Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 79 - 89, 30.06.2018

Öz

Organizasyonlarda kalite yönetiminin stratejik önemi her geçen gün artış göstermektedir. Çoğu organizasyon etkili bir şekilde kalite yönetiminin, rekabet yeteneğine ve iş piyasasında stratejik avantajlar sağladığına yönelik bakış açısı geliştirmiştir. Ayrıca toplam kalitenin felsefesi düşünüldüğünde tüm organizasyonlarda kullanabileceği görülmektedir. Bu bakış açısı kar sağlayan kuruluşlar ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında uygulanabilirliği ve çıktıları açısından bir farklılık olmadığı görülmektedir.

Sosyal hizmet kurumlarının, kendine ait organizasyon yapıları, insan merkezli olması, hizmet anlayışı ve müracaatçı odağı düşünüldüğünde toplam kalite yönetim anlayışına ihtiyacı açıktır. Birey ve grupların hizmet talep ederken seçici oldukları da bilinmektedir. Bu çalışmada, toplam kalite felsefe ve unsurlarından yola çıkılarak, kurumların yeniden yapılanması, daha iyi hizmet kalitesi ve hizmet alanların memnuniyetinin nasıl şekillendirebileceğine ilişkin uygulamalar örnekleri ile açıklanmıştır. 

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Akyüz, B. (2015). Sosyal Hizmet Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi(Sosyal Hizmet Özel Sayısı), 21-36.
 • Aydın, A., Üçüncü, K., & Tiryaki, S. (2015). Application of Total Quality Management Practices in Turkish Forest Products Industry. PRO LIGNO, 11(4), 705-713.
 • Baldwin, S., Godfrey, C., & Propper, C. (2002). Quality of Life. London and New York: Taylor & Francis e-Library.
 • Chao, C.-Y., Hsu, H.-M., Hung, F.-C., Lin, K.-H., & Liou, J.-W. (2015). Total quality management and human resources selection: A case study of the national teacher selection in Taiwan. Total Quality Management, 26(2), 157–172.
 • Cianfrani, C. A., & Jack, J. E. (2010). Cracking the Case of ISO 9001:2008 for Service A Simple Guide to Implementing Quality Management in Service Organizations (2 b., Cilt 2). Milwaukee: ASQ Quality Press.
 • Conti, T. (1993). Building Total Quality A guide for management. Hong Kong and London: Chapman & HalI.
 • Dahlgaard, J. J., Kristensen, K., & Kanji, G. K. (2007). Fundamentals of Total Quality Management. London ve New York: Taylor & Francis .Doğan, S. (2006). Büyük Ölçekli İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Güçlendirilmiş Bir İş Çevresi Yaratmaya Ne Kadar İstekli ve Hazır Olduklarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma . Yönetim ve Ekonomi, 13(2), 163-189.
 • Edward, S. (2002). Total Quality Management in Education. London: Taylor & Francis .
 • Giderler, C. (2015). Sosyal Hizmet İşletmelerinde Personel Güçlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi(Sosyal Hizmet Özel Sayısı), 58-88.Goetsch, D. L., & Davis, S. (2014). Quality Management for Organizational Excellence:Introduction to Total Quality (7 b.). Harlow: Pearson Education Limited.Gökçek Karaca, N., & Demirci , E. (2013). Sosyal Hizmet Yönetimi (1 b.). Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Gummer, B., & Mccallion, P. (2014). Total Quality Management Social Services: Theory and Practice. Rockefeller College Press.
 • Kahramanoğlu, E. (2009). Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde İhtiyaçlar-Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü.
