Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ELEKTRONİK ÇEK VE BONO KANUNU TEKLİFİ İLE YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEMELERE DAİR DÜŞÜNCELER

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1, 31 - 75, 30.06.2021

Öz

Çek ve bono, ticaret hayatında en çok kullanılan kambiyo senetleridir. Bu senetler kredi pazarında önemli bir yere ve hacme sahiptir. Çek ve bononun tabi olduğu yasal düzenlemelerin temeli oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu sebeple, çek ve bononun değişen ve gelişen ticaret hayatının ve teknolojinin gerekleriyle uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çek ve bononun günümüzün ihtiyaçlarına, değişen mevzuata uyumlu hale getirilmesi, sahteciliğin önüne geçilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi temel gerekçeleriyle Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Çek ve Bono Kanun Teklifi önemli değişiklikler öngörmektedir. Bu düzenlemeler, çek ve bono kullanımını ve ticaret hayatını derinden etkileyecektir. Elektronikleşmiş çek ve bonoyu, yeni nesil dijital ticaret araçları olarak kullanıma sunacaktır. Bu makalede, üzerinde uzun zamandır çalışılan ve artık son haline ulaşmış olduğu görülen Kanun Teklifi ile getirilmesi planlanan düzenlemeler, bunların ve gerekçelerinin daha iyi anlaşılması ve analiz edilmesi amacıyla hem teknolojik özelliklerinin hem de çek ve bononun tabi oldukları esasların ışığında ele alınarak değerlendirilecektir.

Kaynakça

  • Aksoy, Ömer Cem. Türkiye’de Çek Takası Ve Çek Takası Verileri Işığında Çek Kullanımının İncelenmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzmanlık Tezi, Ankara 2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mete TEVETOĞLU (Sorumlu Yazar)
Maltepe Üniversitesi
0000-0002-2575-906X
Türkiye

Destekleyen Kurum Yazar bu çalışma için finansal destek almamıştır.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Chicago Tevetoğlu, M. "ELEKTRONİK ÇEK VE BONO KANUNU TEKLİFİ İLE YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEMELERE DAİR DÜŞÜNCELER". Bilişim Hukuku Dergisi 3 (2021 ): 31-75

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.