Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Habermas’ın Din ve Post Seküler Toplum Anlayışının Eleştirel Bir Okuması

Yıl 2022, Cilt , Sayı 47, 485 - 518, 30.04.2022
https://doi.org/10.28949/bilimname.1054657

Öz

Habermas gibi modern insanın ve aklının özgürlüğünü felsefesinde ve çalışmalarında en güçlü şekilde savunan bir filozofun 2001 yılında Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü töreninde yaptığı “İnanç ve Bilim” başlık teşekkür konuşması ve ortaya attığı post-seküler toplum kavramı bir çok tartışmaya ve araştırmaya konu olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda ele aldığımız çalışma ile öncelikle Habermas’ın din anlayışının geçirdiği dönüşüm 3 dönem altında eserlerinden hareketle görünür kılınmaya çalışılacaktır. Ardından Habermas’ın ileri sürdüğü post-seküler toplum düşüncesi ile neyi kastettiği, bu düşüncenin günümüz toplumsal yapısının gerçekleri ile örtüşüp örtüşmediği, ilgili alanyazından hareketle eleştirel bir bakış açısı ile incelenmeye çalışılacaktır. Bu sayede Habermas gibi Aydınlanma düşüncesine sadık ve kendi ifadesiyle dini hassasiyeti olmayan bir düşünürün post-seküler toplum kavramı ile neyi kastettiği, post-seküler olarak değerlendirdiği günümüz toplumunda ilahi öğretilerin tartışılması gerektiğini ifade etmesinin ardında yatan nedenlerin neler olabileceği, dini öğretilerin post-seküler bir toplumda tartışılabilmesi için nasıl bir ortamın gerekli olduğu ve bu ortamın nasıl sağlanacağı soruları tartışılmaya çalışılacaktır. Sonuç bölümünde eleştiri yazınında göz ardı edilen fakat önemli olduğu düşünülen bir konuyu tartışmaya dahil ederek ilgili alanyazına katkılar sunulmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

 • Arendt, H. (1997). Vita activa oder Vom tätigen Leben. München: Piper
 • Armstronge K. (2015). Mitlerin Kısa Tarihi, Çev. Dilek Şendil, (İstanbul: Merkez Kitapçılık Yay., 2015 s.57-58
 • Bader, V. (2012), 'Post-Secularism or Liberal Democratic Constitutionalism', in Erasmus Law Review, 5:1, pp. 5-26.
 • Barlösius, E., Müller, H.-P., & Sigmund, S. (2001) Gesellschaftsbilder im Umbruch. Soziologische Perspektiven in Deutschland. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Beaumont, J. And CANDICE D. 2008. Faith-based organisations and urban social justice in theNetherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie [Journal of Economic and Social Geography] 99(4):382–92.
 • Beaumont, J. 2010. Transcending the particular in postsecular cities. In Exploring the postsecular: The religious, the political, and the urban, edited by Arie Molendijk, Justin Beaumont, and Christoph Jedan, pp. 3–17. Leiden, The Netherlands: Brill.
 • Berger, J. (1982). "Die Versprachlichung des Sakralen und die Entsprachlichung der Ökonomie." Zeitschrift für Soziologie 11(4): 353-365
 • Berger, P. L. (1988). Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Fischer.
 • Bolz, N. (2009). Das Paradies des Diskurses. https://taz.de/!643191/ Erişim tarihi 20.05.2021
 • Calhoun, C. 2011. Afterword: Religion’s many powers. In The power of religion in the public sphere, edited by Eduardo Mendieta and Jonathan Vanantwerpen, pp. 118–34. New York: Columbia University Press.
 • Callinicos, A. (2001). Postmodernizme Hayır- Marksist Bir Eleştiri (Çev. Ş. Pala). Ayraç Yayınevi, Ankara.
 • Cooke, M. (2000). Five Arguments for Deliberative Democracy. Political Studies. 2000;48(5):947-969.