 • Kanji, G. K. (1996). Total Quality Management in Action (Cilt 1). Chapman & Hall.
 • Madanat, H. G., & Khasawneh, A. S. (2017). Impact of Total Quality Management Implementation on Effectiveness of Human Resource Management in the Jordanian Bancing Sector From Employess' Perspectice. Academy of Strategic Management Journal, 16(1), 114-149.
 • Maletič, D., Maletič, M., & Gomišček, B. (2014). The impact of quality management orientation on maintenance performance. International Journal of Production Research, 52(6), 1744–1754.
 • Milosan, I. (2011). Studies About the Total Quality Management Concept. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS-Bulletin of Engineering, IV, 43-46.
 • Morgan, C., & Murgatroyd, S. (1994). Total Quality Management in Public Sector. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
 • Oakland, J. S. (2014). Total Quality Management And Operational ExcelLence (4 b.). New York: Routledge Taylor & Francis.
 • Oschman, J. J. (2017). The Role of Strategic Planning in Implementing a Total Quality Management Framework: An Empirical View. Quality Management Journal, 24(2), 41-54.
 • Özeroğlu, A. İ. (2015, Mart). Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 8(XXI), 539-581.
 • Pekar, J. P. (1996). Total Quality Management: Guiding Principles for Application. Philadelphia: American Society for Testing and Materials.
 • Pries, K. H., & Quigley, J. M. (2013). Total Quality Management for Project Management. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group.
 • Pyles, L., & Adam, G. (2016). Holistic Engagement Transformative Social Work Education in the 21st Century. New York: Oxford University Press .
 • Sert, M. (2015). Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Kalite Belgelerine Sahip İşletmelerde Bir Uygulama. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Spencer, B. A. (1994). Models of Organization and Total Quality Management: A Comparison and Critical Evaluation. The Academy of Management Review, 19(3), 446-471.
 • Taiai, M. (2015, Ocak). Total Quality Management Endorsement in Higher Education Institutions. İstanbul: Fatih University.
 • Toplam Kalite Yönetimi. (2018, Ocak 26). http://www.ogretmen.info/: http://www.ogretmen.info/toplam_kalite_yonetimi_.asp adresinden alındı
 • Toplam Kalite Yönetimi. (2018). Ocak 25, 2018 tarihinde http://www.toplamkaliteyonetimi.org/: http://www.toplamkaliteyonetimi.org/temel_kavramlar.html adresinden alındı
 • Uryan, B. (2002). Toplam Kalite Yönetimi. Mevzuat Dergisi, 5(55).
 • Wang, S. (2017). Improving China Department Stores Through Total Quality Management. Taylor & Francis Group, 50, 128–138.
 • Weinstein, J., Whittington, C., & Leiba, C. (2003). Collaboration in Social Work Practice (1 b.). London and New York: Jessica Kingsley Publishers.
 • Wilkinson, A., Redman, T., Snape, E., & Marchington, M. (1998). Managing with Total Quality Management: Theory and Practice (1 b.). London: Macmillan Press Ltd.
 • Yıldırım , Ş. (2016). Sosyal Hizmette Krize Müdahale Yaklaşımının Kullanımı Krize Müdahale. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 481-486.
 • Zastrow, C. (2010). Introduction to SOCIAL WORK and SOCIAL WELFARE: Empowering People (10 b.). Canada: Brooks/Cole, Cengage Learning.

