Yıl 2016, Cilt 2016 , Sayı 1, Sayfalar 97 - 138 2016-03-31

Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi

Kadir KAN [1]


Abbâsîler dönemi (132/750-656/1258), İslam şehirciliğinin en önemli ve verimli aşamalarından birini teşkil eder. İslam şehirciliği için olgunluk devri olarak ifade edilebilecek bu dönemde Müslüman coğrafyadaki şehirleşme potansiyeli iyice açığa çıkar ve çok sayıda şehir kurulur. Özellikle Abbâsîlerin ilk asrında (132/750-232/847) kurulan şehirler, hem sayı hem de nitelik bakımından İslam tarihinin diğer devirlerine göre üstünlük arz ederler. Güvenli başşehir arayışıyla başlayan ve her halifenin kendi adıyla anılacak şehirler kurma isteklerinin etkisiyle gelişen şehirleşme faaliyeti, İslam medeniyet tarihinde etki bırakan çok sayıda şehrin ortaya çıkışını netice verir. Kuruluşu kadim dönemlere uzanan şehirler de bu süreçte yeniden canlanır ve eski parlak günlerine kavuşurlar.

Abbâsîler devrinde ülkenin doğusundan batısına bütün bölgelerinde inkişaf eden şehircilik faaliyetinin en yoğun olduğu yer, devletin idari merkezi durumunda olan Irak’tır. Bu çerçevede Abbâsîlerde şehircilik denilince ilk akla gelen kent Bağdat olsa da, Mezopotamya bölgesinde Bağdat dışında irili ufaklı çok sayıda şehir ortaya çıkmıştır. Bu makalede Abbâsîlerin kuruluşunu takip eden ilk asırda, Bağdat dışındaki Irak merkezli şehircilik faaliyetleri ele alınacaktır.

Abbâsîler, Şehircilik, Irak, İslam Medeniyeti
  • ADAMS, Robert M., Land Behind Baghdad a History of Settlement on the Diyala Plains, Chicago1965.
  • AKURGAL, Ekrem, "İslâm Sanatında Türklerin Rolü", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 4, yıl 1944, ss. 527-533.
  • ALİ, Salih Ahmed, “Mıntıkatu Hire-Dirâsâtün Topografiyyetün Müstenidetün ale’l-Mesâdiri’l-Edebiyye”, Mecelletü Külliyyeti’l-Âdâb fî Câmiâti Bağdâd, Sayı: 7, Nisan 1962, ss. 17-44.
  • ALPTEKİN, M. Yavuz, Medeniyet Havzalarından Küresel Trendlere Şehir ve Toplum (Şehirlerin Toplum Bilinçlendirme İşlevi), İstanbul 2007..
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Kadir KAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2016

Bibtex @araştırma makalesi { bilimname402671, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2016}, pages = {97 - 138}, doi = {}, title = {Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi}, key = {cite}, author = {Kan, Kadir} }
APA Kan, K . (2016). Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi . Bilimname , 2016 (1) , 97-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/14233/402671
MLA Kan, K . "Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi" . Bilimname 2016 (2016 ): 97-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/14233/402671>
Chicago Kan, K . "Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi". Bilimname 2016 (2016 ): 97-138
RIS TY - JOUR T1 - Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi AU - Kadir Kan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 138 VL - 2016 IS - 1 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilimname Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi %A Kadir Kan %T Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi %D 2016 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2016 %N 1 %R %U
ISNAD Kan, Kadir . "Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi". Bilimname 2016 / 1 (Mart 2016): 97-138 .
AMA Kan K . Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi. Bilimname. 2016; 2016(1): 97-138.
Vancouver Kan K . Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi. Bilimname. 2016; 2016(1): 97-138.