Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Trademark as Domain Names: The Examples of USA, Australia, and Turkey

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 85 - 112, 31.07.2019

Öz

Domain names that gain importance with the development of the internet;
may consist of the name or surname of a person, business name or trade name.
Domain names and personal names are subject to different legislations. Even
though, it is discussed that domain names should be assessed within the scope
of protection regulations for the personal name under the Civil Code. This
study will define domain name first. Secondly, it will explain the structure
and significance of domain name and what cybersquatting is. Then, it will
question dispute resolution service providers and American, Australian and
Turkish regulations. Lastly, the issue of using someone else's trademark as an
internet domain name will be analyzed.

Kaynakça

 • Bal, Nurullah. "İnternet Alan Adları ve İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi." Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17, no. 1-2 (2013): 315 - 351.
 • Bilge, Mehmet Emin. Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi. Ankara: Yetkin, 2014.
 • Chandler, Daniel ve Rod Munday. A Dictionary of Social Media. Oxford University Press, 2016.
 • Chen, Wei-erh. "Optimizing Online Trademark Protections Given the Proliferation of Generic Top Level Domains." The Journal of Corporation Law 38, no. 3 (2013): 586 - 606.
 • Clarke, Osborne. A Practical Guide to E-commerce and Internet Law. London: ICSA Publishing, 2002.
 • Çolak, Uğur. Türk Marka Hukuku. İstanbul: XII Levha, 2012.
 • Davison, Mark, Ann Monotti, ve Leanne Wiseman. Australian Intellectual Property Law. Melbourne: Cambridge University Press, 2015.
 • Drew, Ian, ve Elizabeth Godfrey. "When will Domain Names Be Considered "Use" of a Trade Mark?" Davies Collison Cave Intellectual Property. 10 Aralık 2010. Erişim tarihi Nisan 28, 2017. http://www.davies.com.au/ip-news/when-will-domain-names-be-considered-use-of-a-trade-mark.
 • Federal Court of Australia. "Mantra Group Pty Ltd v Tailly Pty Ltd (No 2) (includes Corrigendum dated 31 August 2010) [2010] FCA 291 (26 March 2010)." Erişim tarihi Şubat 7, 2019. http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FCA/2010/291.html?stem=0&synonyms=0&query=Mantra%20Group%20Pty%20Ltd.
 • "Sports Warehouse, Inc v Fry Consulting Pty Ltd [2010] FCA 664 (25 June 2010)." Erişim tarihi Şubat 7, 2019. http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FCA/2010/664.html?query=.
 • Gaming Law Review. "Ellerman Investments Ltd and Another v. C-Vanci and Another Chancery Division." (Mary Ann Liebert, Inc) 10, no. 5 (2006): 514 - 518.
 • Gençer, Mustafa. "Markanın İnternet Ortamında Alan Adı (Domain Name), Yönlendirici Kod (Metatag) veya Anahtar Sözcük (Keyword) Olarak Kullanılması Sonucu Oluşabilecek Marka İhlallerinin İncelenmesi." Uzmanlık Tezi, Ankara: T. C. Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 2014.
 • Golinveaux, Jennifer. "What's in a Domain Name: Is "Cybersquatting" Trademark Dilution?" University of San Francisco Law Review 33, no. 4 (1999): 641 - 672.
 • Janis, Mark D, ve Peter K Yu. "International and Comparative Aspects of Trademark Dilution." Transnational Law & Contemporary Problems 17, no. 3 (2008): 603 - 610.
 • Karadenizli, Başak. "Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları ile Bunların Karşılaştırılması." Uzmanlık Tezi, Ankara: T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 2008.
 • King, Stacey H. "The "Law That It Deems Applicable": ICANN, Dispute Resolution, and the Problem of Cybersquatting." Hastings Communications and Entertainment Law Journal 22, no. 3 & 4 (1999 - 2000): 453 - 507.
 • Kırca, İsmail. "Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması." Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı içinde, 527 - 544. İstanbul: Beta, 2002.
 • Lipton, Jackueline D. "Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy." Wake Forest Law Review 40, no. 4 (2005): 1361 - 1440.
 • Manzone, Ughetta. "Panavision International, L. P. v. Toeppen." Berkeley Technology Law Journal 13, no. 1 (1998): 249 - 264.
 • Martin, Neil L. "The Anticybersquatting Consumer Protection Act: Empowering Trademark Owners, but not the Last Word on Domain Name Disputes." The Journal of Corporation Law 25, no. 3 (2000): 591 - 611.
 • Morris, Michael. "Real Estate Marketing on the Internet: Using Registered Trade Marks Online." Mondaq Business Briefing, Şubat 2010. Erişim tarihi Şubat 03, 2019. http://www.mondaq.com/australia/x/104392/Trademark/Real+Estate+Marketing+on+the+Internet+Using+Registered+Trade+Marks+Online
 • Murray, Andrew. Information Technology Law. New York: Oxford University Press, 2013.
 • O'Connor, Martin. "Australia: The Mantra Decision: Strata Titled Properties: Registered Trade Marks." Mondaq Business Briefing, Mayıs 2010. Erişim tarihi Şubat 03, 2019. http://www.mondaq.com/australia/x/99714/Trademark/The+Mantra+Decision+Strata+Titled+Properties+Registered+Trade+Marks.
 • Oğuz, Sefer. "İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması." Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Rüzgar, Eser. Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi. İstanbul: XII Levha, 2013.
 • Soysal, Tamer. İnternet Alan Adları Hukuku (Domain Name Law). Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.
 • Springer, Colby B. "Master of the Domain : a History of Domain Name Litigation and the Emergence of the Anticybersquatting Consumer Protection Act and Uniform Dispute Resolution Policy." Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 17, no. 2 (2001): 315 - 363.
 • Şanal, Osman. Markanın Hükümsüzlüğü. Ankara: Adalet Yayınevi, 2004.
 • Şarlak, Zeynep. "İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka Hakkı Üzerindeki Etkisi." Yüksek Lisans Projesi, Ankara: T. C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı, 2006.
 • Şenocak, Kemal. "Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 25, no. 3 (2009): 89 - 141.
 • Tahmassebi, Sam K. "Panavision International v. Toeppen." The Journal of Contemporary Legal Issues 12, no. 1 (2001): 513 - 518.
 • Uzunallı, Sevilay. Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi. Ankara: Adalet Yayınevi, 2012.
 • WIPO. "Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process." Erişim tarihi Şubat 03, 2019. https://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html.
 • Zorluoğlu, Ayça. "Alan Adlarında Kötü Niyet Kavramı." Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2, no. 1 (2012): 67 - 84.

