Yasa İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ELEKTRONİK TİCARETTE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 176 - 229, 30.06.2021

Öz

Bilişim teknolojilerinin hayatın tüm alanlarına yönelik genişlemesi hızla sürmekte, ticari hayat da bu durumdan yoğun olarak etkilenmektedir. Günümüzde en küçük günlük ihtiyaçlar dahi elektronik ticaret kanalıyla karşılanabilmekte, bu esnada ticari sözleşmelerin tarafı olan kişi ya da kurumlar birçok kişisel veri elde etmektedir.
Öte yandan kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği bağlamında her türlü kişisel verinin gerek uluslararası düzenlemelerle gerekse iç mevzuatımızla korunması amaçlanmaktadır.
Çalışmamızda kişisel veriler ve elektronik ticaret konularında temel bilgiler sunulduktan sonra elektronik ticarette kişisel verilerin korunması bağlamında mevcut hukuki düzenlemelerle kişilere/şirketlere yüklenen yükümlülükler ortaya konulacaktır. Uygulamada bu yükümlülüklerin kişisel verilerin korunmasına yönelik arzu edilen korumayı ne ölçüde sağladığı konusu irdelenerek sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

 • Akkurt, Sinan Sami. “Elektronik Ortamda Hizmet Sunumu ve Buna İlişkin Sözleşmelerin Hukuki Niteliği.” AÜHFD 60, no. 1 (2011): 19-49.
 • Balaban, Semiha Önder. “Milletlerarası Özel Hukukta Elektronik Sözleşmeler.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
 • Başalp, Nilgün. “Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Alımında (Outsourcıng) Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmeleri.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Bük, Alaattin. Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Seçkin, 1. Baskı, 2018.
 • Demirbaş, Harun. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hizmet Sağlayıcıları ve Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri. Ankara: Seçkin, 1. Baskı, 2015.
 • Elibol, Halil ve Kesici, Burcu. “Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 11 (2004): 303-329.
 • Gezder, Ümit. “Elektronik Ticaret Hukuki İşlemlerinin Ayrımı-Dijital İçerik ve Hukuki Niteliği.” MÜHF Hukuk Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan 22, no. Özel 3 (2016): 1119-1132
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Erişim Tarihi: 13 Ocak 2020. https://www.eticaret.gov.tr/.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Erişim Tarihi: 13 Ocak 2020. https://www.guvendamgasi.org.tr/.
 • Kaya, Ferman. E-Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukukundaki Yansımaları. Ankara: Seçkin, 2018.
 • Karlıdağ, Serpil. “Ekonomi Politik Acıdan Kişisel Verilerin Korunması.” Amme İdaresi Dergisi 46, no. 1 (2013): 127-152.
 • Keser, Leyla. “Kişisel Veriler Kanunu’nun Getirdikleri.” Düzenleyen: E ticaret ve İnternet Hukuku Derneği. Yayınlanma Tarihi: 22 Kasım 2016. Erişim Tarihi: 16 Kasım 2019. ttps://www.youtube.com/watch?v=yyMUPZSXtoY.
 • Küzeci, Elif. “Anayasal Bir Hak: Kişisel Verilerin Korunması.” Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, no. 128 (2011): 142-149. KVKK. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular. Ankara: KVKK Mart 2018
 • KVKK. “Açık rıza nedir.” Erişim Tarihi: 17 Kasım 2019. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4118/Videolar?&page=2.
 • KVKK. “Aydınlatma Yükümlülüğü.” Erişim Tarihi: 17 Kasım 2019. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4118/Videolar?&page=2.
 • Oğuz, Habip. “Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması, Bazı Ülke Uygulamaları ve Ülkemizdeki Durum.” Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no. 3 (2013): 1-38.
 • Özdemir, Hayrünnisa. Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması. Ankara: Seçkin, 1. Baskı, 2009.
 • Paşaoğlu, Cengiz. “Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi.” Yayınlanma Tarihi: 8 Mayıs 2018. Erişim Tarihi: 16 Kasım 2019. https://www.youtube.com/watch?v=e-M392izsks.
 • Pekcan, Ruhsar. “Kısa ve Net,” NTV, Erişim Tarihi: 13 Ocak 2020 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/e-ticarette-guven-damgasi-donemi,3domK3lzIUmRqAbkzO6fWg
 • PTT. Erişim Tarihi: 13 Ocak 2020. ttps://www.epttavm.com/?gclid= EAIaIQobChMIPn1ISJ5wIVh6wYCh3P6QnqEAAYASAAEgLUJ_D_BwE.
 • Sağlam Atabarut, İpek. “Elektronik Sözleşmeler.” Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. Taştan, Furkan Güven. Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: On İki Levha, 2. Baskı, 2017.
 • TBMM. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488), Sıra Sayısı: 240. Erişim Tarihi:16 Ocak 2019. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss240.pdf.
 • TBMM. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı(1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu. Sıra Sayısı: 117. Erişim Tarihi: 12 Ocak 2020. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss117.pdf.
 • TBMM. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/656). Sıra Sayısı: 497. Erişim Tarihi: 12 Ocak 2020
 • https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss497.pdf.
 • TDK Sözlük, Erişim Tarihi: 18 Kasım 2019. https://sozluk.gov.tr/?kelime=.
 • Turan, Gamze. “Elektronik Sözleşmeler ve Elektronik Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun Tespiti.” TBB Dergisi, no. 77 (2008): 87-119

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ömer Faruk KUNTOĞLU
ADALET BAKANLIĞI
0000-0002-6927-9973
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Kabul Tarihi 27 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
KUNTOĞLU, Ömer Faruk. “ELEKTRONİK TİCARETTE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI”. Bilişim Hukuku Dergisi 3, sy. 1 (Haziran 2021): 176-229.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.