 • Cooke, M. (2007). A secular state for a postsecular society? Postmetaphysical political theory and the place of religion. Constellations, 14(2), 224-238.
 • Cooke, M. (2007b). A secular state for a postsecular society? Postmetaphysical political theory and the place of religion. Constellations, 14(2), 224-238.
 • Cooke, M. (2007c). A secular state for a postsecular society? Postmetaphysical political theory and the place of religion. Constellations, 14(2), 224-238.
 • Dorchaın, C.S. (2014) Die postsäkulare Gesellschaft ist eine Illusion. https://www.youtube.com/watch?v=Ox_7iYa_t7s Erişim tarihi 21.05.2021
 • Eder, K.: Europäische Säkularisierung – ein Sonderweg in die postsäkulare Gesellschaft? In: Berliner Journal für Soziologie. 3/2002, S. 331-343.
 • Ertit, V. (2019). Sekülerleşme Teorisi. Ankara: Liberte.
 • Ferrara, A. (2006). “Religion und postsäkulare Vernünftigkeit,” Transit 31 (2006): 9.
 • Greed, C. 2011. A feminist critique of the postsecular city: God and gender. In Postsecular cities: Space, theory and practice, edited by Justin Beaumont and Christopher Baker, pp. 104–19. London, UK: Continuum.
 • Habermas, J. (2003). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. (Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Habermas, J. (1969): Technik und Wirtschaft als „Ideologie“. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.
 • Habermas, J. (1978). Politik, Kunst, Religion. Essays über zeitgenössische Philosophen, Stuttgart.
 • Habermas, J. (1981). Philosophisch-politische Profile. Ffm.
 • Habermas, J. (1985). Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 • Habermas, J. (1985). Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (1987) Philosophisch-politische Profile. Schurkampf 1987.
 • Habermas, J. (1987) Philosophisch-politische Profile. Schurkampf 1987.
 • Habermas, J. (1987) Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VI (Frankfurt 1987) 120.
 • Habermas, J. (1989). Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (1989). Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (1989b). Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (1990). Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje, Postmodernizm içinde, s. 7-99, Der. Zeka, N., Kıyı Yayınları, İstanbul.
 • Habermas, J. (1968). ‘İdeoloji’ Olarak Teknik ve Bilim, (Çev.) Mustafa Tüzel, YKY, İstanbul.
 • Habermas, J. (1994). The Philosophical Discourse of Modernity - Twelve Lectures. Polity Press,Cambridge, Oxford.
 • Habermas, J. (1996). İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt I, M. Tüzel (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Habermas, J. (1996). İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II, M. Tüzel (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s.505.
 • Habermas, J. (1996). İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II, M. Tüzel (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s. 858.
 • Habermas, J. (1998). Die Postnationale Konstellation. Politische Essays. Suhrkampf.
 • Habermas, J. (2001). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2001b). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2001c). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. S.29-31.
 • Habermas, J. (2001d). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2001e). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2001f). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2003) The Future of Human Nature, translated by William Rehg, Max Pensky & Hella Beister, Cambridge: Polity Press, 2003. Habermas, J. (2003b) The Future of Human Nature, translated by William Rehg, Max Pensky & Hella Beister, Cambridge: Polity Press, 2003.
 • Habermas, J. (2005). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005b). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005c). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005d). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005e). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005). „Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?“, in: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Mit einem Vorwort herausgegeben von Florian Schuller, Freiburg, Basel, Wien, 15-37
 • Habermas, J. (2007). Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. NZZ Online. https://www.nzz.ch/articleevb7x-1.110807?reduced=true, erişim tarihi 16.05.2021.
 • Habermas, J. (2007b). Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. NZZ Online. https://www.nzz.ch/articleevb7x-1.110807?reduced=true, erişim tarihi 16.05.2021.
 • Habermas, J. (2008). Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. In M. Reder et al. (Hg.). Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas (pp. 26–36). Orig.--Ausg. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2008). : Between naturalism and religion. Translated by Ciaran Cronin Polity Press, Cambridge, UK, p. 144.
