Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yenilenen WhatsApp Gizlilik Politikası ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu İncelemesi

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 494 - 548, 31.12.2021
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.944851

Öz

Bu çalışmada WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası ve bu politikanın Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından incelenmesi ele alınmıştır. WhatsApp 4 Ocak 2021 tarihinde yeni gizlilik politikasını yayınlamıştır. Kullanıcıların bu politikaya onay vermesini istemiştir. Bu politikaya onay vermeyen kullanıcılar WhatsApp uygulamasını kullanamayacaktır. Politika içeriğinde kişisel verilerin Facebook şirketleri ve yurt dışındaki diğer şirketlerle paylaşılacağı belirtilmiştir. Kullanıcılar bu yeni gizlilik politikasına onay verdikleri zaman yurt dışı ile paylaşıma da onay vermiş olmaktadırlar. Kullanıcıların bu konuda seçme şansları bulunmamaktadır, bu yüzden kullanıcılar bu yeni politikaya büyük tepki göstermektedirler. WhatsApp politikası büyük tepkiye yol açtığı için Türkiye’de Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp hakkında inceleme başlatmışlardır. Bu çalışmada sadece Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yapacağı inceleme ele alınmıştır.
Çalışmada öncelikle temel kavramlardan bahsedilmiştir. Sonra WhatsApp’ın yenilenen gizlilik politikası ile ilgili işleyen süreç ve politika içeriği ele alınmıştır. Son bölümde ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yapacağı incelemeden bahsedilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Kurum WhatsApp hakkında genel hükümler, açık rıza ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konularında inceleme yapmaktadır.