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 79 - 89, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Akyüz, B. (2015). Sosyal Hizmet Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi(Sosyal Hizmet Özel Sayısı), 21-36.
 • Aydın, A., Üçüncü, K., & Tiryaki, S. (2015). Application of Total Quality Management Practices in Turkish Forest Products Industry. PRO LIGNO, 11(4), 705-713.
 • Baldwin, S., Godfrey, C., & Propper, C. (2002). Quality of Life. London and New York: Taylor & Francis e-Library.
 • Chao, C.-Y., Hsu, H.-M., Hung, F.-C., Lin, K.-H., & Liou, J.-W. (2015). Total quality management and human resources selection: A case study of the national teacher selection in Taiwan. Total Quality Management, 26(2), 157–172.
 • Cianfrani, C. A., & Jack, J. E. (2010). Cracking the Case of ISO 9001:2008 for Service A Simple Guide to Implementing Quality Management in Service Organizations (2 b., Cilt 2). Milwaukee: ASQ Quality Press.
 • Conti, T. (1993). Building Total Quality A guide for management. Hong Kong and London: Chapman & HalI.
 • Dahlgaard, J. J., Kristensen, K., & Kanji, G. K. (2007). Fundamentals of Total Quality Management. London ve New York: Taylor & Francis .Doğan, S. (2006). Büyük Ölçekli İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Güçlendirilmiş Bir İş Çevresi Yaratmaya Ne Kadar İstekli ve Hazır Olduklarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma . Yönetim ve Ekonomi, 13(2), 163-189.
 • Edward, S. (2002). Total Quality Management in Education. London: Taylor & Francis .
 • Giderler, C. (2015). Sosyal Hizmet İşletmelerinde Personel Güçlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi(Sosyal Hizmet Özel Sayısı), 58-88.Goetsch, D. L., & Davis, S. (2014). Quality Management for Organizational Excellence:Introduction to Total Quality (7 b.). Harlow: Pearson Education Limited.Gökçek Karaca, N., & Demirci , E. (2013). Sosyal Hizmet Yönetimi (1 b.). Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Gummer, B., & Mccallion, P. (2014). Total Quality Management Social Services: Theory and Practice. Rockefeller College Press.
 • Kahramanoğlu, E. (2009). Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde İhtiyaçlar-Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü.
 • Kanji, G. K. (1996). Total Quality Management in Action (Cilt 1). Chapman & Hall.
 • Madanat, H. G., & Khasawneh, A. S. (2017). Impact of Total Quality Management Implementation on Effectiveness of Human Resource Management in the Jordanian Bancing Sector From Employess' Perspectice. Academy of Strategic Management Journal, 16(1), 114-149.
 • Maletič, D., Maletič, M., & Gomišček, B. (2014). The impact of quality management orientation on maintenance performance. International Journal of Production Research, 52(6), 1744–1754.
 • Milosan, I. (2011). Studies About the Total Quality Management Concept. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS-Bulletin of Engineering, IV, 43-46.
 • Morgan, C., & Murgatroyd, S. (1994). Total Quality Management in Public Sector. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
 • Oakland, J. S. (2014). Total Quality Management And Operational ExcelLence (4 b.). New York: Routledge Taylor & Francis.
 • Oschman, J. J. (2017). The Role of Strategic Planning in Implementing a Total Quality Management Framework: An Empirical View. Quality Management Journal, 24(2), 41-54.
 • Özeroğlu, A. İ. (2015, Mart). Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 8(XXI), 539-581.
 • Pekar, J. P. (1996). Total Quality Management: Guiding Principles for Application. Philadelphia: American Society for Testing and Materials.
 • Pries, K. H., & Quigley, J. M. (2013). Total Quality Management for Project Management. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group.
 • Pyles, L., & Adam, G. (2016). Holistic Engagement Transformative Social Work Education in the 21st Century. New York: Oxford University Press .
 • Sert, M. (2015). Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Kalite Belgelerine Sahip İşletmelerde Bir Uygulama. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Spencer, B. A. (1994). Models of Organization and Total Quality Management: A Comparison and Critical Evaluation. The Academy of Management Review, 19(3), 446-471.
 • Taiai, M. (2015, Ocak). Total Quality Management Endorsement in Higher Education Institutions. İstanbul: Fatih University.
 • Toplam Kalite Yönetimi. (2018, Ocak 26). http://www.ogretmen.info/: http://www.ogretmen.info/toplam_kalite_yonetimi_.asp adresinden alındı
 • Toplam Kalite Yönetimi. (2018). Ocak 25, 2018 tarihinde http://www.toplamkaliteyonetimi.org/: http://www.toplamkaliteyonetimi.org/temel_kavramlar.html adresinden alındı
 • Uryan, B. (2002). Toplam Kalite Yönetimi. Mevzuat Dergisi, 5(55).
 • Wang, S. (2017). Improving China Department Stores Through Total Quality Management. Taylor & Francis Group, 50, 128–138.
 • Weinstein, J., Whittington, C., & Leiba, C. (2003). Collaboration in Social Work Practice (1 b.). London and New York: Jessica Kingsley Publishers.
 • Wilkinson, A., Redman, T., Snape, E., & Marchington, M. (1998). Managing with Total Quality Management: Theory and Practice (1 b.). London: Macmillan Press Ltd.
 • Yıldırım , Ş. (2016). Sosyal Hizmette Krize Müdahale Yaklaşımının Kullanımı Krize Müdahale. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 481-486.
 • Zastrow, C. (2010). Introduction to SOCIAL WORK and SOCIAL WELFARE: Empowering People (10 b.). Canada: Brooks/Cole, Cengage Learning.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orhan KOCAK>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
0000-0002-0281-8805
Türkiye


Ali TAŞCİ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ, SOSYAL HİZMET PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
0000-0002-2368-8261
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { beyder420328, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {79 - 89}, title = {Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Kocak, Orhan and Taşci, Ali} }
APA Kocak, O. & Taşci, A. (2018). Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 13 (1) , 79-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/38212/420328
MLA Kocak, O. , Taşci, A. "Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 (2018 ): 79-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/38212/420328>
Chicago Kocak, O. , Taşci, A. "Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 (2018 ): 79-89
RIS TY - JOUR T1 - Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi AU - OrhanKocak, AliTaşci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 89 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi %A Orhan Kocak , Ali Taşci %T Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi %D 2018 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Kocak, Orhan , Taşci, Ali . "Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 / 1 (Haziran 2018): 79-89 .
AMA Kocak O. , Taşci A. Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2018; 13(1): 79-89.
Vancouver Kocak O. , Taşci A. Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2018; 13(1): 79-89.
IEEE O. Kocak ve A. Taşci , "Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 79-89, Haz. 2018