverty reduction? Lessons from rural India”. Information Technology for Development, 10(2), 73-84.
 • Dasanayaka, S. (2003). “Technology, poverty and the role of new technologies in eradication of poverty: The case of Sri Lanka.” South Asia, 10(11).
 • Güloğlu, B. ve Tekin, R.B. (2012), “A Panel Causality Analysis of the Relationship Among Research and Development, Innovation and Economic Growth in HighIncome OECD Countries”, Eurasian Economic Review, 2(1), 32-47.
 • Hall, J. (2009). “The diffusion of technology, education and income inequality: evidence from developed and developing countries”. http://www.pages.drexel.edu/~jdh56/p2_09_nov.pdf. (Erişim Tarihi: 20.01.2018).
 • Hyytinen, A. ve Toivanen, O. (2011). “Income inequality and technology diffusion: evidence from developing countries.” Scand. J. of Economics 113(2), s.364-387.
 • Irzık, G. (2002), “Bilgi Toplumu mu, Enformasyon Toplumu mu”, Günce, Sayı 24, Sayfa 6,
 • Jovanovic, B. ve MacDonald, G. (1994). “Competitive diffusion”. Journal of Political Economy 102, s. 24-52
 • Kaplinsky, R. (2013). Globalization, poverty and inequality: Between a rock and a hard place. John Wiley & Sons.Kevük, S (2006). “Bilgi Ekonomisi”. Journal of Yaşar University, 1(4), 319–350.
 • Landesmann, M. ve Pfaffermayr, M. (1997), “Technological Competition and Trade Performance”, Applied Economics, 29(2), 179-196.
 • Lansing, K. ve Markiewicz, A. (2011). “Technology diffusion and income inequality”. http://www.standrews.ac.uk/cdma/conf11papers/Agnieszka%20Markiewicz.pdf. (Erişim Tarihi: 11.02.2018).
 • Mendola, M. (2007). “Agricultural technology adoption and poverty reduction: A propensity-score matching analysis for rural Bangladesh”. Food policy, 32(3), 372-393.
 • Perugini, C. ve Pompei, F. (2009). “Technological change and income distribution in Europe”. International Labour Review, Vol. 148, No. 1-2, s. 123-148.
 • Pesaran, M. H. (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”. CESifo Working Paper Series No. 1229; IZA Discussion Paper No. 1240. https://ssrn.com/abstract=572504. Erişim Tarihi: 09.02.2018.
 • Pesaran, H.M. (2007). “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pigato, M. (2001). “Information and communication technology, poverty, and development in sub-Saharan Africa and South Asia.” Washington, DC: World Bank.
 • Samimi, A. J. ve Alerasoul, S. M. (2009). “R&D and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (4), 3464‐3469.
 • Solt F. The standardized world income inequality database. Working paper. SWIID Version 5.0.; 2014.
 • Türedi, S. (2013), “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7, 298-322.
 • Ulku, H. (2004). “R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empricial Analysis”, IMF Working Paper, 185.
 • UNDP, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi. ((Erişim Tarihi: 14.11.2017)
 • Uysal, H.A. (2010), ICT Development and Economic Growth: An Analysis of Cointegrating and Causal Relationships with Panel Data Approach, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, School of Architecture and the Built Environment Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
 • The World Bank. http://data.worldbank.org/indicator/ (Erişim Tarihi: 14.11.2017)
 • Toyama, K. (2010). “Can technology end poverty”. Boston Review, 36(5), 12-29.
 • Yapraklı, S. ve Sağlam, T. (2010), “Türkiye’de Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1980-2008)”, Ege Akademik Bakış, 10(2), 575-596.
 • Yücel, İ. H. (1998). “Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu. Yeni Türkiye”. 21. Yüzyıl Özel Sayısı II. Mart-Nisan sayısı, 4(20), 1334–1351.

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 21 - 35, 30.06.2018

Öz

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte teknolojinin, büyüme ve verimlilik artışında oldukça önem arz ettiği bilinmektedir. Teknolojik gelişmelere dolayısıyla, bilgi toplumuna adapte olamayan ülkelerin ise rekabet gücünün zayıfladığı, gelişmişlik açısından diğer ülkelerin gerisinde kaldığı düşünülmektedir. Bilgi toplumuna adapte olabilen ekonomilerin büyüme ve verimlilik artışını sağladığı ayrıca yoksulluğu azalttığı düşünülürken, gelir dağılımını bozduğu ileri sürülmektedir. Çalışmada 30 gelişmiş ve 27 gelişmekte olan ülke için 1990-2015 yılları arasında teknolojiyi temsilen kullanılan patent ve internet kullanıcısı yüzdesinin büyüme, yoksulluk ve gelir dağılımı üzerindeki etkisi; uzun dönemli nedensellik ilişkisini ve bu ilişkinin yönünü gösteren Canning ve Pedroni nedensellik analizi ile araştırılmıştır. Nedenselliğin istatistiki açıdan anlamlı olduğu gelişmekte olan ülkelerin tümünde patent ve internet kullanımı artışının yoksulluğu azalttığına dair bulgu elde edilmiştir. Ancak, patent ve internet kullanımının büyüme ve gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortak bir etki bulunamadığı, ülke özelinde farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Kaynakça

