Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 191 - 232, 31.12.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1212033

Öz

Kaynakça

 • “Ajemian v. Yahoo! Inc.: Massachusetts Supreme Judicial Court Holds that Personal Representatives May Provide Lawful Consent for Release of a Decedent’s Emails.” Harvard Law Review, no. 131: 2081-2088.
 • Akçaal, Mehmet. “NFT(Değiştirilemeyen Jeton) Sanat Eserlerinin Miras Yoluyla Geçmesi.” TBB Dergisi, no. 159 (2022): 363-396.
 • Akkanat, Halil. Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.
 • Aksoy Dursun, Sanem. Eşya Kavramı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012.
 • Altındal, Hasan ve Arslan, Yusuf Enes. “Türk Hukukunda Dijital Miras: Karşılaşılan Sorunlar Ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde Bazı Çözüm Önerileri.”Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XXV, no. 1 (2021): 313-351.
 • Antalya, Gökhan. Miras Hukuku Cilt III, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Ay, İsmail Cem ve Daşdemir, Esat. “Serbest Bankacılık Teorisi Örneği Olarak Kripto Para Piyasaları.” Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 17, no. 57: 1-20.
 • Ayan, Mehmet. Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020.
 • Aybay, Aydın. Miras Hukuku Dersleri. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2002.
 • Berki, Şakir. Miras Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1975.
 • Byrd, Greg. “Immortal Bits: Managing Our Digital Legacies.” Computer Magazine, (Mart 2016): 99-103.
 • Bilgili, Fatih ve Cengil, M. Fatih. “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi.” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XXIII, no. 3 (2019): 3-23.
 • Büyüksağiş, Erdem, Özyiğit, Sinem, Mirkelam Falay, Selin, Buldağ, İlay Ezgi ve Okur, Mustafa Said. “Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali.” Yargıtay Dergisi 57, no. 2 (Nisan 2021): 337-408.
 • Cummings, Rebecca G. “The Case Against Access to Decedents’ E-mail: Password Protection as an Exercise of the Right to Destroy”, Minnesota Journal of Law, Science and Technology. no. 5 (2014): 898-945.
 • Çabri, Sezer. Miras Hukuku Şerhi Cilt 1. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Demir, Zeynep Rana. “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla Geçişi Mümkün Müdür?” Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, (2020): 161-185.
 • Develioğlu, Murat. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.
 • Dissanayake, Derani Nathasha ve Cook, David M. “Social Computing and Older Adults: Challenges with Data Loss and Digital Legacies”, 2019 International Conference on Cyberworlds (CW): 171-174.
 • Doğancı, Doğa Ekrem. Blokzincirine Dayalı Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Nitelikleri, Kuruluşu, Yorumu, İfası ve Bazı Örnek Hukuki Uygulamalar. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Dural, Mustafa ve Öz, Turgut. Türk Özel Hukuku: Cilt IV Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2022.
 • Durmush, Gulnara. Kripto Para ve İcra Hukuku Yönünden Düşündürdükleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE, 2019
 • Eren, Fikret ve Yücer Aktürk, İpek. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.
 • Fuchs, Angelika. “What happens to your social media account when you die? The first German judgments on digital legacy”, ERA Forum 2021, Springer Link: 1-7.
 • Gençcan, Ömer Uğur. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2016.
 • Güçlütürk, Osman Gazi. “Blokzincir Üzerinde Depolanan Verilerin Kişisel Veri Niteliği ve Silinemezlik, Yok Edilemezlik Sorunu.” Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1, no. 2 (2019): 30-40.
 • Güçlütürk, Osman Gazi: “Blokzincir ve Regüle Edilebilirlik.” Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I: Blokzincir. Editör E. Eylem Aksoy Retornaz ve Osman Gazi Güçlütürk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020: 23-71.
 • Gönensay, Samim ve Birsen, Kemaleddin. Miras Hukuku. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ahmed Said Matbaası, 1963.
 • Hatemi, Hüseyin. Miras Hukuku. İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Herzog, Stephanie. “Der digitale Nachlass und das Erbrecht.”, AnwBl Online 2018. s. 472-481. Erişim tarihi: Nisan 22, 2022. https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/files/anwaltsblatt.de/anwaltsblatt-online/2018-472.pdf
 • Holt, Jack, Nicholson, James ve Smeddinck, Jan David. “From Personal Data to Digital Legacy: Exploring Conflicts in the Sharing, Security and Privacy of Post-mortem Data.” In Proceedings of the Web Conference 2021 (WWW ’21). April 19–23, 2021.
 • Hopkins, Jamie P. “Afterlife in the Cloud: Managing a Digital Estate.”, Hastings Science and Technology Law Journal 5, no. 2 (2013): 210-242.
 • İmamoğlu, Deniz Alp. Kripto Para Birimleri ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • İleri, Çiğdem. ““Dijital Miras”-Alman Federal Mahkemesi’nin “Facebook” Kararı Üzerine Bir İnceleme.”, TBB Dergisi. no. 146 (2020): 123-152.
 • İmre, Zahit ve Erman, Hasan. Miras Hukuku. Ankara: Der Yayınları, 2018.
 • İnce Akman, Nurten. “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (Dijital Tereke).”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no. 2 (2018): 527-560.