MARKANIN ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI: TÜRKİYE, ABD VE AVUSTRALYA ÖRNEKLERİ

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 85 - 112, 31.07.2019

Öz

İngilizce ‘domain name’ olarak ifade edilen alan adları, kişi ve
eşya isimlerinden farklı özellikler taşır ve farklı düzenlemelere tabidir.
İnternetin gelişimi ile web sitelerinin kullanımı için gerekli olan alan
adları; bir kimsenin adı ve/veya soyadından, işletme adından veya ticaret
unvanından oluşabilir. Alan adları kişi adlarından farklı düzenlemelere
tabidir. Ancak alan adlarının da kişi isimleri, işletme isimleri ve ticaret
unvanları gibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki adın korunması
düzenlemeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde tartışmalar devam
etmektedir. Bu çalışmada öncelikle alan adı tanımlanacak; yapısı, tahsisi ve
önemi belirtilecektir. Ardından
cybersquatting kavramının ne olduğu
açıklanacak ve sonrasında gerek uyuşmazlık çözüm hizmeti sağlayıcıları gerekse
Amerika, Avustralya ve Türk hukuklarındaki düzenlemeler ele alınarak başkasına
ait ticari markanın internet alan adı olarak kullanılması sorununun nasıl
çözümlendiği analiz edilecektir.

