Journal of Islamicjerusalem Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1367-1936 | e-ISSN 2514-6009 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı | http://isravakfi.org/journal


Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi

مجلة دراسات بيت المقدس

Journal of Islamicjerusalem Studies

Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi, bu alanda kaleme alınmış akademik çalışmaları ihtiva eden ilk ve tek hakemli dergi olma özelliğine sahiptir. Araştırmacılara Beytülmakdis ile alakalı Turkçe, Arapça ve İngilizce makalelere ulaşma imkanını sunan dergi; Beytülmakdisi din, tarih, kültür gibi bir çok yönden inceleyen çalışmaları da desteklemekte, bunu yaparken

magQoba.png

literatürde yer alan boşlukları doldurmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle kuşkusuz İslamî araştırmalar için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır. Dergi aynı zamanda, Beytülmakdis ile alakalı tartışmaların yer aldığı uluslararası bir kürsü ve bu alanda söyleyecek sözü olan alimlerin buluşma noktasıdır. Diğer yandan İslami araştırmalar, tarih, mimari, edebiyat, dil, coğrafya, arkeoloji, jeoloji, çevre, siyaset gibi çeşitli ilim dallarını Beytülmakdis başlığı altında toplamaktadır. Beytülmakdis bölgesindeki Müslümanların dününü ve bugününü inceleyen destekleyici çalışmaları içeren dergi, yeni alanlara ışık tutacak farklı kulvarlardaki alimleri bir araya getirmektedir. 

Journal of Islamicjerusalem Studies

ISSN 1367-1936 | e-ISSN 2514-6009 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı | http://isravakfi.org/journal
Kapak Resmi


Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi

مجلة دراسات بيت المقدس

Journal of Islamicjerusalem Studies

Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi, bu alanda kaleme alınmış akademik çalışmaları ihtiva eden ilk ve tek hakemli dergi olma özelliğine sahiptir. Araştırmacılara Beytülmakdis ile alakalı Turkçe, Arapça ve İngilizce makalelere ulaşma imkanını sunan dergi; Beytülmakdisi din, tarih, kültür gibi bir çok yönden inceleyen çalışmaları da desteklemekte, bunu yaparken

magQoba.png

literatürde yer alan boşlukları doldurmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle kuşkusuz İslamî araştırmalar için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır. Dergi aynı zamanda, Beytülmakdis ile alakalı tartışmaların yer aldığı uluslararası bir kürsü ve bu alanda söyleyecek sözü olan alimlerin buluşma noktasıdır. Diğer yandan İslami araştırmalar, tarih, mimari, edebiyat, dil, coğrafya, arkeoloji, jeoloji, çevre, siyaset gibi çeşitli ilim dallarını Beytülmakdis başlığı altında toplamaktadır. Beytülmakdis bölgesindeki Müslümanların dününü ve bugününü inceleyen destekleyici çalışmaları içeren dergi, yeni alanlara ışık tutacak farklı kulvarlardaki alimleri bir araya getirmektedir. 

“Osmanlı Dönemi Beytülmakdis” Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. KAISERSWERTHER DİYAKONEZLERİ'NİN KUDÜS'TEKİ FAALİYETLERİ VE TALİTHA KUMİ OKULU
  Sayfalar 267 - 292
  Muttalip ŞİMŞEK
 2. 19. YÜZYIL SONUNDA FİLİSTİN’DE ARAP-YAHUDİ KARŞILAŞMASININ BİR İNCELEMESİ: KOMŞUDAN HASIMA DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL SOSYOLOJİSİ
  Sayfalar 293 - 316
  Tuğçe ERSOY
 3. XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA SİYONİSTLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞMELERİNİN ENGELLENMESİ
  Sayfalar 317 - 334
  Mohammed A.m YASİN
 4. ARŞİV BELGELERİNE GÖRE FİLİSTİN’DE SALGIN HASTALIKLAR VE ALINAN ÖNLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 335 - 354
  Sibel CEYLAN YİĞİT
 5. KUDÜS’E GELEN RUS HACILARIN MÜRÛR TEZKİRESİ MESELESİ
  Sayfalar 355 - 374
  Asuman GÖLPINAR
 6. OSMANLI KUDÜS’ÜNDE KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1886-1914)
  Sayfalar 375 - 388
  Özge Togral
 7. المصادر المالية للمسجد الأقصى 1516-1918م
  Sayfalar 389 - 416
  Ameen ABUBAKEER
 8. دور الامبراطورية العثمانية في إعمار مدينة بيت المقدس وتطوير بنياتها ومرافقها
  Sayfalar 417 - 434
  Zariouh ZINELABIDINE
 9. دور الوقف في انتشار الزوايا وازدهارها في القدس خلال العهد العثماني
  Sayfalar 435 - 444
  Ahmed HUSSİEN ABİD
 10. Religious minorities in Jerusalem and their role in the balance of conflict between the Ottoman Empire and European states: A Study through Ottoman Archival Documents (1517-1916)
  Sayfalar 445 - 466
  Metin ŞERİFOĞLU
 11. آثار بيت المقدس العثمانية: دراسة لمجموعة صور أرشيفية لكريزويل من سنة 1919 إلى 1920م
  Sayfalar 467 - 495
  Amel MAHFOUZ