 • Habermas, J. (2009). Europe: The Faltering Project. Cambridge: Polity Press.
 • Habermas, J. (2011). Lo político: el sentido racional de una cuestionable herencia de la teología po¬lítica’. In Eduardo Mendieta and Jonathan Vanantwerpen (eds), El poder de la religión en la esfera pública. Madrid: Trotta.
 • Habermas, J. (2012). Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Suhrkamp, Berlin.
 • Habermas, J. (2012). Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Suhrkamp, Berlin.
 • Habermas, J. (2019). Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen; Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen. Suhrkamp, Berlin, ISBN 978-3-518-58734-8.
 • Habermas, J. (2019). Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen; Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen. Suhrkamp, Berlin, ISBN 978-3-518-58734-8.
 • Habermas, J. (2019b). Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen; Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen. Suhrkamp, Berlin, ISBN 978-3-518-58734-8.
 • Huber, W. (2012). Ausgenüchtert, nicht farbenblind: Jürgen Habermas will den Dialog von Glauben und Religionskritik. https://www.zeit.de/2012/51/Juergen-Habermas-Nachmetaphysisches-Denken 22.06.21, erişim tarihi 19.05.2021.
 • Information Philosophie, Die Zeitschrift, die über Philosophie informiert. Der Diskurs über Glauben und Wissen. Habermas‘ zweibändiges Werk „Auch eine Geschichte der Philosophie“ https://www.informationphilosophie.de/?a=1&t=9026&n=2&y=4&c=145 , erişim tarihi 14.09.2021.
 • Iranzo Dosdad, Á. (2016). “From the Secular to the Habermasian Post-Secular and the Forgotten Dimension of Time in Rethinking Religion and Politics.” Contexto Internacional 38, no. 3 (2016): 887-908
 • Joas, H., (2002). Eine Rose im Kreuz der Vernunft. In: Die Zeit vom 7.2., S. 32. Joas, H., (2004). Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Freiburg im Breisgau 2004. Kaesler, D. (Hrsg.) (2003): Klassiker der Soziologie. Band I von Auguste Comte bis Norbert Elias. 4. Auflage. München. Karabağ, İ., (2015). “Aydınlanma İdeolojisinin Dile Yansımaları: J. C. Gottsched ve J. C. Adelung’un Dil Üzerine Düşünceleri”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015(15), s. 31-47.
 • Klingen, H. (2021). Religionsphilosophie von Jürgen Habermas “Alt, aber nicht fromm” https://www.deutschlandfunk.de/religionsphilosophie-von-juergen-habermas-alt-aber-nicht.886.de.html?dram:article_id=451308, erişim tarihi 17.05.2021.
 • Knapp M. (2008). Glauben und Wissen bei Jürgen Habermas. Religion in einer "postsäkularen" Gesellschaft, in: Stimmen der Zeit 226 (2008), 270-280
 • Langthaler, R., Nagl-Docekal, H. (2007). Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen Habermas. Wien: Oldenbourg.
 • Luckmann, T. (2002). Veränderungen von Religion und Moral im modernen Europa. In Berliner Journal für Soziologie 12, 285–293.
 • Luhmann, N. (2000): Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
 • Maıwald-Wıegand, S. (2010) Bewahrung und Entzauberung. Thomas Mann und Max Weber. Zur Konservatismusdiskussion in der Wilhelminischen Ära. Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. an der Neuphilologischen Fakultät, Germanistisches Seminar der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
 • Mardones, J.M. 1998. El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión. Barcelo¬na and Mexico D.F.: Anthropos and Universidad Iberoamericana.
 • Matthes, J. (2005). Das Eigene und das Fremde. Würzburg: Ergon.
 • Menne A. (2019). Religion übersetzen? Postsäkulare Verhältnisbestimmungen von Religion und Gesellschaft bei Jürgen Habermas und Talal Asad
 • Okumuş, F. (2020). “Laikliğin Dönüşümü, Kutsalın Dönüşü: Post-seküler Çağ” https://fikircografyasi.com/makale/laikligin-donusumu-kutsalin-donusu-post-sekuler-cag, erişim tarihi 19.05.2021.