Kaynakça

 • Aşıkoğlu, Şehriban İpek ve Fatih Burak Uzun, “Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımının Açık Rızaya Dayandırılmasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” içinde Prof. Dr. Türkan Rado’nun Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.
 • BBC News (25.08.2016). “WhatsApp’a Da Reklam Geliyor” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://www.bbc.com/turkce/haberler-37190266.
 • Bilir, Faruk. “Kişisel Verilerin Korunması Kişinin Kendisinin Korunmasıdır.” Röportör: Sezen Yüce, TRT Akademi Dergisi 06, no. 11 (2021): 172-181.
 • Braun, Cihan Avcı. “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza.” YÜHFD XV, no. 1 (2018): 13-33.
 • Congress.gov. USA PATRIOT ACT, (H.R. 3162), OCT. 26, 2001, Erişim tarihi Mayıs 21, 2021. https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.pdf.
 • Çağlayan, Ramazan. İdare Hukuku Dersleri. Ankara: Adalet Yayınevi, 2020.
 • Duman, Berat. “WhatsApp Veri Paylaşım Politikasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi (AB Hukuku İle Mukayeseli)” Adalet Dergisi, no. 66 (2021): 543-567.
 • Dülger, Murat Volkan. “Yurt Dışına Veri Aktarımında Milyonluk Ceza: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Amazon Kararı” Erişim tarihi Mayıs 10, 2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792388.
 • EUR-Lex, Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals With Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data. Erişim tarihi Nisan 01, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN.
 • European Union, “What is Personal Data?” Erişim tarihi Nisan 02, 2021. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en.
 • Fırtına Dergi. “Anlık Mesajlaşma Uygulamaları ve Dijital Güvenlik,” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://www.firtinadergi.com/2021/01/anlik-mesajlasma-uygulamalari-ve-dijital-guvenlik/.
 • Golden, Roger Dean. “Güvenliğin Maliyeti Nedir? ABD Vatanseverlik Kanunu ve Amerika’nın Özgürlük ve Güvenlik Arasındaki Dengesi” çev. Muharrem Aksu, SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 2, no. 2 (2012): 109-134.
 • Goodwin, Grace Eliza. “What is WhatsApp? A Guide to Navigating the Free İnternet-Based Communication Platform” INSIDER erişim tarihi Mayıs 20, 2021. https://www.businessinsider.com/what-is-whatsapp-guide.
 • Gür, Berna Akçalı “Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Boyutuyla Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25, no. 2 (2019): 850-872.
 • Gürsel, Esin ve Fatih Düğmeci “Yapısal Anlamda Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na İlişkin Bir Değerlendirme”, R&S - Research Studıes Anatolıa Journal 1, no. 2 (2018): 318-329.
 • Intersoft Consulting “General Data Protection Regulation GDPR” erişim tarihi Mayıs 21, 2021. https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/.
 • Keser, Yıldırım. “Tüketicinin Kişisel Verisinin İşlenmesinde Açık Rıza”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, no. 3 (2020): 1181-1215.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Açık Rıza. Erişim tarihi Mayıs 03, 2021, https://kvkk.gov.tr/yayinlar/A%C3%87IK%20RIZA.pdf.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi, Ankara: KVKK Yayınları, 2019.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi” Erişim tarihi Nisan 02, 2021. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2038/Kisisel-Verilerin-Silinmesi,-Yok-Edilmesi-veya-Anonim-Hale-Getirilmesi#:~:text=Ki%C5%9Fisel%20verilerin%20anonim%20hale%20getirilmesi,ger%C3%A7ek%20ki%C5%9Fiyle%20ili%C5%9Fkilendirilemeyecek%20hale%20getirilmesidir.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. WhatsApp Hakkında Kamuoyu Duyurusu (12.01.2021) erişim tarihi Nisan 01, 2021 https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6856/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Yurt Dışına Veri Aktarımı Kamuoyu Duyurusu (26.10.2020) erişim tarihi Mayıs 08, 2021, https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6828/YURTDISINA-VERI-AKTARIMI-KAMUOYU-DUYURUSU.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. 100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ankara: KVKK Yayınları, 2018.
