Yıl 2017, Cilt 2017 , Sayı 34, Sayfalar 499 - 510 2017-10-31

XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı

Özcan AKDAĞ [1]


İslam dünyasında hem kelamî hem de sufî gelenek içerisinde önemli bir yere sahip olan Gazâlî, Orta Çağ Avrupa’sında da dönemin önde gelen teolog ve filozofları tarafından tanınan bir düşünürdür. XI. yüzyılda Batı’da başlayan çeviri hareketleriyle, öncelikle tıp ve astronomiyle alakalı eserler, daha sonra ise felsefî/teolojik eserler Latinceye çevrilmiştir. Gazâlî’nin Makâsıdu’l-Felâsife adlı eseri de XII. yüzyılın üçüncü çeyreğinde, Gundissalinus tarafından De philosophorum intentionibus adıyla Latinceye aktarılmıştır. Nitekim Gazâlî, Makâsıdu’l-Felâsife’ye yazmış olduğu mukaddimede filozofların görüşlerinin bir panoramasını çizeceğini ifade etmektedir. Haha sonra kaleme almış olduğu Tehâfutu’l-Felâsife adlı eserde Gazâlî, filozofların düşüncelerini sert bir eleştiriye tabi tutmuştur. Her ne kadar İslam dünyasında filozofları eleştiren bir Gazâlî imajı hakim olmuşsa da bunun aksine, Orta Çağ Avrupa’sında, filozofları takip eden bir Gazâlî algısı hakim olmuştur. Bu çalışmamızda, birbirinden farklı iki algının kaynağı meselesini ele alacak ve bunun nedenini ortaya koyacağız.

İslam Düşüncesi, Batı Düşüncesi, Gazâlî İmajı, Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Romalı Giles
 • ABU SHANAB, R. E. (1975). “Points of Encounter between al-Ghazâlî and St. Thomas Aquinas”, Thomaso d’Aquino nella storia del pensioro, I.
 • AKDAĞ, Ö., (2016) Tanrı ve Özgürlük: Gazâlî ve Thomas Aquinas Ekseninde Bir İnceleme. Elis Yay. Ankara.
 • AQUİNAS, T. (1952) Summa Theologica, I. (Çev. Fathers of the English Dominican Province). Encyclopedia Britannica. London.
 • AQUİNAS, T. (2012) Summa Contra Gentiles, II, (Çev. James F. Anderson). Notre Dame Uni. Press. Notre Dame.
 • AQUİNAS, T. (2012), The Power of God. (Trc. Richard Regan), Oxford Uni. Press. New York.
 • AQUİNAS, T. On Truth, http://dhspriory.org/thomas/QDdeVer26.htm. 14.08.2017.
 • AQUİNAS, T. (2009) Summa Contra Gentiles, III/2. (Çev. Vernon J. Bourke). Notre Dame Uni. Press. Notre Dame.
 • AZ, Mehmet Ata (2016), “Gazzâlî ve Thomas Aquinas’ın Nedensellik Görüşlerinin Karşılaştırılması” Turkish Studies, Vol. 17.
 • CHERTOF, G. B. (1952). “Introduction” The Logical Part of Al-Ghazali’s Makâsıdu’l-Felasife, Colombia University. New York. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • FAKHRY, M. 1958Islamic Occasionalism and Its Critique by Averroes and Aquinas. George Allen and Unwind Ltd. London.
 • GAZÂLÎ, (2008). Makâsıdu’l-Felâsife, (Tah. Ahmed Ferid Mezidî). Dâru’l-Kutubi’l İlmiyye, Lübnan.
 • GAZÂLİ, (2010) Tehâfutu’l-Felâsife, (Tah. Selahaddin el-Hevarî). el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut.
 • GİLES, R. (2016). Filozofların Yanılgıları, (Çev. Özcan Akdağ) Kaknüs Yay. İstanbul.
 • HANLEY, T. (1982). St. Thomas’ use of al- Ghazâlî’s Maqâsıd Al-Falâsifa. Medieval Studies, Vol. 44.
 • KARLIĞA, B. (2004). İslam Düşüncesi’nin Batı Düşüncesi’ne Etkileri, Litera Yay. İstanbul.
 • KUTLUER, İ. (2012). “Gazzâlî ve Felsefe” Gazzâlî Konuşmaları. (Haz. M. Cüneyt Kaya). Küre Yay. İstanbul.
 • KUVANCI, C. (2016). Gazzâlî’de Din Dili. İlâhiyât Yay. Ankara
 • MAGNİ, A. (1890). Liber Metaphysicorum V, Tract I, Caput, IV. (Ed. Augusti Borgnet). Paris.
 • MİNNEMA, A. (2013). The Latin Readers of Algazel: 1150-1600. Tenesse Uni. Tenesse, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • ORMAN, S. (2013). Gazâlî, İnsan Yay. İstanbul.
 • TOPALOĞLU, F. (2011). Felsefî ve Teolojik Açıdan Mucize, Rağbet Yay. İstanbul.
 • ÜLKEN H. Z. (2004). İslam Felsefesi, Ülken Yay. İstanbul.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7156-401X
Yazar: Özcan AKDAĞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bilimname348092, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {499 - 510}, doi = {10.28949/bilimname.348092}, title = {XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı}, key = {cite}, author = {AKDAĞ, Özcan} }
APA AKDAĞ, Ö . (2017). XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı. Bilimname , 2017 (34) , 499-510 . DOI: 10.28949/bilimname.348092
MLA AKDAĞ, Ö . "XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı". Bilimname 2017 (2017 ): 499-510 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/31712/348092>
Chicago AKDAĞ, Ö . "XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı". Bilimname 2017 (2017 ): 499-510
RIS TY - JOUR T1 - XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı AU - Özcan AKDAĞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28949/bilimname.348092 DO - 10.28949/bilimname.348092 T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 499 EP - 510 VL - 2017 IS - 34 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - doi: 10.28949/bilimname.348092 UR - https://doi.org/10.28949/bilimname.348092 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimname XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı %A Özcan AKDAĞ %T XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı %D 2017 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2017 %N 34 %R doi: 10.28949/bilimname.348092 %U 10.28949/bilimname.348092
ISNAD AKDAĞ, Özcan . "XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı". Bilimname 2017 / 34 (Ekim 2017): 499-510 . https://doi.org/10.28949/bilimname.348092
AMA AKDAĞ Ö . XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı. Bilimname. 2017; 2017(34): 499-510.
Vancouver AKDAĞ Ö . XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı. Bilimname. 2017; 2017(34): 510-499.