Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Prevention of the Antimony Compounds at the Geothermal Power Plants with HYDRODIS® GE Products

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 146 - 156, 30.09.2021
https://doi.org/10.30516/bilgesci.952134

Öz

The energy demand is increasing day by day. Therefore, the renewable and sustainable energy of geothermal power plants is very important. The biggest problems seen in geothermal power plants are sedimentation and scaling. The scaling occurs into the wells, pipelines and heat exchangers, etc. where the geothermal brine passes. Those locations where the elements and compounds in the geothermal brine precipitate under specific conditions, forms scales. Those scales caused decreased efficiency of energy production. During the process of energy production, the temperature drops inside heat exchangers and that causes the antimony (Sb) compounds got precipitated and caused scaling. Those scales negatively affect heat transfer and eventually cause less energy to be produced by causing blockage of the vaporizer, preheater, and filters. For this reason, stibnite scaling is a situation that should be taken into serious consideration. Until now, different methods have been developed against stibnite scalings. As of 2020, HYDRODIS® GE has been developed by the Bozzettto group, which stops the precipitation and cuts the operating costs. In this way, the antimony compounds where possibly creates scales got prevented and returned in the geothermal brine to the reservoir via reinjection wells by letting production continue without any energy loss.

Kaynakça

  • Brown, K. (2011). Antimony and Arsenic Sulfide Scaling in Geothermal Binary Plants. May, 25–27 Scanes, C. G. (1989). Notice concerning copyright restrictions. Growth, Development, and Aging, 53

jeotermal enerji santrallerinde antimon bileşiklerinin HYDRODIS® GE isimli ürünler ile oluşumunun engellenmesi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 146 - 156, 30.09.2021
https://doi.org/10.30516/bilgesci.952134

Öz

Her geçen gün enerji ihtiyacı artmaktadır. Bu nedenle, Jeotermal enerji antrallerin yenilebilir ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Jeotermal enerji santrallerinde görülen en büyük problem çökelme ve kabuk oluşumlarıdır. Kabuk oluşumları, kuyuda, yüzey hatlarında, ısı değiştiricilerde vb. jeotermal akışkanın geçtiği her yerde oluşabilir. Bu bölgelerde, jeotermal akışkan içindeki elementler ve bileşikler özel koşullar altında çöker ve kabuk oluşturur. Oluşan bu kabuklar sebebiyle enerji üretiminin verimliliği düşer. Enerji üretim esnasında, ısı değiştiricilerin içinde sıcaklık düşer bu sebeple antimon (Sb) bileşikleri çökelir ve kabuk oluşmasına sebep olur. Bu kabuklar ısı transferini olumsuz yönde etkiler ve sonuç olarak buharlaştırıcı (vaporizer), ön ısıtıcı (preheater) ve santral çıkış filtrelerinde tıkanmasına bağlı olarak enerji üretimini düşürür. Bu sebeple, stibnit bileşiklerinin kabuklaşması, üzerinde ciddi durulması gereken bir durumdur. Günümüze kadar stibnit kabuğuna karşı farklı yöntemler denenmiştir. Hydrodis GE, 2020 itibari ile Bozzetto Group tarafından geliştirilmiş olup, stibnit çökelmelerini engellemesi ve işletme maliyetlerini düşürmesi amacıyla formüle edilmiştir. Böylece, antimon bileşiklerinin kabuk oluşturması engellenmiş olup, jeotermal akışkan içinde kalarak re-enjeksiyon kuyularına ve ordan da rezervuara her harhangibir enerji kaybı olmadan üretimin devam etmesini sağlar.

Kaynakça

  • Brown, K. (2011). Antimony and Arsenic Sulfide Scaling in Geothermal Binary Plants. May, 25–27 Scanes, C. G. (1989). Notice concerning copyright restrictions. Growth, Development, and Aging, 53

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Kimya
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayhan ERTEN (Sorumlu Yazar)
0000-0002-4388-9351
Türkiye


Mustafa EROGLU
0000-0001-9813-4186
Türkiye


İrfan AVCI
0000-0002-9039-1521
Türkiye


Taylan KARAN
Türkiye


Ahmet Efekan ÇOBAN
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erten, A. , Eroglu, M. , Avcı, İ. , Karan, T. & Çoban, A. E. (2021). Prevention of the Antimony Compounds at the Geothermal Power Plants with HYDRODIS® GE Products . Bilge International Journal of Science and Technology Research , 5 (2) , 146-156 . DOI: 10.30516/bilgesci.952134