 • Kumsal Ajans. “Cross-Platform (Multi Platform - Çift Platform) Mobil Uygulama Nedir? Cross - Platform Mobil Uygulama Ne İşe Yarar? Cross - Platform Mobil Uygulama Kullanım Alanları Nelerdir?” erişim tarihi Mayıs 20, 2021. https://www.kumsalajans.com/blog/web-ve-mobil-yazilim/cross-platform-multi-platform-cift-platform-mobil-uygulama-nedir-cross-platform-mobil-uygulama-ne-ise-yarar-cross-platform-mobil-uygulama-kullanim-alanlari-nelerdir.
 • Küzeci, Elif. “Kişisel Verilerin Korunması” Ankara Üniversitesi SBE (Doktora Tezi), 2010.
 • Newman, Lily Hay. “WhatsApp Has Shared Your Data With Facebook for Years, Actually,” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://www.wired.com/story/whatsapp-facebook-data-share-notification/.
 • Oğuz, Habip. “Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması, Bazı Ülke Uygulamaları Ve Ülkemizdeki Durum,” Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0, no. 3 (2013): 1-38.
 • Oğuz, Sefer. “Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Genel İlkeleri,” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13, no. 2 (2018): 121-138.
 • Özdemir, Hayrunnisa. “Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması,” Ankara Üniversitesi SBE (Doktora Tezi), 2009.
 • Parlak, Cesim. “WhatsApp’ın Kişisel Verileri Paylaşma Talebi Ne Anlama Geliyor? WhatsApp Bununla Ne Amaçlıyor?” Hukuki Haber (11.01.2021) Erişim tarihi Nisan 23, 2021. https://www.hukukihaber.net/whatsappin-kisisel-verileri-paylasma-talebi-ne-anlama-geliyor-whatsapp-bununla-ne-amacliyor-makale,8587.html.
 • Tan, Turgut. “Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar” Amme İdaresi Dergisi 35, no: 2 (2002): 11-37.
 • Taşkaya, Merih ve Ömür Talay. “Dijital Gözetimin Pazarlama Amaçlı Aracıları: “Çerezler” ve Çerez Kullanımında “Açık Rıza”, Akdeniz İletişim Dergisi, no. 31 (2019): 356-376.
 • TRT Haber (11.01.2021) “Rusya’da Yetkililere WhatsApp Kullanmayın Tavsiyesi” Erişim tarihi Nisan 13, 2021. https://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyada-yetkililere-whatsapp-kullanmayin-tavsiyesi-546172.html.
 • TRT Haber (15.01.2021). “WhatsApp Geri Adım Attı,” Erişim tarihi Nisan 17, 2021. https://www.trthaber.com/haber/dunya/whatsapp-geri-adim-atti-547696.html#:~:text=Pop%C3%BCler%20mesajla%C5%9Fma%20uygulamas%C4%B1%20Whatsapp%2C%20tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1,d%C3%BCzenlemeyi%2015%20May%C4%B1s'a%20erteledi.&text=Whatsapp%2C%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1nda%2C%20kullan%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1n%20%22payla%C5%9F%C4%B1lan%20konumlar%C4%B1n%C4%B1n%20g%C3%B6r%C3%BClmedi%C4%9Fini%22%20belirtti.
 • TRT Haber (30.01.2021). “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan WhatsApp’a Tebligat” Erişim tarihi Nisan 17, 2021. https://www.trthaber.com/haber/gundem/kisisel-verileri-koruma-kurulu-ndan-whatsapp-a-tebligat-552129.html.
 • TRT Haber (08.05.2021). “WhatsApp’tan Açıklama: Hesaplar Askıya Alınmayacak Ama İşlevselliği Azalacak” Erişim tarihi Mayıs 8, 2021. https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/whatsapptan-aciklama-hesaplar-askiya-alinmayacak-ama-islevselligi-azaltilacak-579299.html.
 • Toprak, Ezgi. “WhatsApp’ın Değiştirdiği Gizlilik Sözleşmesi Hakkındaki İddialar” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://teyit.org/analiz-whatsappin-degistirdigi-gizlilik-sozlesmesi-hakkinda-iddialar.
 • Türkmen, Sevgi. “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller,” İstanbul Üniversitesi SBE (Yüksek Lisans Tezi) (2019).
 • WhatsApp. “WhatsApp Gizlilik İlkesi” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy/?lang=tr.
 • WhatsApp. “WhatsApp Hakkında” Erişim tarihi Mayıs 20, 2021. https://www.whatsapp.com/about/.
 • WhatsApp. “WhatsApp Hizmet Koşulları” Erişim tarihi Nisan 23, 2021. https://www.whatsapp.com/legal/updates/terms-of-service?eea=0#terms-of-service-availability-and-termination-of-our-services