 • İşgüzar, Hasan, Demir, Mehmet ve Yılmaz, Süleyman. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2019. Kapancı, K. Berk. “Özel Hukuk Penceresinden Blokzincir: “Sanal Para” Değerleri ve “Akıllı Sözleşmeler” Üzerine Değerlendirmeler.”, Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I: Blokzincir, Editör E. Eylem Aksoy Retornaz ve Osman Gazi Güçlütürk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 113-154.
 • Karaaslan, Pelin. “İnternet Platform Sahibine Ait Genel İşlem Koşullarının, Üçüncü Kişilerin Platform Üzerinde Gerçekleştirdiği Sözleşmelerin İçeriğine Dâhil Edilmesi.” Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no. 2 (Temmuz 2018): 259-274.
 • Keser Berber, Leyla. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para Ve Dijital İmza. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2002.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. Miras Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.
 • Kıran, Süleyman. “Kambiyo Senetlerinde Bedelinkripto Para Olarak Belirlenmesi.”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no. 2 (2021): 2029-2069.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1987.
 • Küzeci, Elif. Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.
 • Maraşlı Dinç: Yasemin. “Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras.”, TBB Dergisi, no. 142 (2019): 273-287.
 • Memiş, Tekin ve Turgut, Cemile. “Dijital Miras Konusunda Gözden Kaçanlar.” Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no. 12 (Aralık 2020): 201-216.
 • Oğuzman, Kemal. Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1995.
 • Oğuzman, Kemal , Seliçi, Özer ve Oktay-Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2021.
 • Öncü, Semra ve Ektik, Doğuş: “Kripto Paraların Yatırım Amaçlı Kullanımı: Riskler ve Getiriler.”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no. 4 (2019): 362-395.
 • Özdemir, Gençer. “Kripto Paraların Eşya Niteliği.”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1: 289-306.
 • Özdemir, Semih Sırrı. “Sanat Eserlerinin Menkul Kıymetleştirilmesinde Bir Araç Olarak Gayri Misli Sanal Jetonlar (NFT) ve Sahiplerine Sağladıkları Fikri Hakların Değerlendirilmesi.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 37, no. 3: 45-91.
 • Öztan, Bilge. Miras Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.
 • Öztrak, İlhan. Miras Hukuku. Ankara: Sevinç Matbaası, 1968
 • Petek, Hasan. Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra Korunması. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2015.
 • Pinch, Rachel. "Protecting Digital Assets after Death: Issues to Consider in Planning for Your Digital Estate." Wayne Law Review 60, no. 2 (Kış 2015): 545-566.
 • Serozan, Rona ve Engin, Baki İlkay. Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2021.
 • Şener, Oruç Hami. “Post Mortal Temsil Yetkileri ve Ticari Mümessillik”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2009): 113-170.
 • Tevetoğlu, Mete. Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı. İstanbul: Aristo Yayınevi, 2021.
 • Tevetoğlu, Mete. “Ethereum ve Akıllı Sözleşmeler.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12, no. 1: 193-208.
 • Tomrukçu, Tuğçe. Blockchain Teknolojisinin Eser Sahibi Haklarına Hukuki Yansıması. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Töremiş, Hatice Ebru. Kripto Varlıklar ve Sermaye Piyasasında Düzenleme İhtiyacı. Ankara: Merkez Bankası Uzmanlık Tezi, 2017.
 • Turan, Metin. Bilişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Turanboy, Asuman. “Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve Hukukî Nitelikleri.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 45, no. 3 (2019): 47-62.
 • Uçak, Murat. “Kişisel Verilerin Ölümden Sonra Korunması.” İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no. 10: 97-123.
 • Üzer, Betül. Sanal Para Birimleri. Ankara: Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, TC Merkez Bankası, 2017. Vatavu, Joanna. "The Importance of Planning for Your Digital Estate." Estates, Trusts and Pensions Journal 32, no. 1 (Aralık 2012): 1-4.
 • Wong, Claudine. “Can Bruce Willis Leave His iTunes Collection to His Children?: Inheritability of Digital Media in the Face of EULAs.”, Santa Clara High Tech. Law Journal 29, no. 4: 703-761.
 • Yaslıdağ, Beyhan. Kripto Paralar. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • Yıldırım, M.Fadıl ve Memiş, Tekin. “Elektronik Posta Kutusu Kullanımı İle İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no. 3-4 (2005): 331-353.
 • Yılmaz, Çiğdem Mine. ““Mephisto” Kararı Çerçevesinde Postmortal Dönemde Kişilik Hakkının Korunması.”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no. 41: 877-897.
 • Yılmaz, Güneş ve Koç, Tayfur Süleyman. “Kripto-Paraların Miras Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi.” Vergi Dünyası Dergisi. S. 1, no.467 (2020): 6–22.
 • Yılmaz, Süleyman ve Erkan, Vehbi Umut. “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında İncelenmesi.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 2: 567-586.
 • https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=110132&pos=0&anz=1 https://openjur.de/u/873426.html

