Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ELEKTRONİK ÇEK VE BONO KANUNU TEKLİFİ İLE YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEMELERE DAİR DÜŞÜNCELER

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 31 - 75, 30.06.2021

Öz

Çek ve bono, ticaret hayatında en çok kullanılan kambiyo senetleridir. Bu senetler kredi pazarında önemli bir yere ve hacme sahiptir. Çek ve bononun tabi olduğu yasal düzenlemelerin temeli oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu sebeple, çek ve bononun değişen ve gelişen ticaret hayatının ve teknolojinin gerekleriyle uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çek ve bononun günümüzün ihtiyaçlarına, değişen mevzuata uyumlu hale getirilmesi, sahteciliğin önüne geçilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi temel gerekçeleriyle Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Çek ve Bono Kanun Teklifi önemli değişiklikler öngörmektedir. Bu düzenlemeler, çek ve bono kullanımını ve ticaret hayatını derinden etkileyecektir. Elektronikleşmiş çek ve bonoyu, yeni nesil dijital ticaret araçları olarak kullanıma sunacaktır. Bu makalede, üzerinde uzun zamandır çalışılan ve artık son haline ulaşmış olduğu görülen Kanun Teklifi ile getirilmesi planlanan düzenlemeler, bunların ve gerekçelerinin daha iyi anlaşılması ve analiz edilmesi amacıyla hem teknolojik özelliklerinin hem de çek ve bononun tabi oldukları esasların ışığında ele alınarak değerlendirilecektir.

Destekleyen Kurum

Yazar bu çalışma için finansal destek almamıştır.

Kaynakça

  • Aksoy, Ömer Cem. Türkiye’de Çek Takası Ve Çek Takası Verileri Işığında Çek Kullanımının İncelenmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzmanlık Tezi, Ankara 2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mete TEVETOĞLU
Maltepe Üniversitesi
0000-0002-2575-906X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Kabul Tarihi 17 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
TEVETOĞLU, Mete. “ELEKTRONİK ÇEK VE BONO KANUNU TEKLİFİ İLE YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEMELERE DAİR DÜŞÜNCELER”. Bilişim Hukuku Dergisi 3, sy. 1 (Haziran 2021): 31-75.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.