Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KRİTİK ALTYAPILARA YÖNELİK BİLİŞİM SUÇLARI, TÜRKİYE VE AB UYGULAMALARI

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 30, 30.06.2021

Öz

Kritik altyapı, işlediği bilgi/verinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda, can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bilişim sistemlerini barındıran altyapılar olarak ifade edilmektedir. Teknolojik gelişmeler birçok bakımdan büyük kolaylıklar sağlasa da, çeşitli güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Siber uzayda işlenen suçların gün geçtikçe artması, devletlerin bu alanda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda, Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nde bu alanda farklı uygulamalar da dikkat çekmektedir. Bu makalede, kritik altyapılar yönelik siber saldırılar incelenmiştir. Bu saldırılara karşı yapılan çalışmalardan ve alınan tedbirlerden bahsedilerek gerekli önerilerde bulunulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Destekleyen Kurum

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Başbüyük, İ. Dijital Çağda Suçla Mücadele: Bir Avrupa Siber-Suç Merkezinin Kurulması* Avrupa Komisyonu Brüksel, 28.3.2012 Com (2012) 140 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S. 2013, S.1583-1594, 1583-1594, 2014.
 • Curran K. et al. Cyber Terrorism Attacks, Lech J. Janczewski and Andrew M. Colarik (Ed.), Cyber Warfare and Cyber Terrorism, IGI Global1-6, pp.2-3., 2008.
 • Çiftçi H. Her Yönüyle Siber Savaş, Ankara, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 2017.
 • Karagülmez A. Bilişim Suçları Ve Soruşturma- Kovuşturma Evreleri, Ankara Seçkin Yayıncılık, S.154, 2005.
 • Kurt, L. Açıklamalı İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları Ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması, Ankara, Seçkin Yayınları, S.6, 2005.
 • Özbek, M. Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesinin Türk Ceza Hukukuna Etkileri, Artıcletter | Summer 2015, 73-88, 2015.
 • Summaries of EU Legislation, European Programme for Critical Infrastructure Protection, Erişim Tarihi: 26 Aralık 2018. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33260_en.ht m#KeyTerms
 • The White House, (2013). Presidential Policy Directive, Erişim Tarihi: 2 Aralık 2018. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun, Kanun No. 3756, Kabul Tarihi 6.6.1991, 1991. Türkiye Büyük Millet Meclisi, (2012). Yasama Dönemi Yasama Yılı 24/2 Sıra Sayısı: 381, Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler İle İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde … Meclis Araştırma Komisyonu, Erişim Tarihi: 10 Ocak 2019. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf
 • T.C. Resmi Gazate, (2019). “2019/12 Sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” . Erişim Tarihi: 17 Ocak 2020. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190706-10.pdf
 • T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (2016). 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, Erişim Tarihi: 5 Ocak 2019. http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/2016-2019guvenlik.pdf
 • STATİSTA, (2016). Erişim Tarihi: 6 Ekim 2018. https://www.statista.com/statistics/387857/number-cyber-security-incidents-worldwide/
 • STATİSTA, (2017). Erişim Tarihi: 16 Şubat 2019. https://www.statista.com/statistics/194246/cyber-crime-incidents-victim-industry-size/
 • STATİSTA, (2018). Erişim Tarihi: 19 Şubat 2019. https://www.statista.com/statistics/881158/average-financial-damages-via-cyber-attacks/
 • Yazıcıoğlu, R.Y, Bilgisayar Ağları İle İlgili Suçlar Konusunda Türk Ceza Kanunu 2000 Tasarısı, Uluslar Arası İnternet Hukuku Sempozyumu, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2001.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muhammet KARACA
TÜBİTAK BİLGEM
0000-0003-2948-8727
Türkiye


Ensar GÜL
İstanbul Şehir Üniversitesi
0000-0001-8753-6075
Türkiye

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Karaca, M. , Gül, E. "KRİTİK ALTYAPILARA YÖNELİK BİLİŞİM SUÇLARI, TÜRKİYE VE AB UYGULAMALARI". Bilişim Hukuku Dergisi 3 (2021 ): 1-30

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.