 • Amaghouss, J. ve Ibourk, A. (2013), “Entrepreneurial Activities, Innovation and Economic Growth: The Role of Cyclical Factors Evidence from OECD Countries for the Period 2001-2009”, International Business Research, 6(1), 153-165.
 • Azariadis, C., & Stachurski, J. (2005). Poverty traps. Handbook of economic growth, 1, 295-384.
 • Bassanini, A. ve Scarpetta, S. (2001), “The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence For The OECD Countries”, OECD Economic Studies, No. 33.
 • Bilbao‐Osorio, B. ve Rodríguez‐Pose, A. (2004). “From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU”. Growth and Change, 35 (4), 434‐455.
 • Breusch, T.S,, Pagan, A.R. (1980). “The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics”. The Review of Economic Studies, 47(1): 239-253.
 • Canning, D., ve Pedroni, P. (2008). “Infrastructure, long‐run economic growth and causality tests for cointegrated panels”. The Manchester School, 76(5), 504-527.
 • Carter, M. R., & Barrett, C. B. (2006). “The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach”. The Journal of Development Studies, 42(2), 178-199.
 • Cecchini, S., & Scott, C. (2003). “Can information and communications technology applications contribute to poverty reduction? Lessons from rural India”. Information Technology for Development, 10(2), 73-84.
 • Dasanayaka, S. (2003). “Technology, poverty and the role of new technologies in eradication of poverty: The case of Sri Lanka.” South Asia, 10(11).
 • Güloğlu, B. ve Tekin, R.B. (2012), “A Panel Causality Analysis of the Relationship Among Research and Development, Innovation and Economic Growth in HighIncome OECD Countries”, Eurasian Economic Review, 2(1), 32-47.
 • Hall, J. (2009). “The diffusion of technology, education and income inequality: evidence from developed and developing countries”. http://www.pages.drexel.edu/~jdh56/p2_09_nov.pdf. (Erişim Tarihi: 20.01.2018).
 • Hyytinen, A. ve Toivanen, O. (2011). “Income inequality and technology diffusion: evidence from developing countries.” Scand. J. of Economics 113(2), s.364-387.
 • Irzık, G. (2002), “Bilgi Toplumu mu, Enformasyon Toplumu mu”, Günce, Sayı 24, Sayfa 6,
 • Jovanovic, B. ve MacDonald, G. (1994). “Competitive diffusion”. Journal of Political Economy 102, s. 24-52
 • Kaplinsky, R. (2013). Globalization, poverty and inequality: Between a rock and a hard place. John Wiley & Sons.Kevük, S (2006). “Bilgi Ekonomisi”. Journal of Yaşar University, 1(4), 319–350.
 • Landesmann, M. ve Pfaffermayr, M. (1997), “Technological Competition and Trade Performance”, Applied Economics, 29(2), 179-196.
 • Lansing, K. ve Markiewicz, A. (2011). “Technology diffusion and income inequality”. http://www.standrews.ac.uk/cdma/conf11papers/Agnieszka%20Markiewicz.pdf. (Erişim Tarihi: 11.02.2018).
 • Mendola, M. (2007). “Agricultural technology adoption and poverty reduction: A propensity-score matching analysis for rural Bangladesh”. Food policy, 32(3), 372-393.
 • Perugini, C. ve Pompei, F. (2009). “Technological change and income distribution in Europe”. International Labour Review, Vol. 148, No. 1-2, s. 123-148.
 • Pesaran, M. H. (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”. CESifo Working Paper Series No. 1229; IZA Discussion Paper No. 1240. https://ssrn.com/abstract=572504. Erişim Tarihi: 09.02.2018.
 • Pesaran, H.M. (2007). “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pigato, M. (2001). “Information and communication technology, poverty, and development in sub-Saharan Africa and South Asia.” Washington, DC: World Bank.
 • Samimi, A. J. ve Alerasoul, S. M. (2009). “R&D and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (4), 3464‐3469.
 • Solt F. The standardized world income inequality database. Working paper. SWIID Version 5.0.; 2014.
 • Türedi, S. (2013), “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7, 298-322.
 • Ulku, H. (2004). “R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empricial Analysis”, IMF Working Paper, 185.
 • UNDP, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi. ((Erişim Tarihi: 14.11.2017)
 • Uysal, H.A. (2010), ICT Development and Economic Growth: An Analysis of Cointegrating and Causal Relationships with Panel Data Approach, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, School of Architecture and the Built Environment Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
 • The World Bank. http://data.worldbank.org/indicator/ (Erişim Tarihi: 14.11.2017)
 • Toyama, K. (2010). “Can technology end poverty”. Boston Review, 36(5), 12-29.
 • Yapraklı, S. ve Sağlam, T. (2010), “Türkiye’de Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1980-2008)”, Ege Akademik Bakış, 10(2), 575-596.
 • Yücel, İ. H. (1998). “Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu. Yeni Türkiye”. 21. Yüzyıl Özel Sayısı II. Mart-Nisan sayısı, 4(20), 1334–1351.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Reyhan CAFRI Bu kişi benim
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { beyder419993, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {21 - 35}, title = {GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Cafrı, Reyhan} }
APA Cafrı, R. (2018). GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 13 (1) , 21-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/38212/419993
MLA Cafrı, R. "GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 (2018 ): 21-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/38212/419993>
Chicago Cafrı, R. "GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 (2018 ): 21-35
RIS TY - JOUR T1 - GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ AU - ReyhanCafrı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 35 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ %A Reyhan Cafrı %T GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ %D 2018 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Cafrı, Reyhan . "GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 / 1 (Haziran 2018): 21-35 .
AMA Cafrı R. GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2018; 13(1): 21-35.
Vancouver Cafrı R. GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2018; 13(1): 21-35.
IEEE R. Cafrı , "GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİLGİ EKONOMİSİNİN BÜYÜME, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 21-35, Haz. 2018