RENEWED WHATSAPP PRIVACY POLICY AND PERSONAL DATA PROTECTION INSTITUTION REVIEW

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 494 - 548, 31.12.2021
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.944851

Öz

In this study, new privacy policy of WhatsApp and review of this policy by the Personal Data Protection Institution are discussed. WhatsApp published new privacy policy on January 4th 2021. It asked users to approve this policy. Users who disapproved this policy won’t be able to use WhatsApp app. In policy content it is stated that personal data will be shared with Facebook companies and other companies which located abroad. When users approve new privacy policy they also approve to be shared with abroad. Users have no alternative in this topic; therefore, users show great reaction to this new policy. Because WhatsApp policy causes a great reaction, Competition Institution and Personal Data Protection Institution launch an investigation about WhatsApp in Turkey. Solely the review to be made by Personal Data Protection Institution is discussed in this study.
In the study firstly, basic concepts are mentioned. Then, WhatsApp’s renewed privacy policy process and policy content are discussed. In last part the review to be made by Personal Data Protection Institution is mentioned and evaluated. The Institution makes an examination on general provisions, explicit consent and transfer of personal data to abroad.

Kaynakça

 • Aşıkoğlu, Şehriban İpek ve Fatih Burak Uzun, “Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımının Açık Rızaya Dayandırılmasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” içinde Prof. Dr. Türkan Rado’nun Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.
 • BBC News (25.08.2016). “WhatsApp’a Da Reklam Geliyor” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://www.bbc.com/turkce/haberler-37190266.
 • Bilir, Faruk. “Kişisel Verilerin Korunması Kişinin Kendisinin Korunmasıdır.” Röportör: Sezen Yüce, TRT Akademi Dergisi 06, no. 11 (2021): 172-181.
 • Braun, Cihan Avcı. “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza.” YÜHFD XV, no. 1 (2018): 13-33.
 • Congress.gov. USA PATRIOT ACT, (H.R. 3162), OCT. 26, 2001, Erişim tarihi Mayıs 21, 2021. https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.pdf.
 • Çağlayan, Ramazan. İdare Hukuku Dersleri. Ankara: Adalet Yayınevi, 2020.
 • Duman, Berat. “WhatsApp Veri Paylaşım Politikasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi (AB Hukuku İle Mukayeseli)” Adalet Dergisi, no. 66 (2021): 543-567.
 • Dülger, Murat Volkan. “Yurt Dışına Veri Aktarımında Milyonluk Ceza: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Amazon Kararı” Erişim tarihi Mayıs 10, 2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792388.
 • EUR-Lex, Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals With Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data. Erişim tarihi Nisan 01, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN.
 • European Union, “What is Personal Data?” Erişim tarihi Nisan 02, 2021. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en.
 • Fırtına Dergi. “Anlık Mesajlaşma Uygulamaları ve Dijital Güvenlik,” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://www.firtinadergi.com/2021/01/anlik-mesajlasma-uygulamalari-ve-dijital-guvenlik/.
 • Golden, Roger Dean. “Güvenliğin Maliyeti Nedir? ABD Vatanseverlik Kanunu ve Amerika’nın Özgürlük ve Güvenlik Arasındaki Dengesi” çev. Muharrem Aksu, SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 2, no. 2 (2012): 109-134.
 • Goodwin, Grace Eliza. “What is WhatsApp? A Guide to Navigating the Free İnternet-Based Communication Platform” INSIDER erişim tarihi Mayıs 20, 2021. https://www.businessinsider.com/what-is-whatsapp-guide.
 • Gür, Berna Akçalı “Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Boyutuyla Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25, no. 2 (2019): 850-872.
 • Gürsel, Esin ve Fatih Düğmeci “Yapısal Anlamda Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na İlişkin Bir Değerlendirme”, R&S - Research Studıes Anatolıa Journal 1, no. 2 (2018): 318-329.
 • Intersoft Consulting “General Data Protection Regulation GDPR” erişim tarihi Mayıs 21, 2021. https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/.
 • Keser, Yıldırım. “Tüketicinin Kişisel Verisinin İşlenmesinde Açık Rıza”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, no. 3 (2020): 1181-1215.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Açık Rıza. Erişim tarihi Mayıs 03, 2021, https://kvkk.gov.tr/yayinlar/A%C3%87IK%20RIZA.pdf.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi, Ankara: KVKK Yayınları, 2019.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi” Erişim tarihi Nisan 02, 2021. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2038/Kisisel-Verilerin-Silinmesi,-Yok-Edilmesi-veya-Anonim-Hale-Getirilmesi#:~:text=Ki%C5%9Fisel%20verilerin%20anonim%20hale%20getirilmesi,ger%C3%A7ek%20ki%C5%9Fiyle%20ili%C5%9Fkilendirilemeyecek%20hale%20getirilmesidir.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. WhatsApp Hakkında Kamuoyu Duyurusu (12.01.2021) erişim tarihi Nisan 01, 2021 https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6856/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Yurt Dışına Veri Aktarımı Kamuoyu Duyurusu (26.10.2020) erişim tarihi Mayıs 08, 2021, https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6828/YURTDISINA-VERI-AKTARIMI-KAMUOYU-DUYURUSU.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. 100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ankara: KVKK Yayınları, 2018.
