Yıl 2019, Cilt 2019 , Sayı 37, Sayfalar 43 - 77 2019-04-30

Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu

Ahmet Özdemir [1]


Kur'an, insanın imtihan için dünya hayatına gönderildiğini bildirmiştir. Bu nedenle insanın dünya hayatında geçireceği zamana özel bir önem atfetmiştir. Zira Kur'an, insanlığı hidayete sevk eden bir rehberdir. Ahirete nasıl hazırlık yapılması gerektiğini hatırlatmıştır. Bunun yanında insanların dünyevi hayatını düzene sokma gibi bir sorumluluk üstlenmiştir. Kur’an’ın dünya hayatına müdahalesinin ölçüsü genel ilkeler koymak şeklinde olmuştur. Sadece bazı konularda ayrıntılı bilgiler vermiştir. İlkelerin ayrıntısının bir kısmını ise sünnet açıklığa kavuşturmuştur. Hz. Peygamber ise, yaşantısıyla bunun canlı bir örneği olmuştur. Kur’an’ın dünya hayatını tanımlamasında dünyanın değersizliği ön planda tutulmuştur. Dünya ve içindekiler, Kur’an’ın helal, ve haram süzgecinden geçirilmiştir. Kur’an’a inanan insanlar için bu ölçüt son derece önemlidir. Diğer taraftan dünya, ahiretin tarlası mesabesinde görülmüştür. Asıl hayat olan ahiret için çalışmanın önemine atıf yapılmıştır. Yine Kur’an’da dünya ve ahiret hayatının dengeli götürülmesi istenmiştir. Tamamen dünyaya yönelmek de, dünyayı ihmal edip sadece ahiret için çalışmak da yerilmiştir. Çünkü ahiret, asıl varılacak olan son duraktır. İhmal edilmesi azabı gerektirir. Dünya ise insan için bir yaşam merkezidir. İnsanın, yaşamına devam edebilmesi için onun nimetlerinden istifade etmesi gerekir. Ama bunu yaparken Allah’a olan kulluğunu ihmal etmeyecektir. Yaşamının merkezinde hep O’na kulluk olacaktır. Bu çalışmada, Kur’an’ın, dünya hayatını tasvir eden açıklamaları ele alınmıştır. Bu noktada müspet ve menfi izahlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Dünya hayatının hem uhrevi hem de dünyevi yönü üzerinde durulmuştur.
Kur’an, Dünya, İnsan, Hayat
  • • Âlûsî, Şehabeddin Mahmûd. Rûhu’l-me‘ânî. 16 cilt. Beyrut: Daru’l-Kütüb el-İlmiyye, 1415.
  • • Beyzâvî, Nâsırüddîn. Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl. 5 cilt. Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabiyyi, 1418.
  • • Elmalılı, M. Hamdi Yazır. Hak Dini Kur’an Dili. İstanbul: Azim Yayınları, ts.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2389-6693
Yazar: Ahmet Özdemir (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bilimname419500, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {43 - 77}, doi = {10.28949/bilimname.419500}, title = {Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu}, key = {cite}, author = {Özdemir, Ahmet} }
APA Özdemir, A . (2019). Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu. Bilimname , 2019 (37) , 43-77 . DOI: 10.28949/bilimname.419500
MLA Özdemir, A . "Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu". Bilimname 2019 (2019 ): 43-77 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/43606/419500>
Chicago Özdemir, A . "Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu". Bilimname 2019 (2019 ): 43-77
RIS TY - JOUR T1 - Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu AU - Ahmet Özdemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28949/bilimname.419500 DO - 10.28949/bilimname.419500 T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 77 VL - 2019 IS - 37 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - doi: 10.28949/bilimname.419500 UR - https://doi.org/10.28949/bilimname.419500 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimname Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu %A Ahmet Özdemir %T Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu %D 2019 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2019 %N 37 %R doi: 10.28949/bilimname.419500 %U 10.28949/bilimname.419500
ISNAD Özdemir, Ahmet . "Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu". Bilimname 2019 / 37 (Nisan 2019): 43-77 . https://doi.org/10.28949/bilimname.419500
AMA Özdemir A . Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu. Bilimname. 2019; 2019(37): 43-77.
Vancouver Özdemir A . Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu. Bilimname. 2019; 2019(37): 77-43.