Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 76 - 138, 30.06.2021

Öz

Kaynakça

 • Acar, Ayşe Ece. Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Değeri. İstanbul: XII Levha Yayınları, 2013.
 • Arıkan, Ayşe Saadet.“Bilgisayar Programlarının Korunması AB. ve Türkiye.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no. 3 (1996): 309-381.
 • Arslan, Çetin ve İhsan Baştürk. “Belgede Sahtecilik Suçunun Konusu Olarak Elektronik Ortamdaki Veriler.” Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, no. 2(2013): 195-219.
 • Arslan, Çetin.“Dijital Delil ve İletişimin Denetlenmesi.” Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi 3, no. 2 (2015): 253 – 266.
 • Aslan, Memduh. "Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi." Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2, no. 3 (2014): 2-39.
 • Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen, Mehmet Emin Alşahin ve Kerim Çakır. Ceza Hukuku Özel Hükümler. Ankara: Adalet Yayınevi, 2019.
 • Biçkin, İnci. “Elektronik İmza Kanunu ve Getirdiği Düzenlemeler.” Yargıtay Dergisi 30, no. 3(2004): 351-361.
 • Biçkin, İnci. “Elektronik İmza ve Elektronik İmza ile İlgili Yasal Düzenlemeler.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no. 63(2006) 109-126.
 • Çam, Nihat Bozkurt. “Evrakta Sahtekârlık Suçları.”Ankara Barosu Dergisi, no. 3(1989): 450-471.

Belgede Sahtecilik Suçlarının Konusu Olarak Elektronik/Dijital Belge

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 76 - 138, 30.06.2021

Öz

Bilimsel gelişmeler, belge kavramına bir takım yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerden biri de elektronik belgedir. Teknolojinin hayatın bir çok alanına girmesiyle birlikte kamusal alanda ve özel sektörde bir çok işlem gittikçe artan bir oranda elektronik ortamda yapılmaktadır. Klasik anlamda kağıt ya da maddi bir nesne üzerine yazılan belgelerin yerini son dönemde elektronik belgeler almaya başlamıştır.
Bu gelişmeler sebebiyle TCK’nın sahtecilik suçunu düzenleyen hükümlerinin elektronik belgeyi de kapsayıp kapsamadığına, elektronik bir belgede sahtecilik yapılması durumunda hukuksal sorumluluk ve cezai yaptırımın nasıl belirleneceğine dair tartışmalar yaşanmaya başlanmıştır. Makalede, belgede sahtecilik suçlarının konusu olarak elektronik (dijital) belge teknik ayrıntılara girilmeden ve sahtecilik suçunun diğer unsurlarına değinilmeden incelenmiştir.

Kaynakça

 • Acar, Ayşe Ece. Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Değeri. İstanbul: XII Levha Yayınları, 2013.
 • Arıkan, Ayşe Saadet.“Bilgisayar Programlarının Korunması AB. ve Türkiye.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no. 3 (1996): 309-381.
 • Arslan, Çetin ve İhsan Baştürk. “Belgede Sahtecilik Suçunun Konusu Olarak Elektronik Ortamdaki Veriler.” Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, no. 2(2013): 195-219.
 • Arslan, Çetin.“Dijital Delil ve İletişimin Denetlenmesi.” Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi 3, no. 2 (2015): 253 – 266.
 • Aslan, Memduh. "Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi." Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2, no. 3 (2014): 2-39.
 • Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen, Mehmet Emin Alşahin ve Kerim Çakır. Ceza Hukuku Özel Hükümler. Ankara: Adalet Yayınevi, 2019.
 • Biçkin, İnci. “Elektronik İmza Kanunu ve Getirdiği Düzenlemeler.” Yargıtay Dergisi 30, no. 3(2004): 351-361.
 • Biçkin, İnci. “Elektronik İmza ve Elektronik İmza ile İlgili Yasal Düzenlemeler.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no. 63(2006) 109-126.
 • Çam, Nihat Bozkurt. “Evrakta Sahtekârlık Suçları.”Ankara Barosu Dergisi, no. 3(1989): 450-471.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülfer AKIN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
0000-0003-0436-1666
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Akın, G. "Belgede Sahtecilik Suçlarının Konusu Olarak Elektronik/Dijital Belge". Bilişim Hukuku Dergisi 3 (2021 ): 76-138

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.