 • Philipp, T. (2009). Gesellschaft und Religion. Berlin J Soziol 19, 55–78
 • Philipp, T. (2009b). Gesellschaft und Religion. Berlin J Soziol 19, 55–78
 • Pollack, D. (2009): Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiö-sen Wandel in Deutschland und Europa II, Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Portier, P. (2011) Religion and Democracy in the Thought of Jürgen Habermas. Soc (2011) 48:426–432 DOI 10.1007/s12115-011-9470-3. Published online: 28 July 2011
 • Portıer, P. (2011) Religion and Democracy in the Thought of Jürgen Habermas. Soc (2011) 48:426–432 DOI 10.1007/s12115-011-9470-3. Published online: 28 July 2011
 • Ratzinger, J. (2005). Werke in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen. Freiburg: Herder.
 • Reder, M. (2009) Religion in postsäkularer Gesellschaft. Communicatio Socialis 42, Nr. 2: 131–137
 • Reder, M. (2009b) Religion in postsäkularer Gesellschaft. Communicatio Socialis 42, Nr. 2: 131–137
 • Reese-Schäfer W. (2010) Von den Diagnosen der Moderne zu deren Überbietung: Die Postsäkularisierungsthese von Jürgen Habermas und der gemäßigte Postmodernismus bei Niklas Luhmann.
 • Schecter, D. (2010), The Critique of Instrumental Reason from Weber to Habermas, Continuum International Publishing, New York.
 • Schilm P. (2006) Jürgen Habermas Religion in der Öffentlichkeit. https://www.dialog-religio.de/Habermas.pdf erişim tarihi 22. 06 2021
 • Schmidt, T.M. (2009). Gibt es eine moderne Religion? Jürgen Habermas und die Idee der »postsäkularen Gesellschaft« https://core.ac.uk/download/pdf/14521372.pdf erişim tarihi 20.05.2021.
 • Schmidt, V. H. (2010): Modernity and Diversity: Reflections on the Controversy Between Modernization Theory and Multiple Modernists, Social Science Information 49, 511–538.
 • Schroer, M. (2006). Ein unsterbliches Chamäleon? Religion zwischen Säkularisierung und Sakralisierung. In: vorgänge 45, 21–29.
 • Schuller, F. (2005). Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Freiburg: Herder.
 • Schweidler, W. (2007). Postsäkulare Gesellschaft. Freiburg: Alber.
 • Striβnig, E. (2009) Diplomarbeit “Das Faktum des Pluralismus in der postsäkularen Gesellschaft” Wien.
 • Taylor, C. (2006) Modern Toplumsal Tahayyüller, Çev. Hamide Koyukan, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Taylor, C (2009), The Philosopher-Citizen.
 • Taylor, C (2009a): Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Orig. 2007)
 • Taylor, C. (2009b): Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Orig. 2007)
 • Taylor, C. (2010): Für einen neuen Säkularismus. In: Transit 39, S. 5-28.
 • Turner, B.S. (2012) Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. Cilt 12, Sayı 3, s. 199-224
 • Vattimo, G. (2003). Glauben – Philosophieren. Stuttgart: Reclam.
 • Viertbauer, K. ve Gruber, F. (2017) Habermas und die Religion. Wbg Academic.
 • Wolterstorff, N. “The Role of Religion in Decision and Discussion of Political Issues.” In Robert Audi and Nicholas Wolterstorff, Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate, 67-120. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1977.
 • Weber, M. (1904): »Geleitwort«, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, XIX, S. I-VII.