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 191 - 232, 31.12.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1212033

Öz

Kaynakça

 • “Ajemian v. Yahoo! Inc.: Massachusetts Supreme Judicial Court Holds that Personal Representatives May Provide Lawful Consent for Release of a Decedent’s Emails.” Harvard Law Review, no. 131: 2081-2088.
 • Akçaal, Mehmet. “NFT(Değiştirilemeyen Jeton) Sanat Eserlerinin Miras Yoluyla Geçmesi.” TBB Dergisi, no. 159 (2022): 363-396.
 • Akkanat, Halil. Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.
 • Aksoy Dursun, Sanem. Eşya Kavramı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012.
 • Altındal, Hasan ve Arslan, Yusuf Enes. “Türk Hukukunda Dijital Miras: Karşılaşılan Sorunlar Ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde Bazı Çözüm Önerileri.”Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XXV, no. 1 (2021): 313-351.
 • Antalya, Gökhan. Miras Hukuku Cilt III, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Ay, İsmail Cem ve Daşdemir, Esat. “Serbest Bankacılık Teorisi Örneği Olarak Kripto Para Piyasaları.” Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 17, no. 57: 1-20.
 • Ayan, Mehmet. Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020.
 • Aybay, Aydın. Miras Hukuku Dersleri. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2002.
 • Berki, Şakir. Miras Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1975.
 • Byrd, Greg. “Immortal Bits: Managing Our Digital Legacies.” Computer Magazine, (Mart 2016): 99-103.
 • Bilgili, Fatih ve Cengil, M. Fatih. “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi.” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XXIII, no. 3 (2019): 3-23.
 • Büyüksağiş, Erdem, Özyiğit, Sinem, Mirkelam Falay, Selin, Buldağ, İlay Ezgi ve Okur, Mustafa Said. “Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali.” Yargıtay Dergisi 57, no. 2 (Nisan 2021): 337-408.
 • Cummings, Rebecca G. “The Case Against Access to Decedents’ E-mail: Password Protection as an Exercise of the Right to Destroy”, Minnesota Journal of Law, Science and Technology. no. 5 (2014): 898-945.
 • Çabri, Sezer. Miras Hukuku Şerhi Cilt 1. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Demir, Zeynep Rana. “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla Geçişi Mümkün Müdür?” Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, (2020): 161-185.
 • Develioğlu, Murat. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.
 • Dissanayake, Derani Nathasha ve Cook, David M. “Social Computing and Older Adults: Challenges with Data Loss and Digital Legacies”, 2019 International Conference on Cyberworlds (CW): 171-174.
 • Doğancı, Doğa Ekrem. Blokzincirine Dayalı Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Nitelikleri, Kuruluşu, Yorumu, İfası ve Bazı Örnek Hukuki Uygulamalar. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Dural, Mustafa ve Öz, Turgut. Türk Özel Hukuku: Cilt IV Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2022.
 • Durmush, Gulnara. Kripto Para ve İcra Hukuku Yönünden Düşündürdükleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE, 2019
 • Eren, Fikret ve Yücer Aktürk, İpek. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.
 • Fuchs, Angelika. “What happens to your social media account when you die? The first German judgments on digital legacy”, ERA Forum 2021, Springer Link: 1-7.
 • Gençcan, Ömer Uğur. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2016.
 • Güçlütürk, Osman Gazi. “Blokzincir Üzerinde Depolanan Verilerin Kişisel Veri Niteliği ve Silinemezlik, Yok Edilemezlik Sorunu.” Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1, no. 2 (2019): 30-40.
 • Güçlütürk, Osman Gazi: “Blokzincir ve Regüle Edilebilirlik.” Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I: Blokzincir. Editör E. Eylem Aksoy Retornaz ve Osman Gazi Güçlütürk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020: 23-71.
 • Gönensay, Samim ve Birsen, Kemaleddin. Miras Hukuku. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ahmed Said Matbaası, 1963.
 • Hatemi, Hüseyin. Miras Hukuku. İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Herzog, Stephanie. “Der digitale Nachlass und das Erbrecht.”, AnwBl Online 2018. s. 472-481. Erişim tarihi: Nisan 22, 2022. https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/files/anwaltsblatt.de/anwaltsblatt-online/2018-472.pdf
 • Holt, Jack, Nicholson, James ve Smeddinck, Jan David. “From Personal Data to Digital Legacy: Exploring Conflicts in the Sharing, Security and Privacy of Post-mortem Data.” In Proceedings of the Web Conference 2021 (WWW ’21). April 19–23, 2021.
 • Hopkins, Jamie P. “Afterlife in the Cloud: Managing a Digital Estate.”, Hastings Science and Technology Law Journal 5, no. 2 (2013): 210-242.
 • İmamoğlu, Deniz Alp. Kripto Para Birimleri ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • İleri, Çiğdem. ““Dijital Miras”-Alman Federal Mahkemesi’nin “Facebook” Kararı Üzerine Bir İnceleme.”, TBB Dergisi. no. 146 (2020): 123-152.
 • İmre, Zahit ve Erman, Hasan. Miras Hukuku. Ankara: Der Yayınları, 2018.
 • İnce Akman, Nurten. “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (Dijital Tereke).”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no. 2 (2018): 527-560.
