Yıl 2019, Cilt , Sayı 91, Sayfalar 187 - 216 2019-10-22

The Construction of Ahıska Identity in Migration Process: Ahıska Turks who Migrated to The United States
Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri

Tuğça Poyraz [1] , Abdurrahim Güler [2]


In this study, elements constituting identities of Ahiska Turks who migrated to Jacksonville, Florida, between 2005 and 2007 was tackled in terms of migration process. The objective of this study is to present the reasons why the Ahiska Turks migrated to United States, the problems they faced before migration, and the effects of migration process on their identities. Data are obtained during January-March, 2016 from Ahiska Turks who live in Jacksonville, Florida. In-depth interviews with 9 Ahiska Turks and the participant observation was conducted in spaces where they spend their daily lives by forming an interaction in order to comprehend their social realities from their own point of view. The study revealed that discrimination toward Ahiska Turks before their migration to the United States was the most important problem they had. Further, It was observed that the Ahiska Turks involuntarily migrated to the United States with their families and they preserved the fundamental elements of their identities after their migration. Moreover, the basic elements determining the identity of Ahiska Turks are found to be Turkishness, Turkish, and Islam. 

Çalışmada 2005 ile 2007 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaleti’nin Jacksonville şehrine göç eden Ahıska Türklerinin kimliklerini oluşturan unsurlar, göç süreci içerisinde ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, Ahıska Türklerinin Amerika’ya göç etme nedenlerinin, yaşadıkları sorunların ve göç sürecinin Ahıska kimliği üzerindeki yansımalarının ortaya konulmasıdır. Araştırmanın verileri, 2016 yılının Ocak-Mart ayları süresince Jacksonville’de yaşayan Ahıska Türklerinden elde edilmiştir. Ahıska Türklerinin sosyal gerçekliklerini onların bakış açılarından anlamak önemli olduğu için çalışmada 9 Ahıska Türkü ile derinlemesine görüşme yapılmış ve gündelik hayatlarını geçirdikleri mekânlarda katılımlı gözlem gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Ahıska Türklerinin ABD’ye göç etmeden önce maruz kaldıkları ayrımcılık, en önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Ahıska Türklerinin ABD’ye zorunlu olarak ve akrabalarıyla birlikte göç ettikleri ve göç ettikten sonra da Ahıska kimliğinin temel unsurlarını korudukları gözlenmiştir. Ahıska Türklerinin kimliğini belirleyen temel unsurlar ise Türklük, Türkçe ve Müslümanlık olarak saptanmıştır.
 • Ağır, Osman ve Murat Sezik (2015). “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları”. Birey ve Toplum 5 (9): 95-123.
 • Aka, Assiye (2010). “Kimliğe Teorik Yaklaşımlar”. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 34 (1): 17-24.
 • Aliyeva, Minara (2015). “Ahıskalı Türklerde Dilin Önemi ve Yazı Dili Sorunu”. Uluslararası Ahıska Hukuki ve Sosyal Sorunlar Sempozyumu. Ankara: Astana Yay. 435-443.
 • Alver, Köksal (2006). “Edebiyat ve Kimlik”. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2): 32-42.
 • Aslan, Ahmet Ali (2015). “Ahıska Türklerinin Amerika’ya Göçü: Amerika’nın Uyguladığı Bir Sosyal Mühendislik Projesi”. Uluslararası Ahıska Hukuki ve Sosyal Sorunlar Sempozyumu. Ankara: Astana Yay. 58-76
 • Aydıngül, Ayşegül (2013). “Ahıska Türklerinin Dünü, Bugünü ve Yarını”. Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı II: 2665-2674.
 • Aydıngün, Ayşegül ve İsmail Aydıngün (2014). Ahıska Türkleri Ulusötesi Bir Topluluk Ulusötesi Aileler. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi MHB Yay.
 • Aydıngün, Ayşegül, Çiğdem Balım Harding, Matthew Hoover, Igor Kuznetsov & Steve Swerdlow (2006). Meskhetian Turks-An Introduction to Their History, Culture and Resettlement Experiences. Washington: Center for Applied Linguistics.
 • Barth, Frederick (2001). Etnik Gruplar ve Sınırları: Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu. Çev. A. Kaya ve S. Gürkan. İstanbul: Bağlam Yay.
 • Bilgin, Nuri (2007). Kimlik İnşası. İzmir: Aşina Yay.
 • Buntürk, Seyfeddin (2015). “Sovyet Belgeleriyle 1944 Ahıska Sürgünü”. Uluslararası Ahıska Hukuki ve Sosyal Sorunlar Sempozyumu. Ankara: Astana Yay. 87-99.
 • Demiray, Erdinç (2012). “Anavatanlarından Sekiz Ülkeye Dağıtılmış Bir Halk: Ahıska Türleri”. Turkish Studies 7 (3): 877-885.
 • Eyce, Berrin (1994). Konya’da Küçük Sanayide Çalışan Ailelerde Kadının Sosyal Kontrol Gücü. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Geertz, Clifford (1963). “The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics In The New States”. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. 105-157.
 • Hasanoğlu, İbrahim (2015). “Ahıska Türklerinin Geri Dönüş Sorunu ve Gürcistan’ın Yükümlülükleri”. OAKA 10 (20): 75-105.
 • Hutchinson, John ve Anthony Smith (1996). Ethnicity. Oxford: Oxford University Press.
 • Kahraman Özözen, Selver ve Aydın İbrahimov (2013). “Kafkaslardan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de Ahıska Türkleri”. Ege Coğrafya Dergisi 22 (2): 77-90.
 • Karaduman, Sibel (2010). “Modernizimden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü”. Journal of Yasar University 17 (5): 2886-2899.
 • Kolukırık, Suat (2011). “Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma”. Bilig - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 59: 167-190.
 • Kurt, Selim (2015). “Ahıska Türkleri ve Ahıska Yurdunun Türkiye İçin Önemi”. Uluslararası Ahıska Hukuki ve Sosyal Sorunlar Sempozyumu. Ankara: Astana Yay. 193-212.
 • Kurt, Halil ve Mehmet Ali Açıkgöz (2017). “ABD’de Yaşayan Ahıska Türkleri”. MUTAD IV (I): 107-127.
 • Kümbetoğlu, Belkıs (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yay.
 • Önder, Ali Tayyar (2002). Türkiye’nin Etnik Yapısı, Halkımızın Kökenleri ve Gerçekler. İstanbul: Pozitif Yay.
 • Özer, İnan (2004). Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Bursa: Ekim Kitabevi.
 • Patton, Michael Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousands Oaks, Sage Publication.
 • Schonpflug, Ute (2009). Culturel Transmission. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shills, Edward (1957). “Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties”. British Journal of Sociology 8 (2): 130-45.
 • Sözen, Edibe (1998). “Modernite ve Kültürel Kimlik”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi 25 (1): 153-160.
 • Timur, Serim (1972). Türkiye’de Aile Yapısı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yay.
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.
 • Yıldız, Recep ve Sakine Demir (2015). “Mili Kimliğin Oluşumunda Zihniyet”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8: 1-25.
 • Yılmaz, Abdurrahman (2014). “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri”. Turkish Studies 9 (2): 1685-1704.
 • Yılmaz, Ali ve Rüstem Mustafa (2014). “1992 Sonrası Türkiye’ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Göç, İskân ve Uyum Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma, Bursa Örneği”. Studies of the Ottoman Domain 4 (6): 1-19.
 • Yüzbey, İrade (2008). “Ahıskalı Türkler ve Kültürleri” Turkish Studies 3 (7): 679-695.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3717-4728
Yazar: Tuğça Poyraz

