Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 29 - 39, 25.07.2020

Öz

Kaynakça

  • Açık İnovasyon. (2017). Çağrılar. www.acikinovasyon.com, (erişim tarihi: 30.01.2017)Apache Foundation. Ideas. www.apache.com (erişim tarihi: 10.12.2018)Arıkboğa, Ş. (2003) Entelektüel Sermaye. İstanbul Derin Yayınevi,Baltaş, A. (2016). Türk Kültüründe Yönetmek Yerel Değerlerle Küresel Başarılar Kazanmak. Remzi Kitapevi. Bassi, L., & van Buren, M. (1999). “Valuing investments in intellectual capital”. International Journal of technology Management, 18 (5/6/7/8), 414-432, Bontis, N. (1998). “Intellectual capital; an exploratory study that develops measures and models”. Management Decision, 36 (2), 63-76.Bontis, N., Keow W.C.C. & Richardson, S. (2000). “Intellectual Capital And Business Performance In Malasian Industries”. Journal of Intellectual Capital, 1 (1), 85-100, Buganza, T. , & Verganti, R. (2009). Open innovation process to inbound knowledge: Collaboration with universities in four leading firms. European Journal of Innovation Management, 12 (3), 306–325.Bigliardi B., Dormio, A., & Galati, F. (2012). The adoption of open innovation within telecommunication industry. European Journal of Innovation Management, 15 (1), 27–54.Birkinshaw, J. Bouquet C., Barsoux; J. (2011). The 5 Myths of Innovation. Mit Sloan Management Review, WinterChesbrough,H.,(2006). Open Business Models: How to Thrive in a New Innovation Landscape. Harvard Business School Press, Boston,MA.Chesbrough,H., & Crowther,A.K. (2006). “Beyondhightech:early adopters of open innovation in other industries”. R&DManagement, 36 (3), 229–236.Chesbrough,H.,Vanhaverbeke,W.,& West,J.(2006).Open Innovation:Researching a New Paradigm. Oxford University Press.Chresbrough, H. (2011). The Era of Open Innovation, MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW, Winter Collection.Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In Good Company. Harvard Business School Press.Çubukcu, A & Tolon, M. (2018). İnovasyon Kararlarının Verilmesi Sürecinde Kitle Kaynak veAçık İnovasyon Yaklaşımları. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 4(2): 87-96Drucker, P. (2007). Management Challenges for the 21st. Century. Butterworth-Heinemann.Dunford, R. (2000). Barriers to implementing knowledge management. Management first. Erişim Adresi: http://www.managementfirst.com/Dzinkowski, R., (2000). “The measurement and management of intellectual capital”. Management Accounting, February, 32-35, Electrolux. Ideas. www.electrolux.com (erişim tarihi: 1.09.2017). Ekonomist (2016). Türk Firmalarında Açık İnovasyon Uygulamaları. Edvinsson, L. (2000). “Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital”. Journal of Intellectual Capital, 1 (1), 6-10.Enkel, E., Gassmann, O., & Chesbrough, H. (2009). Open R&D and open innovation: exploring thephenomenon. R&D Management, 39(4), 311-316.Ercan M. K., Başaran, Ö., & Demirgüneş K. (2003). Değere Dayalı Yönetim ve Entelekütel Sermaye, Gazi Kitabevi.Fuchs, C.,& Schreier, M. (2011). Customer Empowerment in New Product Development. Journal of Product Innovation Management, 28 (1), 17–32.Fukayama, F. (2009). Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World.Oxford University PressGassmann, O., & Enkel, E. (2004). Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes. [Mimeo] University of St. Gallen, Switzerland, Institute of Technology Management.Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation. R&d Management, 40(3), 213-221.Greco, J. (1999). “Knowledge is Power”. Journal of Business Strategy, March- April.İlter, Burcu Atrek B.,& İpek, İ (2016). İnovasyon Faaliyetlerinde Kullanıcının Yeri ve Çevrimiçi Kullanıcı İnovasyon Araçları. Yönetim Ve Ekonomi Cilt:23 Sayı:1Kaynak, R.,& Maden M. O. (2012). İnovasyonda Sinirlarin Genislemesi: Açik İnovasyon. Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, Bahar, 8, 1, 31-47Lee, S. Park, G, Yoon, B., & Park, J.(2010). Open Innovation in SMEs – An Intermediated Network Model. Research Policy, 39, 290–300 Link, A & Ruhm, C. (2009). “Public Knowledge: the Intellectual Capital of Entrepreneurs”. NBER, 14797.Little Big Planet. (2018). İdeas. www.littlebigplanet.com (erişim tarihi: 11.11.2018)Lipsey, R.E. (2008). Measuring the Location of Production in a Work Place of Intangible Productive Assets, FDI, and Intrafirm Trade. NBER, 14121.Mutts, J.A. & Grubert, H. (2007). The Effect of Taxes on Royalties and the Migration of Intangible Asset Abroad. NBER, 13248.O'Hern, M. S., & Rindfleisch, A. P. (2010). Customer co-creation: A typology and research agenda. Review of Marketing Research, 6, 84-106.Önce, S. (1999). Muhasebe Bakış Açısı ile Entelektüel Sermaye. Anadolu Üniversitesi Yayınları,.Pado, G. (2016). Açik İnovasyonun Rekabet Stratejisi Üzerine Etkisi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1 (2), Pisano, G. P. (2015). You need an innovation strategy. Harvard Business Review, 93(6), 44-54.Rigby, D.,& Zook, C. (2002). Open market innovation. Harvard Business Review, 26 (3), 3–17.Sullivan, P. H. (2000).Value –Driven Intellectual Capital. John Wiley & Sons Press. Şamiloğlu F. (2002). Entelektüel Sermaye. Gazi Kitabevi.Starbucks (2018). Ideas. (https://ideas.starbucks.com) (erişim tarihi: 1.12.2018)Stewart, T. (1997). Entellektüel Sermaye, Çev., Nurettin Elhüseyni, İstanbul: BZD Yayıncılık, Tapsscott, D., &Williams, A. (2007). Vikinomi - Kitlesel İşbirliği Her Şeyi Değiştiriyor. MediacatToffler, A., & Toffler, H. (2006). Zenginlik Devrimi / Nasıl Yaratılacak ve Hayatınızı Nasıl Değiştirecek. Koridor YayıncılıkTreadless. (2018). Ideas. www.treadless.com (erişim tarihi: 1.10.2018)Wallin, M.W.,& Von Krogh, G. (2010). Organizing for open innovation: Focus on the integration of knowledge” Organizational Dynamics 39(2): 145-154.Van de Vrande, V., de Jong, J. Vanhaverbeke, W., & de Rochement, M. (2009). Open Innovation In Smes:Trends,Motives And Management Challenges. Technovation, 29, 423–437West, J. & Gallagher, S. (2006). Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment in Open Source Software. R&D Management, Special Issue on “Opening-up the innovation process.

AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 29 - 39, 25.07.2020

Öz

İnsan sermayesini geliştirmek, çalışanların fikirlerine önem vererek ve iş geliştirmeye yönelik önerilerini dinleyerek olur. Ayrıca kurumların sahip olmadığı dış kaynaklarında harekete geçirmek için bir mekanizmaya ihtiyaç var. Gerek kurum dışı gerekse de kurum içi yeteneklerden ve fikirlerden faydalanmak için açık inovasyon platformlarıyla fikir/proje havuzları oluşturulur. Bu makale de platformların başarılı çalışması için gereken ön şartlar ve Türkiye’de kurgulanan açık inovasyon çalışmaları incelenecek. Açık inovasyon katılım faaliyeti ve seçen olarak kategorilere ayrıldığında; katılım faaliyetinde sabitlik “düşük müşteri kontrolünü” ve açıklık ise “yüksek müşteri kontrolünü” gösteriyor. Seçen, şirket veya topluluk olabiliyor.  Açık inovasyon platformlarının faydalı şekilde çalışabilmesine yönelik birinci engel, şirketlerin kullanıcıları fikir sunmaları için ikna etmeyi başarmalarıdır. Kullanıcıların fikirleri sunabilmelerini teşvik etmek için iki yol vardır: sosyal olarak tanınma ve finansal ödül.  İkinci engel, bu gelen fikirlerden değerli olanları daha az değerli olanlara tercih edilmesinde adil bir mekanizmanın kurulmasıdır. Açık inovasyon platformlarında sunulan fikirlerin ret edilme oranları çok yüksektir. Reddedilirken kullanıcıları küstürmemek önemlidir. Türkiye’de açık inovasyon uygulamaları emekleme dönemindedir. Gerek kurum içi ve gerekse kurum dışı çok az miktarda kurumsal firmalar tarafından faydalanılmaktadır. Yeterince ilgi görememektedir. Türkiye’deki uygulamalarda ağırlıklı olarak esneklik açısından en kısıtlı alan olan; katılım faaliyetinde “sabitlik” ve seçimde “şirkette” olan model uygulanmaktadır. G.Kore’de olduğu gibi küçük ve orta ölçekli şirketlerin devlet veya odalar birliklerinin desteğine ihtiyaç vardır. 