Kaynakça

 • Bal, Nurullah. "İnternet Alan Adları ve İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi." Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17, no. 1-2 (2013): 315 - 351.
 • Bilge, Mehmet Emin. Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi. Ankara: Yetkin, 2014.
 • Chandler, Daniel ve Rod Munday. A Dictionary of Social Media. Oxford University Press, 2016.
 • Chen, Wei-erh. "Optimizing Online Trademark Protections Given the Proliferation of Generic Top Level Domains." The Journal of Corporation Law 38, no. 3 (2013): 586 - 606.
 • Clarke, Osborne. A Practical Guide to E-commerce and Internet Law. London: ICSA Publishing, 2002.
 • Çolak, Uğur. Türk Marka Hukuku. İstanbul: XII Levha, 2012.
 • Davison, Mark, Ann Monotti, ve Leanne Wiseman. Australian Intellectual Property Law. Melbourne: Cambridge University Press, 2015.
 • Drew, Ian, ve Elizabeth Godfrey. "When will Domain Names Be Considered "Use" of a Trade Mark?" Davies Collison Cave Intellectual Property. 10 Aralık 2010. Erişim tarihi Nisan 28, 2017. http://www.davies.com.au/ip-news/when-will-domain-names-be-considered-use-of-a-trade-mark.
 • Federal Court of Australia. "Mantra Group Pty Ltd v Tailly Pty Ltd (No 2) (includes Corrigendum dated 31 August 2010) [2010] FCA 291 (26 March 2010)." Erişim tarihi Şubat 7, 2019. http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FCA/2010/291.html?stem=0&synonyms=0&query=Mantra%20Group%20Pty%20Ltd.
 • "Sports Warehouse, Inc v Fry Consulting Pty Ltd [2010] FCA 664 (25 June 2010)." Erişim tarihi Şubat 7, 2019. http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FCA/2010/664.html?query=.
 • Gaming Law Review. "Ellerman Investments Ltd and Another v. C-Vanci and Another Chancery Division." (Mary Ann Liebert, Inc) 10, no. 5 (2006): 514 - 518.
 • Gençer, Mustafa. "Markanın İnternet Ortamında Alan Adı (Domain Name), Yönlendirici Kod (Metatag) veya Anahtar Sözcük (Keyword) Olarak Kullanılması Sonucu Oluşabilecek Marka İhlallerinin İncelenmesi." Uzmanlık Tezi, Ankara: T. C. Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 2014.
 • Golinveaux, Jennifer. "What's in a Domain Name: Is "Cybersquatting" Trademark Dilution?" University of San Francisco Law Review 33, no. 4 (1999): 641 - 672.
 • Janis, Mark D, ve Peter K Yu. "International and Comparative Aspects of Trademark Dilution." Transnational Law & Contemporary Problems 17, no. 3 (2008): 603 - 610.
 • Karadenizli, Başak. "Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları ile Bunların Karşılaştırılması." Uzmanlık Tezi, Ankara: T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 2008.
 • King, Stacey H. "The "Law That It Deems Applicable": ICANN, Dispute Resolution, and the Problem of Cybersquatting." Hastings Communications and Entertainment Law Journal 22, no. 3 & 4 (1999 - 2000): 453 - 507.
 • Kırca, İsmail. "Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması." Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı içinde, 527 - 544. İstanbul: Beta, 2002.
 • Lipton, Jackueline D. "Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy." Wake Forest Law Review 40, no. 4 (2005): 1361 - 1440.
 • Manzone, Ughetta. "Panavision International, L. P. v. Toeppen." Berkeley Technology Law Journal 13, no. 1 (1998): 249 - 264.
 • Martin, Neil L. "The Anticybersquatting Consumer Protection Act: Empowering Trademark Owners, but not the Last Word on Domain Name Disputes." The Journal of Corporation Law 25, no. 3 (2000): 591 - 611.
 • Morris, Michael. "Real Estate Marketing on the Internet: Using Registered Trade Marks Online." Mondaq Business Briefing, Şubat 2010. Erişim tarihi Şubat 03, 2019. http://www.mondaq.com/australia/x/104392/Trademark/Real+Estate+Marketing+on+the+Internet+Using+Registered+Trade+Marks+Online
 • Murray, Andrew. Information Technology Law. New York: Oxford University Press, 2013.
 • O'Connor, Martin. "Australia: The Mantra Decision: Strata Titled Properties: Registered Trade Marks." Mondaq Business Briefing, Mayıs 2010. Erişim tarihi Şubat 03, 2019. http://www.mondaq.com/australia/x/99714/Trademark/The+Mantra+Decision+Strata+Titled+Properties+Registered+Trade+Marks.
 • Oğuz, Sefer. "İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması." Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Rüzgar, Eser. Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi. İstanbul: XII Levha, 2013.
 • Soysal, Tamer. İnternet Alan Adları Hukuku (Domain Name Law). Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.
 • Springer, Colby B. "Master of the Domain : a History of Domain Name Litigation and the Emergence of the Anticybersquatting Consumer Protection Act and Uniform Dispute Resolution Policy." Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 17, no. 2 (2001): 315 - 363.
 • Şanal, Osman. Markanın Hükümsüzlüğü. Ankara: Adalet Yayınevi, 2004.
 • Şarlak, Zeynep. "İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka Hakkı Üzerindeki Etkisi." Yüksek Lisans Projesi, Ankara: T. C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı, 2006.
 • Şenocak, Kemal. "Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 25, no. 3 (2009): 89 - 141.
 • Tahmassebi, Sam K. "Panavision International v. Toeppen." The Journal of Contemporary Legal Issues 12, no. 1 (2001): 513 - 518.
 • Uzunallı, Sevilay. Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi. Ankara: Adalet Yayınevi, 2012.
 • WIPO. "Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process." Erişim tarihi Şubat 03, 2019. https://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html.
 • Zorluoğlu, Ayça. "Alan Adlarında Kötü Niyet Kavramı." Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2, no. 1 (2012): 67 - 84.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve Ayşegül Kulular İbrahim 0000-0001-6556-0269

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 12 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Kulular İbrahim, Merve Ayşegül. “MARKANIN ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI: TÜRKİYE, ABD VE AVUSTRALYA ÖRNEKLERİ”. Bilişim Hukuku Dergisi 1, sy. 1 (Temmuz 2019): 85-112.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.