Orcid: 0000-0002-0317-8221
Yazar: Abdurrahim Güler

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bilig635981, journal = {Bilig}, issn = {1301-0549}, address = {}, publisher = {Ahmet Yesevi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {187 - 216}, doi = {10.12995/bilig.9108}, title = {Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri}, key = {cite}, author = {Poyraz, Tuğça and Güler, Abdurrahim} }
APA Poyraz, T , Güler, A . (2019). Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri. Bilig , (91) , 187-216 . DOI: 10.12995/bilig.9108
MLA Poyraz, T , Güler, A . "Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri". Bilig (2019 ): 187-216 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/49613/635981>
Chicago Poyraz, T , Güler, A . "Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri". Bilig (2019 ): 187-216
RIS TY - JOUR T1 - Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri AU - Tuğça Poyraz , Abdurrahim Güler Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12995/bilig.9108 DO - 10.12995/bilig.9108 T2 - Bilig JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 216 VL - IS - 91 SN - 1301-0549- M3 - doi: 10.12995/bilig.9108 UR - https://doi.org/10.12995/bilig.9108 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilig Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri %A Tuğça Poyraz , Abdurrahim Güler %T Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri %D 2019 %J Bilig %P 1301-0549- %V %N 91 %R doi: 10.12995/bilig.9108 %U 10.12995/bilig.9108
ISNAD Poyraz, Tuğça , Güler, Abdurrahim . "Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri". Bilig / 91 (Ekim 2019): 187-216 . https://doi.org/10.12995/bilig.9108
AMA Poyraz T , Güler A . Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri. Bilig. 2019; (91): 187-216.
Vancouver Poyraz T , Güler A . Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri. Bilig. 2019; (91): 216-187.