Cilt: 3 - Sayı: 1, 30.06.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Yasin SÖYLER Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-8833-9230
İdare Hukuku
Arş. Gör. Mustafa Cemre CAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0003-2397-1769
Milletlerarası Özel Hukuk
Arş. Gör. Sena KONTOĞLU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-4144-0649
Hukuk

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.