Yıl 2017, Cilt 2017 , Sayı 33, Sayfalar 35 - 66 2017-05-29

Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları

Mehmet KORKMAZ [1]


Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte din öğretimi sürecinde yararlanılacak materyallerin sayısı da artmıştır. Söz konusu materyallerden birisi de filmlerdir. Filmler dersleri daha eğlenceli ve öğretici hale getirebilir. Öğrencilere zengin öğrenme yaşantısı sunabilir. Bunun için öğretmenlerin bu materyalden etkili bir şekilde yararlanmaları din öğretiminde yaşanan ilgisizlik, isteksizlik, bıkkınlık gibi sorunların azalmasında katkı sağlayabilir.

Bu araştırmanın temel amacı, Din dersi öğretmenlerinin bir öğretim materyali olarak film/videoları kullanma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırma, var olan durumu betimleyen tarama modelinde bir çalışmadır. Kayseri örnekleminde yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre; araştırmaya katılan Din dersi öğretmenlerinin yarısı derslerinde filmlerden yararlanmaktadır. Din dersi öğretmenlerinin en çok kullandıklarını söyledikleri film türü “kısa filmler/videolar”dır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin filmlerden en çok yararlandıkları ders türü “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”dir. En az film kullanılan öğretim alanı İmam Hatip Lisesi Meslek dersleri olmuştur. Dolayısıyla, derslerinde film kullanan öğretmenler daha çok ortaokul DKAB öğretmenleridir. Bayan öğretmenler erkeklere nazaran bu materyalden daha çok yararlanmaktadır. Öğretmenler bu materyali daha çok “işlenen konuyu zenginleştirmek, geliştirmek” için kullanmaktadırlar. Söz konusu öğretmenler filmleri daha çok meslektaşlarından ve internet sitelerinden temin etmektedirler. Araştırmaya katılan öğretmenler din öğretiminde film seçerken, en çok seçilen filmin “konuya uygunluğuna” dikkat ettiklerini söylemişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin film kullanma konusunda en çok yaşadıkları sorun, bazı okullardaki internet ve bilgisayar yetersizliğidir.

Din dersi öğretmenleri, din öğretimi, filmler
 • DOĞAN R.; TOSUN, C., (2003) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, PegemA yay. Ankara.
 • AKYÜREK, S. (2010) Din Eğitiminin Alt Bilim Dallarına İlişkin Bir Analiz” Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya İlahiyat Derneği, (95-113)
 • AKYÜREK, S., (2003). Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde kavram haritalarının kullanımı. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), 65-85.
 • AKYÜREK, S., (2012). İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları, DED, S.23, C.10, 7 – 47.
 • AYDIN, M. Şevki. (1996). Din Dersi Öğretmenlerinin Pedagojik Formasyonları, Kayseri: Erciyes Ü. Yay.
 • BİLGİN, B.& SELÇUK, M. (2000). Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Ankara Gün Yay.
 • DOĞAN, R. & TOSUN, C.(2002). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi (İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin), Ankara: PegemA Yay.
 • ERDEN, M.&AKMAN Y. (1998). Gelişim-Öğrenme-Öğretme, Eğitim Psikolojisi, Ankara: Arkadaş Yay.
 • ERDEN, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, İstanbul: Alkım Yay.
 • GÜNGÖR, A. (2001). İlköğretim Okulları II. Kademe DKAB Dersi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Sorunları, Yayınlanmış Y. Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri
 • KOÇ A. (2009), İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII/2 - 2009, 131-174
 • KORKMAZ, G. (2007) İlköğretim DKAB Öğretmenlerinin Çalışma Yapraklarını Kullanma Durumları, Erciyes Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Y. Lisans tezi.
 • KORKMAZ, M. (2014) Din Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme, Kayseri, Tezmer yay.
 • KOŞAR, E. & DİĞERLERİ (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: PegemA Yay.
 • ÖZDEMİR, Ş. (1998). Orta Öğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Öğretmenlerin Yardımcı Ders Araç ve Gereçleri Kullanma Durumu Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim Öğretiminin Problemleri Sempozyumu içinde (s.166-188). Kayseri: İBAV Yay.
 • ÖZDEMİR, Ş. (2004). Malatya Özel İlköğretim Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Yardımcı Araç Gereç Kullanım Düzeyi. Z.Ş. Arslan (Ed.), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı-I içinde (52-73). İstanbul: Dem Yay.
 • UÇAR, R. (1998). Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programının Uygulamasındaki Problemler, Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • YAKAR, H.G. (2013), “Sinema Filmlerinin Eğitim Amaçlı Kullanımı: Tarihsel Bir Değerlendirme” Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 19 (2013-1) 21-36.
 • YALIN, H. İ. (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yay.
 • YORULMAZ, B. (2015), Sinema ve Din Eğitimi, Dem Yay. İstanbul.
 • YORULMAZ, B., (2013). “Din Eğitimine Yardımcı Bir Araç Olarak “Tebliğ Filmleri”: “Horton Hears A Who” Örneği, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 44 (2013/1), 247-262.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-6873-4313
Yazar: Mehmet KORKMAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bilimname345561, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {35 - 66}, doi = {10.28949/bilimname.345561}, title = {Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Mehmet} }
APA Korkmaz, M . (2017). Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları . Bilimname , 2017 (33) , 35-66 . DOI: 10.28949/bilimname.345561
MLA Korkmaz, M . "Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları" . Bilimname 2017 (2017 ): 35-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/31536/345561>
Chicago Korkmaz, M . "Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları". Bilimname 2017 (2017 ): 35-66
RIS TY - JOUR T1 - Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları AU - Mehmet Korkmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28949/bilimname.345561 DO - 10.28949/bilimname.345561 T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 66 VL - 2017 IS - 33 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - doi: 10.28949/bilimname.345561 UR - https://doi.org/10.28949/bilimname.345561 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilimname Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları %A Mehmet Korkmaz %T Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları %D 2017 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2017 %N 33 %R doi: 10.28949/bilimname.345561 %U 10.28949/bilimname.345561
ISNAD Korkmaz, Mehmet . "Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları". Bilimname 2017 / 33 (Mayıs 2017): 35-66 . https://doi.org/10.28949/bilimname.345561
AMA Korkmaz M . Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları. Bilimname. 2017; 2017(33): 35-66.
Vancouver Korkmaz M . Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları. Bilimname. 2017; 2017(33): 35-66.