ISSN: 1367-1936
e-ISSN: 2514-6009
Başlangıç: 1997
Yayıncı: Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı
Kapak Resmi

Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi

مجلة دراسات بيت المقدس

Journal of Islamicjerusalem Studies

Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi, bu alanda kaleme alınmış akademik çalışmaları ihtiva eden ilk ve tek hakemli dergi olma özelliğine sahiptir. Araştırmacılara Beytülmakdis ile alakalı Turkçe, Arapça ve İngilizce makalelere ulaşma imkanını sunan dergi; Beytülmakdisi din, tarih, kültür gibi bir çok yönden inceleyen çalışmaları da desteklemekte, bunu yaparken

magQoba.png

literatürde yer alan boşlukları doldurmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle kuşkusuz İslamî araştırmalar için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır. Dergi aynı zamanda, Beytülmakdis ile alakalı tartışmaların yer aldığı uluslararası bir kürsü ve bu alanda söyleyecek sözü olan alimlerin buluşma noktasıdır. Diğer yandan İslami araştırmalar, tarih, mimari, edebiyat, dil, coğrafya, arkeoloji, jeoloji, çevre, siyaset gibi çeşitli ilim dallarını Beytülmakdis başlığı altında toplamaktadır. Beytülmakdis bölgesindeki Müslümanların dününü ve bugününü inceleyen destekleyici çalışmaları içeren dergi, yeni alanlara ışık tutacak farklı kulvarlardaki alimleri bir araya getirmektedir. Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi, Academy for Islamicjerusalem Studies (Britanya), Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı (Türkiye) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - ASBÜ iş birliğinde altı ayda bir yaz ve kış dönemlerinde yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi; DOAJ, Index Islamicus ve ASOS Index gibi veritabanlarında taranmaktadır.

2023 - Cilt: 23 Sayı: 2

ISSN:1367-1936 , e-ISSN:2514-6009