 • Kumsal Ajans. “Cross-Platform (Multi Platform - Çift Platform) Mobil Uygulama Nedir? Cross - Platform Mobil Uygulama Ne İşe Yarar? Cross - Platform Mobil Uygulama Kullanım Alanları Nelerdir?” erişim tarihi Mayıs 20, 2021. https://www.kumsalajans.com/blog/web-ve-mobil-yazilim/cross-platform-multi-platform-cift-platform-mobil-uygulama-nedir-cross-platform-mobil-uygulama-ne-ise-yarar-cross-platform-mobil-uygulama-kullanim-alanlari-nelerdir.
 • Küzeci, Elif. “Kişisel Verilerin Korunması” Ankara Üniversitesi SBE (Doktora Tezi), 2010.
 • Newman, Lily Hay. “WhatsApp Has Shared Your Data With Facebook for Years, Actually,” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://www.wired.com/story/whatsapp-facebook-data-share-notification/.
 • Oğuz, Habip. “Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması, Bazı Ülke Uygulamaları Ve Ülkemizdeki Durum,” Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0, no. 3 (2013): 1-38.
 • Oğuz, Sefer. “Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Genel İlkeleri,” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13, no. 2 (2018): 121-138.
 • Özdemir, Hayrunnisa. “Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması,” Ankara Üniversitesi SBE (Doktora Tezi), 2009.
 • Parlak, Cesim. “WhatsApp’ın Kişisel Verileri Paylaşma Talebi Ne Anlama Geliyor? WhatsApp Bununla Ne Amaçlıyor?” Hukuki Haber (11.01.2021) Erişim tarihi Nisan 23, 2021. https://www.hukukihaber.net/whatsappin-kisisel-verileri-paylasma-talebi-ne-anlama-geliyor-whatsapp-bununla-ne-amacliyor-makale,8587.html.
 • Tan, Turgut. “Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar” Amme İdaresi Dergisi 35, no: 2 (2002): 11-37.
 • Taşkaya, Merih ve Ömür Talay. “Dijital Gözetimin Pazarlama Amaçlı Aracıları: “Çerezler” ve Çerez Kullanımında “Açık Rıza”, Akdeniz İletişim Dergisi, no. 31 (2019): 356-376.
 • TRT Haber (11.01.2021) “Rusya’da Yetkililere WhatsApp Kullanmayın Tavsiyesi” Erişim tarihi Nisan 13, 2021. https://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyada-yetkililere-whatsapp-kullanmayin-tavsiyesi-546172.html.
 • TRT Haber (15.01.2021). “WhatsApp Geri Adım Attı,” Erişim tarihi Nisan 17, 2021. https://www.trthaber.com/haber/dunya/whatsapp-geri-adim-atti-547696.html#:~:text=Pop%C3%BCler%20mesajla%C5%9Fma%20uygulamas%C4%B1%20Whatsapp%2C%20tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1,d%C3%BCzenlemeyi%2015%20May%C4%B1s'a%20erteledi.&text=Whatsapp%2C%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1nda%2C%20kullan%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1n%20%22payla%C5%9F%C4%B1lan%20konumlar%C4%B1n%C4%B1n%20g%C3%B6r%C3%BClmedi%C4%9Fini%22%20belirtti.
 • TRT Haber (30.01.2021). “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan WhatsApp’a Tebligat” Erişim tarihi Nisan 17, 2021. https://www.trthaber.com/haber/gundem/kisisel-verileri-koruma-kurulu-ndan-whatsapp-a-tebligat-552129.html.
 • TRT Haber (08.05.2021). “WhatsApp’tan Açıklama: Hesaplar Askıya Alınmayacak Ama İşlevselliği Azalacak” Erişim tarihi Mayıs 8, 2021. https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/whatsapptan-aciklama-hesaplar-askiya-alinmayacak-ama-islevselligi-azaltilacak-579299.html.
 • Toprak, Ezgi. “WhatsApp’ın Değiştirdiği Gizlilik Sözleşmesi Hakkındaki İddialar” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://teyit.org/analiz-whatsappin-degistirdigi-gizlilik-sozlesmesi-hakkinda-iddialar.
 • Türkmen, Sevgi. “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller,” İstanbul Üniversitesi SBE (Yüksek Lisans Tezi) (2019).
 • WhatsApp. “WhatsApp Gizlilik İlkesi” Erişim tarihi Nisan 12, 2021. https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy/?lang=tr.
 • WhatsApp. “WhatsApp Hakkında” Erişim tarihi Mayıs 20, 2021. https://www.whatsapp.com/about/.
 • WhatsApp. “WhatsApp Hizmet Koşulları” Erişim tarihi Nisan 23, 2021. https://www.whatsapp.com/legal/updates/terms-of-service?eea=0#terms-of-service-availability-and-termination-of-our-services

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sümeyye ŞİMŞEK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9528-1543
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Şimşek, S. "Yenilenen WhatsApp Gizlilik Politikası ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu İncelemesi". Bilişim Hukuku Dergisi 3 (2021 ): 494-548

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.