 • İşgüzar, Hasan, Demir, Mehmet ve Yılmaz, Süleyman. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2019. Kapancı, K. Berk. “Özel Hukuk Penceresinden Blokzincir: “Sanal Para” Değerleri ve “Akıllı Sözleşmeler” Üzerine Değerlendirmeler.”, Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I: Blokzincir, Editör E. Eylem Aksoy Retornaz ve Osman Gazi Güçlütürk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 113-154.
 • Karaaslan, Pelin. “İnternet Platform Sahibine Ait Genel İşlem Koşullarının, Üçüncü Kişilerin Platform Üzerinde Gerçekleştirdiği Sözleşmelerin İçeriğine Dâhil Edilmesi.” Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no. 2 (Temmuz 2018): 259-274.
 • Keser Berber, Leyla. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para Ve Dijital İmza. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2002.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. Miras Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.
 • Kıran, Süleyman. “Kambiyo Senetlerinde Bedelinkripto Para Olarak Belirlenmesi.”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no. 2 (2021): 2029-2069.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1987.
 • Küzeci, Elif. Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.
 • Maraşlı Dinç: Yasemin. “Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras.”, TBB Dergisi, no. 142 (2019): 273-287.
 • Memiş, Tekin ve Turgut, Cemile. “Dijital Miras Konusunda Gözden Kaçanlar.” Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no. 12 (Aralık 2020): 201-216.
 • Oğuzman, Kemal. Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1995.
 • Oğuzman, Kemal , Seliçi, Özer ve Oktay-Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2021.
 • Öncü, Semra ve Ektik, Doğuş: “Kripto Paraların Yatırım Amaçlı Kullanımı: Riskler ve Getiriler.”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no. 4 (2019): 362-395.
 • Özdemir, Gençer. “Kripto Paraların Eşya Niteliği.”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1: 289-306.
 • Özdemir, Semih Sırrı. “Sanat Eserlerinin Menkul Kıymetleştirilmesinde Bir Araç Olarak Gayri Misli Sanal Jetonlar (NFT) ve Sahiplerine Sağladıkları Fikri Hakların Değerlendirilmesi.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 37, no. 3: 45-91.
 • Öztan, Bilge. Miras Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.
 • Öztrak, İlhan. Miras Hukuku. Ankara: Sevinç Matbaası, 1968
 • Petek, Hasan. Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra Korunması. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2015.
 • Pinch, Rachel. "Protecting Digital Assets after Death: Issues to Consider in Planning for Your Digital Estate." Wayne Law Review 60, no. 2 (Kış 2015): 545-566.
 • Serozan, Rona ve Engin, Baki İlkay. Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2021.
 • Şener, Oruç Hami. “Post Mortal Temsil Yetkileri ve Ticari Mümessillik”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2009): 113-170.
 • Tevetoğlu, Mete. Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı. İstanbul: Aristo Yayınevi, 2021.
 • Tevetoğlu, Mete. “Ethereum ve Akıllı Sözleşmeler.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12, no. 1: 193-208.
 • Tomrukçu, Tuğçe. Blockchain Teknolojisinin Eser Sahibi Haklarına Hukuki Yansıması. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Töremiş, Hatice Ebru. Kripto Varlıklar ve Sermaye Piyasasında Düzenleme İhtiyacı. Ankara: Merkez Bankası Uzmanlık Tezi, 2017.
 • Turan, Metin. Bilişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Turanboy, Asuman. “Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve Hukukî Nitelikleri.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 45, no. 3 (2019): 47-62.
 • Uçak, Murat. “Kişisel Verilerin Ölümden Sonra Korunması.” İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no. 10: 97-123.
 • Üzer, Betül. Sanal Para Birimleri. Ankara: Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, TC Merkez Bankası, 2017. Vatavu, Joanna. "The Importance of Planning for Your Digital Estate." Estates, Trusts and Pensions Journal 32, no. 1 (Aralık 2012): 1-4.
 • Wong, Claudine. “Can Bruce Willis Leave His iTunes Collection to His Children?: Inheritability of Digital Media in the Face of EULAs.”, Santa Clara High Tech. Law Journal 29, no. 4: 703-761.
 • Yaslıdağ, Beyhan. Kripto Paralar. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • Yıldırım, M.Fadıl ve Memiş, Tekin. “Elektronik Posta Kutusu Kullanımı İle İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no. 3-4 (2005): 331-353.
 • Yılmaz, Çiğdem Mine. ““Mephisto” Kararı Çerçevesinde Postmortal Dönemde Kişilik Hakkının Korunması.”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no. 41: 877-897.
 • Yılmaz, Güneş ve Koç, Tayfur Süleyman. “Kripto-Paraların Miras Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi.” Vergi Dünyası Dergisi. S. 1, no.467 (2020): 6–22.
 • Yılmaz, Süleyman ve Erkan, Vehbi Umut. “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında İncelenmesi.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 2: 567-586.
 • https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=110132&pos=0&anz=1 https://openjur.de/u/873426.html