 • Wilson, B. R. (1982). Religion in Sociological Perspective (Oxford: Oxford University Press, s. 149
 • Yılmaz, H.K. (2013). “İrfân Geleneğimizde İnsan Onuru” HZ. PEYGAMBER VE İNSAN ONURU. DİB Yayınları ISBN 978-975-19-5608-8. 2. Baskı, Ankara 2013

A Critical Approach to Habermas's Understanding of Religion and Post- Secular Society

Yıl 2022, Cilt , Sayı 47, 485 - 518, 30.04.2022
https://doi.org/10.28949/bilimname.1054657

Öz

Habermas, who is one of the strong advocates of freedom of modern man and his mind in his philosophy and works, proposed a vote of Thanks under the title "Faith and Science" at the Peace Prize ceremony of the German Publishers Association in 2001. The concept of post-secular society that he put forward in this speech continues to be the subject of many discussions and research. In this context the first aim of this study will be to try to make visible the transformation of Habermas' understanding of religion based on his works. The second goal is to examine, from a critical point of view, whether the post-secular society concept, put forward by Habermas, reflects the realities of today's social structure, by reviewing relevant critical studies. In this way questions like; What does a thinker like Habermas who is loyal to the Enlightenment thought and who, in his own words, does not have religious sensitivity, mean by the concept of post-secular society, What could be the reasons behind his statement that religious teachings should be discussed in today's society, which he considers as post-secular, What kind of an environment is necessary for religious teachings to be discussed in a post-secular society and how will this environment be provided? will be discussed. In the conclusion it will be tried to present a different perspective to the related literature by including an issue that is ignored in the related critical literature but thought to be important.

Kaynakça

 • Arendt, H. (1997). Vita activa oder Vom tätigen Leben. München: Piper
 • Armstronge K. (2015). Mitlerin Kısa Tarihi, Çev. Dilek Şendil, (İstanbul: Merkez Kitapçılık Yay., 2015 s.57-58
 • Bader, V. (2012), 'Post-Secularism or Liberal Democratic Constitutionalism', in Erasmus Law Review, 5:1, pp. 5-26.
 • Barlösius, E., Müller, H.-P., & Sigmund, S. (2001) Gesellschaftsbilder im Umbruch. Soziologische Perspektiven in Deutschland. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Beaumont, J. And CANDICE D. 2008. Faith-based organisations and urban social justice in theNetherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie [Journal of Economic and Social Geography] 99(4):382–92.
 • Beaumont, J. 2010. Transcending the particular in postsecular cities. In Exploring the postsecular: The religious, the political, and the urban, edited by Arie Molendijk, Justin Beaumont, and Christoph Jedan, pp. 3–17. Leiden, The Netherlands: Brill.
 • Berger, J. (1982). "Die Versprachlichung des Sakralen und die Entsprachlichung der Ökonomie." Zeitschrift für Soziologie 11(4): 353-365
 • Berger, P. L. (1988). Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Fischer.
 • Bolz, N. (2009). Das Paradies des Diskurses. https://taz.de/!643191/ Erişim tarihi 20.05.2021
 • Calhoun, C. 2011. Afterword: Religion’s many powers. In The power of religion in the public sphere, edited by Eduardo Mendieta and Jonathan Vanantwerpen, pp. 118–34. New York: Columbia University Press.
 • Callinicos, A. (2001). Postmodernizme Hayır- Marksist Bir Eleştiri (Çev. Ş. Pala). Ayraç Yayınevi, Ankara.
 • Cooke, M. (2000). Five Arguments for Deliberative Democracy. Political Studies. 2000;48(5):947-969.
 • Cooke, M. (2007). A secular state for a postsecular society? Postmetaphysical political theory and the place of religion. Constellations, 14(2), 224-238.
 • Cooke, M. (2007b). A secular state for a postsecular society? Postmetaphysical political theory and the place of religion. Constellations, 14(2), 224-238.
 • Cooke, M. (2007c). A secular state for a postsecular society? Postmetaphysical political theory and the place of religion. Constellations, 14(2), 224-238.