Kaynakça

  • Açık İnovasyon. (2017). Çağrılar. www.acikinovasyon.com, (erişim tarihi: 30.01.2017)Apache Foundation. Ideas. www.apache.com (erişim tarihi: 10.12.2018)Arıkboğa, Ş. (2003) Entelektüel Sermaye. İstanbul Derin Yayınevi,Baltaş, A. (2016). Türk Kültüründe Yönetmek Yerel Değerlerle Küresel Başarılar Kazanmak. Remzi Kitapevi. Bassi, L., & van Buren, M. (1999). “Valuing investments in intellectual capital”. International Journal of technology Management, 18 (5/6/7/8), 414-432, Bontis, N. (1998). “Intellectual capital; an exploratory study that develops measures and models”. Management Decision, 36 (2), 63-76.Bontis, N., Keow W.C.C. & Richardson, S. (2000). “Intellectual Capital And Business Performance In Malasian Industries”. Journal of Intellectual Capital, 1 (1), 85-100, Buganza, T. , & Verganti, R. (2009). Open innovation process to inbound knowledge: Collaboration with universities in four leading firms. European Journal of Innovation Management, 12 (3), 306–325.Bigliardi B., Dormio, A., & Galati, F. (2012). The adoption of open innovation within telecommunication industry. European Journal of Innovation Management, 15 (1), 27–54.Birkinshaw, J. Bouquet C., Barsoux; J. (2011). The 5 Myths of Innovation. Mit Sloan Management Review, WinterChesbrough,H.,(2006). Open Business Models: How to Thrive in a New Innovation Landscape. Harvard Business School Press, Boston,MA.Chesbrough,H., & Crowther,A.K. (2006). “Beyondhightech:early adopters of open innovation in other industries”. R&DManagement, 36 (3), 229–236.Chesbrough,H.,Vanhaverbeke,W.,& West,J.(2006).Open Innovation:Researching a New Paradigm. Oxford University Press.Chresbrough, H. (2011). The Era of Open Innovation, MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW, Winter Collection.Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In Good Company. Harvard Business School Press.Çubukcu, A & Tolon, M. (2018). İnovasyon Kararlarının Verilmesi Sürecinde Kitle Kaynak veAçık İnovasyon Yaklaşımları. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 4(2): 87-96Drucker, P. (2007). Management Challenges for the 21st. Century. Butterworth-Heinemann.Dunford, R. (2000). Barriers to implementing knowledge management. Management first. Erişim Adresi: http://www.managementfirst.com/Dzinkowski, R., (2000). “The measurement and management of intellectual capital”. Management Accounting, February, 32-35, Electrolux. Ideas. www.electrolux.com (erişim tarihi: 1.09.2017). Ekonomist (2016). Türk Firmalarında Açık İnovasyon Uygulamaları. Edvinsson, L. (2000). “Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital”. Journal of Intellectual Capital, 1 (1), 6-10.Enkel, E., Gassmann, O., & Chesbrough, H. (2009). Open R&D and open innovation: exploring thephenomenon. R&D Management, 39(4), 311-316.Ercan M. K., Başaran, Ö., & Demirgüneş K. (2003). Değere Dayalı Yönetim ve Entelekütel Sermaye, Gazi Kitabevi.Fuchs, C.,& Schreier, M. (2011). Customer Empowerment in New Product Development. Journal of Product Innovation Management, 28 (1), 17–32.Fukayama, F. (2009). Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World.Oxford University PressGassmann, O., & Enkel, E. (2004). Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes. [Mimeo] University of St. Gallen, Switzerland, Institute of Technology Management.Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation. R&d Management, 40(3), 213-221.Greco, J. (1999). “Knowledge is Power”. Journal of Business Strategy, March- April.İlter, Burcu Atrek B.,& İpek, İ (2016). İnovasyon Faaliyetlerinde Kullanıcının Yeri ve Çevrimiçi Kullanıcı İnovasyon Araçları. Yönetim Ve Ekonomi Cilt:23 Sayı:1Kaynak, R.,& Maden M. O. (2012). İnovasyonda Sinirlarin Genislemesi: Açik İnovasyon. Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, Bahar, 8, 1, 31-47Lee, S. Park, G, Yoon, B., & Park, J.(2010). Open Innovation in SMEs – An Intermediated Network Model. Research Policy, 39, 290–300 Link, A & Ruhm, C. (2009). “Public Knowledge: the Intellectual Capital of Entrepreneurs”. NBER, 14797.Little Big Planet. (2018). İdeas. www.littlebigplanet.com (erişim tarihi: 11.11.2018)Lipsey, R.E. (2008). Measuring the Location of Production in a Work Place of Intangible Productive Assets, FDI, and Intrafirm Trade. NBER, 14121.Mutts, J.A. & Grubert, H. (2007). The Effect of Taxes on Royalties and the Migration of Intangible Asset Abroad. NBER, 13248.O'Hern, M. S., & Rindfleisch, A. P. (2010). Customer co-creation: A typology and research agenda. Review of Marketing Research, 6, 84-106.Önce, S. (1999). Muhasebe Bakış Açısı ile Entelektüel Sermaye. Anadolu Üniversitesi Yayınları,.Pado, G. (2016). Açik İnovasyonun Rekabet Stratejisi Üzerine Etkisi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1 (2), Pisano, G. P. (2015). You need an innovation strategy. Harvard Business Review, 93(6), 44-54.Rigby, D.,& Zook, C. (2002). Open market innovation. Harvard Business Review, 26 (3), 3–17.Sullivan, P. H. (2000).Value –Driven Intellectual Capital. John Wiley & Sons Press. Şamiloğlu F. (2002). Entelektüel Sermaye. Gazi Kitabevi.Starbucks (2018). Ideas. (https://ideas.starbucks.com) (erişim tarihi: 1.12.2018)Stewart, T. (1997). Entellektüel Sermaye, Çev., Nurettin Elhüseyni, İstanbul: BZD Yayıncılık, Tapsscott, D., &Williams, A. (2007). Vikinomi - Kitlesel İşbirliği Her Şeyi Değiştiriyor. MediacatToffler, A., & Toffler, H. (2006). Zenginlik Devrimi / Nasıl Yaratılacak ve Hayatınızı Nasıl Değiştirecek. Koridor YayıncılıkTreadless. (2018). Ideas. www.treadless.com (erişim tarihi: 1.10.2018)Wallin, M.W.,& Von Krogh, G. (2010). Organizing for open innovation: Focus on the integration of knowledge” Organizational Dynamics 39(2): 145-154.Van de Vrande, V., de Jong, J. Vanhaverbeke, W., & de Rochement, M. (2009). Open Innovation In Smes:Trends,Motives And Management Challenges. Technovation, 29, 423–437West, J. & Gallagher, S. (2006). Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment in Open Source Software. R&D Management, Special Issue on “Opening-up the innovation process.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa AKIN> (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1850-9118
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beyder503311, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2020}, volume = {15}, number = {1}, pages = {29 - 39}, title = {AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER}, key = {cite}, author = {Akın, Mustafa} }
APA Akın, M. (2020). AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 15 (1) , 29-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/55730/503311
MLA Akın, M. "AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 (2020 ): 29-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/55730/503311>
Chicago Akın, M. "AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 (2020 ): 29-39
RIS TY - JOUR T1 - AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER AU - MustafaAkın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 39 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER %A Mustafa Akın %T AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER %D 2020 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Akın, Mustafa . "AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 / 1 (Temmuz 2020): 29-39 .
AMA Akın M. AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2020; 15(1): 29-39.
Vancouver Akın M. AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2020; 15(1): 29-39.
IEEE M. Akın , "AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 29-39, Tem. 2020