Examination of the Scope of Digital Legacy in the Frame of Antalya District Court of Appeal 6th Civil Chamber’s Decision Dated 13.11.2020

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 191 - 232, 31.12.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1212033

Öz

With the development of technology, digital assets have diversified and their values have increased. However, there is no legal regulation regarding the descent of digital assets to heirs. Digital assets consist of social media, cloud and email accounts, cryptocurrencies, crypto assets such as NFT and game accounts. The inheritability of social media accounts should be examined by dividing them into accounts containing only personal data and accounts with economic value. Cryptocurrencies are inheritable. NFT’s are also inheritable due to their pecuniary rights under the intellectual property right. There is a need for legal regulation regarding the inheritability of digital assets and how the descent take place in practice.

Kaynakça

 • “Ajemian v. Yahoo! Inc.: Massachusetts Supreme Judicial Court Holds that Personal Representatives May Provide Lawful Consent for Release of a Decedent’s Emails.” Harvard Law Review, no. 131: 2081-2088.
 • Akçaal, Mehmet. “NFT(Değiştirilemeyen Jeton) Sanat Eserlerinin Miras Yoluyla Geçmesi.” TBB Dergisi, no. 159 (2022): 363-396.
 • Akkanat, Halil. Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.
 • Aksoy Dursun, Sanem. Eşya Kavramı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012.
 • Altındal, Hasan ve Arslan, Yusuf Enes. “Türk Hukukunda Dijital Miras: Karşılaşılan Sorunlar Ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde Bazı Çözüm Önerileri.”Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XXV, no. 1 (2021): 313-351.
 • Antalya, Gökhan. Miras Hukuku Cilt III, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Ay, İsmail Cem ve Daşdemir, Esat. “Serbest Bankacılık Teorisi Örneği Olarak Kripto Para Piyasaları.” Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 17, no. 57: 1-20.
 • Ayan, Mehmet. Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020.
 • Aybay, Aydın. Miras Hukuku Dersleri. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2002.
 • Berki, Şakir. Miras Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1975.
 • Byrd, Greg. “Immortal Bits: Managing Our Digital Legacies.” Computer Magazine, (Mart 2016): 99-103.
 • Bilgili, Fatih ve Cengil, M. Fatih. “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi.” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XXIII, no. 3 (2019): 3-23.
 • Büyüksağiş, Erdem, Özyiğit, Sinem, Mirkelam Falay, Selin, Buldağ, İlay Ezgi ve Okur, Mustafa Said. “Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali.” Yargıtay Dergisi 57, no. 2 (Nisan 2021): 337-408.
 • Cummings, Rebecca G. “The Case Against Access to Decedents’ E-mail: Password Protection as an Exercise of the Right to Destroy”, Minnesota Journal of Law, Science and Technology. no. 5 (2014): 898-945.
 • Çabri, Sezer. Miras Hukuku Şerhi Cilt 1. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Demir, Zeynep Rana. “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla Geçişi Mümkün Müdür?” Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, (2020): 161-185.
 • Develioğlu, Murat. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.
 • Dissanayake, Derani Nathasha ve Cook, David M. “Social Computing and Older Adults: Challenges with Data Loss and Digital Legacies”, 2019 International Conference on Cyberworlds (CW): 171-174.
 • Doğancı, Doğa Ekrem. Blokzincirine Dayalı Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Nitelikleri, Kuruluşu, Yorumu, İfası ve Bazı Örnek Hukuki Uygulamalar. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Dural, Mustafa ve Öz, Turgut. Türk Özel Hukuku: Cilt IV Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2022.
 • Durmush, Gulnara. Kripto Para ve İcra Hukuku Yönünden Düşündürdükleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE, 2019
 • Eren, Fikret ve Yücer Aktürk, İpek. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.
 • Fuchs, Angelika. “What happens to your social media account when you die? The first German judgments on digital legacy”, ERA Forum 2021, Springer Link: 1-7.
 • Gençcan, Ömer Uğur. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2016.
 • Güçlütürk, Osman Gazi. “Blokzincir Üzerinde Depolanan Verilerin Kişisel Veri Niteliği ve Silinemezlik, Yok Edilemezlik Sorunu.” Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1, no. 2 (2019): 30-40.
 • Güçlütürk, Osman Gazi: “Blokzincir ve Regüle Edilebilirlik.” Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I: Blokzincir. Editör E. Eylem Aksoy Retornaz ve Osman Gazi Güçlütürk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020: 23-71.
 • Gönensay, Samim ve Birsen, Kemaleddin. Miras Hukuku. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ahmed Said Matbaası, 1963.
 • Hatemi, Hüseyin. Miras Hukuku. İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Herzog, Stephanie. “Der digitale Nachlass und das Erbrecht.”, AnwBl Online 2018. s. 472-481. Erişim tarihi: Nisan 22, 2022. https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/files/anwaltsblatt.de/anwaltsblatt-online/2018-472.pdf
 • Holt, Jack, Nicholson, James ve Smeddinck, Jan David. “From Personal Data to Digital Legacy: Exploring Conflicts in the Sharing, Security and Privacy of Post-mortem Data.” In Proceedings of the Web Conference 2021 (WWW ’21). April 19–23, 2021.
 • Hopkins, Jamie P. “Afterlife in the Cloud: Managing a Digital Estate.”, Hastings Science and Technology Law Journal 5, no. 2 (2013): 210-242.