 • Dorchaın, C.S. (2014) Die postsäkulare Gesellschaft ist eine Illusion. https://www.youtube.com/watch?v=Ox_7iYa_t7s Erişim tarihi 21.05.2021
 • Eder, K.: Europäische Säkularisierung – ein Sonderweg in die postsäkulare Gesellschaft? In: Berliner Journal für Soziologie. 3/2002, S. 331-343.
 • Ertit, V. (2019). Sekülerleşme Teorisi. Ankara: Liberte.
 • Ferrara, A. (2006). “Religion und postsäkulare Vernünftigkeit,” Transit 31 (2006): 9.
 • Greed, C. 2011. A feminist critique of the postsecular city: God and gender. In Postsecular cities: Space, theory and practice, edited by Justin Beaumont and Christopher Baker, pp. 104–19. London, UK: Continuum.
 • Habermas, J. (2003). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. (Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Habermas, J. (1969): Technik und Wirtschaft als „Ideologie“. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.
 • Habermas, J. (1978). Politik, Kunst, Religion. Essays über zeitgenössische Philosophen, Stuttgart.
 • Habermas, J. (1981). Philosophisch-politische Profile. Ffm.
 • Habermas, J. (1985). Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 • Habermas, J. (1985). Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (1987) Philosophisch-politische Profile. Schurkampf 1987.
 • Habermas, J. (1987) Philosophisch-politische Profile. Schurkampf 1987.
 • Habermas, J. (1987) Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VI (Frankfurt 1987) 120.
 • Habermas, J. (1989). Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (1989). Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (1989b). Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (1990). Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje, Postmodernizm içinde, s. 7-99, Der. Zeka, N., Kıyı Yayınları, İstanbul.
 • Habermas, J. (1968). ‘İdeoloji’ Olarak Teknik ve Bilim, (Çev.) Mustafa Tüzel, YKY, İstanbul.
 • Habermas, J. (1994). The Philosophical Discourse of Modernity - Twelve Lectures. Polity Press,Cambridge, Oxford.
 • Habermas, J. (1996). İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt I, M. Tüzel (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Habermas, J. (1996). İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II, M. Tüzel (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s.505.
 • Habermas, J. (1996). İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II, M. Tüzel (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s. 858.
 • Habermas, J. (1998). Die Postnationale Konstellation. Politische Essays. Suhrkampf.
 • Habermas, J. (2001). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2001b). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2001c). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. S.29-31.
 • Habermas, J. (2001d). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2001e). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2001f). Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2003) The Future of Human Nature, translated by William Rehg, Max Pensky & Hella Beister, Cambridge: Polity Press, 2003. Habermas, J. (2003b) The Future of Human Nature, translated by William Rehg, Max Pensky & Hella Beister, Cambridge: Polity Press, 2003.
 • Habermas, J. (2005). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005b). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005c). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005d). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005e). Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2005). „Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?“, in: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Mit einem Vorwort herausgegeben von Florian Schuller, Freiburg, Basel, Wien, 15-37
 • Habermas, J. (2007). Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. NZZ Online. https://www.nzz.ch/articleevb7x-1.110807?reduced=true, erişim tarihi 16.05.2021.
 • Habermas, J. (2007b). Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. NZZ Online. https://www.nzz.ch/articleevb7x-1.110807?reduced=true, erişim tarihi 16.05.2021.
 • Habermas, J. (2008). Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. In M. Reder et al. (Hg.). Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas (pp. 26–36). Orig.--Ausg. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2008). : Between naturalism and religion. Translated by Ciaran Cronin Polity Press, Cambridge, UK, p. 144.
 • Habermas, J. (2009). Europe: The Faltering Project. Cambridge: Polity Press.
 • Habermas, J. (2011). Lo político: el sentido racional de una cuestionable herencia de la teología po¬lítica’. In Eduardo Mendieta and Jonathan Vanantwerpen (eds), El poder de la religión en la esfera pública. Madrid: Trotta.
 • Habermas, J. (2012). Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Suhrkamp, Berlin.
 • Habermas, J. (2012). Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Suhrkamp, Berlin.
