Yıl 2018, Cilt 2018 , Sayı 35, Sayfalar 283 - 304 2018-04-30

İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi

Zafer DUYGU [1]


Musa Yasası (Νόμος Μωυσ) meselesi, İsa’nın ölümünden bir süre sonra, onun cemaatinde başlıca anlaşmazlık konusu ve hatta bölünme sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mesele, sonradan İsrail’in Tanrı’sına ve İsa’ya iman eden öteki uluslardan (gentiles) insanların Musa Yasası’nın kurallarına da riayet edip etmeyecekleri bağlamındaki tartışmalar şeklinde tanımlanabilir. Bunun sonucunda İsa cemaatinde iki ayrı ekol ortaya çıkmıştır ve Yasa karşıtı ekol geleneksel Hıristiyanlığın temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden bizzat İsa’nın, havarilerin ve ilk Kudüs cemaatinin bu konudaki düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Nitekim İsa’nın Yasa konusundaki düşüncelerini nakleden İncil rivayetleri, geleneksel Hıristiyanlığın ve kilisenin Yasa’ya dair tarih boyunca savunduğu iddiaları tartışmalı hale getirmektedir. Hem Yeni Ahit’te yer alan bazı metinler hem de erken dönem Hıristiyanlık literatürü ise havarilerin ve Kudüs cemaatinin İsa sonrası dönemde de Yasa’ya riayet halinde olduklarını kanıtlamaktadır. Makale, bu olgulardan yola çıkarak Yasa kavramının tarihsel çerçevesini belirleme, İsa’nın ve ilk Kudüs cemaatinin Yasa karşısındaki tutumunu değerlendirme ve İsa’nın öğretisini bu bağlamda yorumlama amacı taşımaktadır.  
İsa, Musa Yasası, Torah, Havariler
 • Akyol, Mustafa, The Islamic Jesus: How the King of the Jews Became a Prophet of the Muslims, New York: St. Martins Press, 2017 (Türkçe: Yahudilerin Mesihi, İslam’ın Peygamberi Meryemoğlu İsa, Türkçe terc. Onur Atalay, İstanbul: Düşün Yayınları, 2018).
 • Bauckham, Richard, “James, Peter and the Gentiles”, The Missions of James, Peter and Paul: Tensions in Early Christianity, eds. B. Chilton-C. Evans, Leiden-Boston: Brill, 2005, ss. 91-142.
 • Bultmann, Rudolf, Theology of the New Testament, Yeni Sunum: Robert Morgan, İngilizce terc. K. Grobel, Baylor University Press, 2007.
 • Doğan, Hatice, İbn Meymun’un Hayatı, Eserleri ve Delaletü’l-Hairin Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 2009.
 • Dorsey, David A., “The Law of Moses and the Christian: A Compromise”, Journal of the Evangelical Theological Society 34, 1991.
 • Duygu, Zafer-Akalın, Kutlu (eds.), Kristolojiye Giriş: Miafizit, Dyofizit ve Khalkedoncu Anlayışlar, İstanbul: Divan Yayınları, 2017. Ehrman, Bart D., The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, (2. Basım), New York: Oxford University Press, 2000.
 • Eisenberg, Ronald L., The 613 Mitzvot: A Contemporary Guide to the Commandments of Judaism, Rockville MD: Schreiber, 2005.
 • Epiphanius, Panarion, İngilizce terc. Frank Williams (I. ve II. kitaplar), Leiden-Boston: Brill, 2009.
 • Eusebius, Historia Ecclesiastica, (Nicene and Post Nicene Fathers varyantı).
 • Harnack, Adolph, History of Dogma, C. 1, Üçüncü Almanca basımdan İngilizce terc. Neil Buchanan, Boston, 1901.
 • Hasanoğlu, Eldar, “Yahudi Şeriatında Recm Cezası”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 12, 2008, ss. 183-200.
 • Hippolytus, Refutation of All Heresies, (Ante-Nicene Fathers varyantı).
 • Kaufmann, Francine–Eisenberg, Josy, “Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik”, Türkçe terc. Mehmet Aydın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 29: 1, 1987, ss. 262-283.
 • Larsen, Kasper Bro, “Mark 7: 1-23: A Pauline Halakah?”, Mark and Paul: Comparative Essays Part II: For and Against Pauline Influence on Mark, eds. Eve-Marie Becker-Troels Engberg-Pedersen-Mogens Müller, ss. 169-188.
 • Neusner, Jacob, “What, Exactly, is Israel’s Gentile Problem? Rabbinic Perspectives on Galatians 2”, The Missions of James, Peter and Paul: Tensions in Early Christianity, eds. B. Chilton-C. Evans, Leiden-Boston: Brill, 2005.
 • Pagels, Elaine, Beyond Belief: The Secret Gospel of Thomas, New York-Toronto: Ramdom House, 2003.
 • Pseudo-Clementine Literature (Homilies) (Ante-Nicene Fathers varyantı).
 • Sanders, E. P., Jewish Law from the Jesus to the Mishnah, Philadelphia: Trinity Press-Londra: SCM Press, 1990.
 • Socrates, Historia Ecclesiastica, (Nicene and Post Nicene Fathers varyantı).
 • Sozomenus, Historia Ecclesiastica, (Nicene and Post Nicene Fathers varyantı).
 • Uro, Risto, Thomas: Seeking the Historical Context of the Gospel of Thomas, Londra-New York: T-T Clark, 2003.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8762-9850
Yazar: Zafer DUYGU (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ocak 2018
Kabul Tarihi : 2 Nisan 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bilimname385902, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {283 - 304}, doi = {10.28949/bilimname.385902}, title = {İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi}, key = {cite}, author = {Duygu, Zafer} }
APA Duygu, Z . (2018). İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi . Bilimname , 2018 (35) , 283-304 . DOI: 10.28949/bilimname.385902
MLA Duygu, Z . "İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi" . Bilimname 2018 (2018 ): 283-304 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/34995/385902>
Chicago Duygu, Z . "İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi". Bilimname 2018 (2018 ): 283-304
RIS TY - JOUR T1 - İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi AU - Zafer Duygu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28949/bilimname.385902 DO - 10.28949/bilimname.385902 T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 304 VL - 2018 IS - 35 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - doi: 10.28949/bilimname.385902 UR - https://doi.org/10.28949/bilimname.385902 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilimname İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi %A Zafer Duygu %T İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi %D 2018 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2018 %N 35 %R doi: 10.28949/bilimname.385902 %U 10.28949/bilimname.385902
ISNAD Duygu, Zafer . "İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi". Bilimname 2018 / 35 (Nisan 2018): 283-304 . https://doi.org/10.28949/bilimname.385902
AMA Duygu Z . İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi. Bilimname. 2018; 2018(35): 283-304.
Vancouver Duygu Z . İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi. Bilimname. 2018; 2018(35): 283-304.
IEEE Z. Duygu , "İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi", Bilimname, c. 2018, sayı. 35, ss. 283-304, Nis. 2018, doi:10.28949/bilimname.385902