 • İmamoğlu, Deniz Alp. Kripto Para Birimleri ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • İleri, Çiğdem. ““Dijital Miras”-Alman Federal Mahkemesi’nin “Facebook” Kararı Üzerine Bir İnceleme.”, TBB Dergisi. no. 146 (2020): 123-152.
 • İmre, Zahit ve Erman, Hasan. Miras Hukuku. Ankara: Der Yayınları, 2018.
 • İnce Akman, Nurten. “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (Dijital Tereke).”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no. 2 (2018): 527-560.
 • İşgüzar, Hasan, Demir, Mehmet ve Yılmaz, Süleyman. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2019. Kapancı, K. Berk. “Özel Hukuk Penceresinden Blokzincir: “Sanal Para” Değerleri ve “Akıllı Sözleşmeler” Üzerine Değerlendirmeler.”, Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I: Blokzincir, Editör E. Eylem Aksoy Retornaz ve Osman Gazi Güçlütürk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 113-154.
 • Karaaslan, Pelin. “İnternet Platform Sahibine Ait Genel İşlem Koşullarının, Üçüncü Kişilerin Platform Üzerinde Gerçekleştirdiği Sözleşmelerin İçeriğine Dâhil Edilmesi.” Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no. 2 (Temmuz 2018): 259-274.
 • Keser Berber, Leyla. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para Ve Dijital İmza. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2002.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. Miras Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.
 • Kıran, Süleyman. “Kambiyo Senetlerinde Bedelinkripto Para Olarak Belirlenmesi.”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no. 2 (2021): 2029-2069.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1987.
 • Küzeci, Elif. Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.
 • Maraşlı Dinç: Yasemin. “Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras.”, TBB Dergisi, no. 142 (2019): 273-287.
 • Memiş, Tekin ve Turgut, Cemile. “Dijital Miras Konusunda Gözden Kaçanlar.” Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no. 12 (Aralık 2020): 201-216.
 • Oğuzman, Kemal. Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1995.
 • Oğuzman, Kemal , Seliçi, Özer ve Oktay-Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2021.
 • Öncü, Semra ve Ektik, Doğuş: “Kripto Paraların Yatırım Amaçlı Kullanımı: Riskler ve Getiriler.”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no. 4 (2019): 362-395.
 • Özdemir, Gençer. “Kripto Paraların Eşya Niteliği.”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1: 289-306.
 • Özdemir, Semih Sırrı. “Sanat Eserlerinin Menkul Kıymetleştirilmesinde Bir Araç Olarak Gayri Misli Sanal Jetonlar (NFT) ve Sahiplerine Sağladıkları Fikri Hakların Değerlendirilmesi.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 37, no. 3: 45-91.
 • Öztan, Bilge. Miras Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.
 • Öztrak, İlhan. Miras Hukuku. Ankara: Sevinç Matbaası, 1968
 • Petek, Hasan. Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra Korunması. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2015.
 • Pinch, Rachel. "Protecting Digital Assets after Death: Issues to Consider in Planning for Your Digital Estate." Wayne Law Review 60, no. 2 (Kış 2015): 545-566.
 • Serozan, Rona ve Engin, Baki İlkay. Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2021.
 • Şener, Oruç Hami. “Post Mortal Temsil Yetkileri ve Ticari Mümessillik”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2009): 113-170.
 • Tevetoğlu, Mete. Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı. İstanbul: Aristo Yayınevi, 2021.
 • Tevetoğlu, Mete. “Ethereum ve Akıllı Sözleşmeler.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12, no. 1: 193-208.
 • Tomrukçu, Tuğçe. Blockchain Teknolojisinin Eser Sahibi Haklarına Hukuki Yansıması. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Töremiş, Hatice Ebru. Kripto Varlıklar ve Sermaye Piyasasında Düzenleme İhtiyacı. Ankara: Merkez Bankası Uzmanlık Tezi, 2017.
 • Turan, Metin. Bilişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Turanboy, Asuman. “Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve Hukukî Nitelikleri.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 45, no. 3 (2019): 47-62.
 • Uçak, Murat. “Kişisel Verilerin Ölümden Sonra Korunması.” İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no. 10: 97-123.
 • Üzer, Betül. Sanal Para Birimleri. Ankara: Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, TC Merkez Bankası, 2017. Vatavu, Joanna. "The Importance of Planning for Your Digital Estate." Estates, Trusts and Pensions Journal 32, no. 1 (Aralık 2012): 1-4.
 • Wong, Claudine. “Can Bruce Willis Leave His iTunes Collection to His Children?: Inheritability of Digital Media in the Face of EULAs.”, Santa Clara High Tech. Law Journal 29, no. 4: 703-761.
 • Yaslıdağ, Beyhan. Kripto Paralar. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • Yıldırım, M.Fadıl ve Memiş, Tekin. “Elektronik Posta Kutusu Kullanımı İle İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no. 3-4 (2005): 331-353.
 • Yılmaz, Çiğdem Mine. ““Mephisto” Kararı Çerçevesinde Postmortal Dönemde Kişilik Hakkının Korunması.”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no. 41: 877-897.
 • Yılmaz, Güneş ve Koç, Tayfur Süleyman. “Kripto-Paraların Miras Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi.” Vergi Dünyası Dergisi. S. 1, no.467 (2020): 6–22.
 • Yılmaz, Süleyman ve Erkan, Vehbi Umut. “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında İncelenmesi.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 2: 567-586.
 • https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=110132&pos=0&anz=1 https://openjur.de/u/873426.html