 • Habermas, J. (2019). Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen; Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen. Suhrkamp, Berlin, ISBN 978-3-518-58734-8.
 • Habermas, J. (2019). Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen; Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen. Suhrkamp, Berlin, ISBN 978-3-518-58734-8.
 • Habermas, J. (2019b). Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen; Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen. Suhrkamp, Berlin, ISBN 978-3-518-58734-8.
 • Huber, W. (2012). Ausgenüchtert, nicht farbenblind: Jürgen Habermas will den Dialog von Glauben und Religionskritik. https://www.zeit.de/2012/51/Juergen-Habermas-Nachmetaphysisches-Denken 22.06.21, erişim tarihi 19.05.2021.
 • Information Philosophie, Die Zeitschrift, die über Philosophie informiert. Der Diskurs über Glauben und Wissen. Habermas‘ zweibändiges Werk „Auch eine Geschichte der Philosophie“ https://www.informationphilosophie.de/?a=1&t=9026&n=2&y=4&c=145 , erişim tarihi 14.09.2021.
 • Iranzo Dosdad, Á. (2016). “From the Secular to the Habermasian Post-Secular and the Forgotten Dimension of Time in Rethinking Religion and Politics.” Contexto Internacional 38, no. 3 (2016): 887-908
 • Joas, H., (2002). Eine Rose im Kreuz der Vernunft. In: Die Zeit vom 7.2., S. 32. Joas, H., (2004). Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Freiburg im Breisgau 2004. Kaesler, D. (Hrsg.) (2003): Klassiker der Soziologie. Band I von Auguste Comte bis Norbert Elias. 4. Auflage. München. Karabağ, İ., (2015). “Aydınlanma İdeolojisinin Dile Yansımaları: J. C. Gottsched ve J. C. Adelung’un Dil Üzerine Düşünceleri”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015(15), s. 31-47.
 • Klingen, H. (2021). Religionsphilosophie von Jürgen Habermas “Alt, aber nicht fromm” https://www.deutschlandfunk.de/religionsphilosophie-von-juergen-habermas-alt-aber-nicht.886.de.html?dram:article_id=451308, erişim tarihi 17.05.2021.
 • Knapp M. (2008). Glauben und Wissen bei Jürgen Habermas. Religion in einer "postsäkularen" Gesellschaft, in: Stimmen der Zeit 226 (2008), 270-280
 • Langthaler, R., Nagl-Docekal, H. (2007). Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen Habermas. Wien: Oldenbourg.
 • Luckmann, T. (2002). Veränderungen von Religion und Moral im modernen Europa. In Berliner Journal für Soziologie 12, 285–293.
 • Luhmann, N. (2000): Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
 • Maıwald-Wıegand, S. (2010) Bewahrung und Entzauberung. Thomas Mann und Max Weber. Zur Konservatismusdiskussion in der Wilhelminischen Ära. Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. an der Neuphilologischen Fakultät, Germanistisches Seminar der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
 • Mardones, J.M. 1998. El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión. Barcelo¬na and Mexico D.F.: Anthropos and Universidad Iberoamericana.
 • Matthes, J. (2005). Das Eigene und das Fremde. Würzburg: Ergon.
 • Menne A. (2019). Religion übersetzen? Postsäkulare Verhältnisbestimmungen von Religion und Gesellschaft bei Jürgen Habermas und Talal Asad
 • Okumuş, F. (2020). “Laikliğin Dönüşümü, Kutsalın Dönüşü: Post-seküler Çağ” https://fikircografyasi.com/makale/laikligin-donusumu-kutsalin-donusu-post-sekuler-cag, erişim tarihi 19.05.2021.