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ’NİN 13.11.2020 TARİHLİ KARARI ÇERÇEVESİNDE DİJİTAL TEREKENİN KAPSAMINININ İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 191 - 232, 31.12.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1212033

Öz

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital varlıkların çeşitlenmiş ve maddi değerleri de artmıştır. Ancak dijital varlıkların mirasçılara intikali hususunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Dijital varlıklar; sosyal medya, bulut ve e-posta hesapları, kripto paralar, NFT gibi kripto varlıklar ile oyun hesaplarından oluşmaktadır. Sosyal medya hesaplarının mirasa elverişliliği yalnızca kişisel veri içeren hesaplar ve ekonomik değeri bulunan hesaplar olarak ikiye ayrılarak incelenmelidir. Kripto varlıklardan kripto paralar intikale elverişlidir. NFT’ler de fikri hak kapsamında mali haklar gereği intikale elverişlidir. Dijital varlıkların intikale elverişliliği ve intikalin pratikte ne şekilde gerçekleşmesi gerektiğine ilişkin yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynakça

 • “Ajemian v. Yahoo! Inc.: Massachusetts Supreme Judicial Court Holds that Personal Representatives May Provide Lawful Consent for Release of a Decedent’s Emails.” Harvard Law Review, no. 131: 2081-2088.
 • Akçaal, Mehmet. “NFT(Değiştirilemeyen Jeton) Sanat Eserlerinin Miras Yoluyla Geçmesi.” TBB Dergisi, no. 159 (2022): 363-396.
 • Akkanat, Halil. Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.
 • Aksoy Dursun, Sanem. Eşya Kavramı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012.
 • Altındal, Hasan ve Arslan, Yusuf Enes. “Türk Hukukunda Dijital Miras: Karşılaşılan Sorunlar Ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde Bazı Çözüm Önerileri.”Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XXV, no. 1 (2021): 313-351.
 • Antalya, Gökhan. Miras Hukuku Cilt III, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Ay, İsmail Cem ve Daşdemir, Esat. “Serbest Bankacılık Teorisi Örneği Olarak Kripto Para Piyasaları.” Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 17, no. 57: 1-20.
 • Ayan, Mehmet. Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020.
 • Aybay, Aydın. Miras Hukuku Dersleri. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2002.
 • Berki, Şakir. Miras Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1975.
 • Byrd, Greg. “Immortal Bits: Managing Our Digital Legacies.” Computer Magazine, (Mart 2016): 99-103.
 • Bilgili, Fatih ve Cengil, M. Fatih. “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi.” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XXIII, no. 3 (2019): 3-23.
 • Büyüksağiş, Erdem, Özyiğit, Sinem, Mirkelam Falay, Selin, Buldağ, İlay Ezgi ve Okur, Mustafa Said. “Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali.” Yargıtay Dergisi 57, no. 2 (Nisan 2021): 337-408.
 • Cummings, Rebecca G. “The Case Against Access to Decedents’ E-mail: Password Protection as an Exercise of the Right to Destroy”, Minnesota Journal of Law, Science and Technology. no. 5 (2014): 898-945.
 • Çabri, Sezer. Miras Hukuku Şerhi Cilt 1. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Demir, Zeynep Rana. “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla Geçişi Mümkün Müdür?” Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, (2020): 161-185.
 • Develioğlu, Murat. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.
 • Dissanayake, Derani Nathasha ve Cook, David M. “Social Computing and Older Adults: Challenges with Data Loss and Digital Legacies”, 2019 International Conference on Cyberworlds (CW): 171-174.
 • Doğancı, Doğa Ekrem. Blokzincirine Dayalı Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Nitelikleri, Kuruluşu, Yorumu, İfası ve Bazı Örnek Hukuki Uygulamalar. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Dural, Mustafa ve Öz, Turgut. Türk Özel Hukuku: Cilt IV Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2022.
 • Durmush, Gulnara. Kripto Para ve İcra Hukuku Yönünden Düşündürdükleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE, 2019