 • Philipp, T. (2009). Gesellschaft und Religion. Berlin J Soziol 19, 55–78
 • Philipp, T. (2009b). Gesellschaft und Religion. Berlin J Soziol 19, 55–78
 • Pollack, D. (2009): Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiö-sen Wandel in Deutschland und Europa II, Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Portier, P. (2011) Religion and Democracy in the Thought of Jürgen Habermas. Soc (2011) 48:426–432 DOI 10.1007/s12115-011-9470-3. Published online: 28 July 2011
 • Portıer, P. (2011) Religion and Democracy in the Thought of Jürgen Habermas. Soc (2011) 48:426–432 DOI 10.1007/s12115-011-9470-3. Published online: 28 July 2011
 • Ratzinger, J. (2005). Werke in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen. Freiburg: Herder.
 • Reder, M. (2009) Religion in postsäkularer Gesellschaft. Communicatio Socialis 42, Nr. 2: 131–137
 • Reder, M. (2009b) Religion in postsäkularer Gesellschaft. Communicatio Socialis 42, Nr. 2: 131–137
 • Reese-Schäfer W. (2010) Von den Diagnosen der Moderne zu deren Überbietung: Die Postsäkularisierungsthese von Jürgen Habermas und der gemäßigte Postmodernismus bei Niklas Luhmann.
 • Schecter, D. (2010), The Critique of Instrumental Reason from Weber to Habermas, Continuum International Publishing, New York.
 • Schilm P. (2006) Jürgen Habermas Religion in der Öffentlichkeit. https://www.dialog-religio.de/Habermas.pdf erişim tarihi 22. 06 2021
 • Schmidt, T.M. (2009). Gibt es eine moderne Religion? Jürgen Habermas und die Idee der »postsäkularen Gesellschaft« https://core.ac.uk/download/pdf/14521372.pdf erişim tarihi 20.05.2021.
 • Schmidt, V. H. (2010): Modernity and Diversity: Reflections on the Controversy Between Modernization Theory and Multiple Modernists, Social Science Information 49, 511–538.
 • Schroer, M. (2006). Ein unsterbliches Chamäleon? Religion zwischen Säkularisierung und Sakralisierung. In: vorgänge 45, 21–29.
 • Schuller, F. (2005). Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Freiburg: Herder.
 • Schweidler, W. (2007). Postsäkulare Gesellschaft. Freiburg: Alber.
 • Striβnig, E. (2009) Diplomarbeit “Das Faktum des Pluralismus in der postsäkularen Gesellschaft” Wien.
 • Taylor, C. (2006) Modern Toplumsal Tahayyüller, Çev. Hamide Koyukan, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Taylor, C (2009), The Philosopher-Citizen.
 • Taylor, C (2009a): Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Orig. 2007)
 • Taylor, C. (2009b): Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Orig. 2007)
 • Taylor, C. (2010): Für einen neuen Säkularismus. In: Transit 39, S. 5-28.
 • Turner, B.S. (2012) Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. Cilt 12, Sayı 3, s. 199-224
 • Vattimo, G. (2003). Glauben – Philosophieren. Stuttgart: Reclam.
 • Viertbauer, K. ve Gruber, F. (2017) Habermas und die Religion. Wbg Academic.
 • Wolterstorff, N. “The Role of Religion in Decision and Discussion of Political Issues.” In Robert Audi and Nicholas Wolterstorff, Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate, 67-120. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1977.
 • Weber, M. (1904): »Geleitwort«, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, XIX, S. I-VII.
 • Wilson, B. R. (1982). Religion in Sociological Perspective (Oxford: Oxford University Press, s. 149
 • Yılmaz, H.K. (2013). “İrfân Geleneğimizde İnsan Onuru” HZ. PEYGAMBER VE İNSAN ONURU. DİB Yayınları ISBN 978-975-19-5608-8. 2. Baskı, Ankara 2013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet KÜÇÜK (Sorumlu Yazar)
DUZCE UNIVERSITY, RECTORATE, DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGE
0000-0001-7802-7236
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 7 Ocak 2022
Kabul Tarihi 11 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 47

Kaynak Göster

APA Küçük, A. (2022). Habermas’ın Din ve Post Seküler Toplum Anlayışının Eleştirel Bir Okuması . Bilimname , (47) , 485-518 . DOI: 10.28949/bilimname.1054657