 • Eren, Fikret ve Yücer Aktürk, İpek. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.
 • Fuchs, Angelika. “What happens to your social media account when you die? The first German judgments on digital legacy”, ERA Forum 2021, Springer Link: 1-7.
 • Gençcan, Ömer Uğur. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2016.
 • Güçlütürk, Osman Gazi. “Blokzincir Üzerinde Depolanan Verilerin Kişisel Veri Niteliği ve Silinemezlik, Yok Edilemezlik Sorunu.” Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1, no. 2 (2019): 30-40.
 • Güçlütürk, Osman Gazi: “Blokzincir ve Regüle Edilebilirlik.” Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I: Blokzincir. Editör E. Eylem Aksoy Retornaz ve Osman Gazi Güçlütürk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020: 23-71.
 • Gönensay, Samim ve Birsen, Kemaleddin. Miras Hukuku. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ahmed Said Matbaası, 1963.
 • Hatemi, Hüseyin. Miras Hukuku. İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Herzog, Stephanie. “Der digitale Nachlass und das Erbrecht.”, AnwBl Online 2018. s. 472-481. Erişim tarihi: Nisan 22, 2022. https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/files/anwaltsblatt.de/anwaltsblatt-online/2018-472.pdf
 • Holt, Jack, Nicholson, James ve Smeddinck, Jan David. “From Personal Data to Digital Legacy: Exploring Conflicts in the Sharing, Security and Privacy of Post-mortem Data.” In Proceedings of the Web Conference 2021 (WWW ’21). April 19–23, 2021.
 • Hopkins, Jamie P. “Afterlife in the Cloud: Managing a Digital Estate.”, Hastings Science and Technology Law Journal 5, no. 2 (2013): 210-242.
 • İmamoğlu, Deniz Alp. Kripto Para Birimleri ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • İleri, Çiğdem. ““Dijital Miras”-Alman Federal Mahkemesi’nin “Facebook” Kararı Üzerine Bir İnceleme.”, TBB Dergisi. no. 146 (2020): 123-152.
 • İmre, Zahit ve Erman, Hasan. Miras Hukuku. Ankara: Der Yayınları, 2018.
 • İnce Akman, Nurten. “Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (Dijital Tereke).”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no. 2 (2018): 527-560.
 • İşgüzar, Hasan, Demir, Mehmet ve Yılmaz, Süleyman. Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2019. Kapancı, K. Berk. “Özel Hukuk Penceresinden Blokzincir: “Sanal Para” Değerleri ve “Akıllı Sözleşmeler” Üzerine Değerlendirmeler.”, Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I: Blokzincir, Editör E. Eylem Aksoy Retornaz ve Osman Gazi Güçlütürk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 113-154.
 • Karaaslan, Pelin. “İnternet Platform Sahibine Ait Genel İşlem Koşullarının, Üçüncü Kişilerin Platform Üzerinde Gerçekleştirdiği Sözleşmelerin İçeriğine Dâhil Edilmesi.” Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no. 2 (Temmuz 2018): 259-274.
 • Keser Berber, Leyla. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para Ve Dijital İmza. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2002.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. Miras Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.
 • Kıran, Süleyman. “Kambiyo Senetlerinde Bedelinkripto Para Olarak Belirlenmesi.”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no. 2 (2021): 2029-2069.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1987.
 • Küzeci, Elif. Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.
 • Maraşlı Dinç: Yasemin. “Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras.”, TBB Dergisi, no. 142 (2019): 273-287.
 • Memiş, Tekin ve Turgut, Cemile. “Dijital Miras Konusunda Gözden Kaçanlar.” Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no. 12 (Aralık 2020): 201-216.
 • Oğuzman, Kemal. Miras Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1995.
 • Oğuzman, Kemal , Seliçi, Özer ve Oktay-Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2021.
 • Öncü, Semra ve Ektik, Doğuş: “Kripto Paraların Yatırım Amaçlı Kullanımı: Riskler ve Getiriler.”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no. 4 (2019): 362-395.
 • Özdemir, Gençer. “Kripto Paraların Eşya Niteliği.”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1: 289-306.
 • Özdemir, Semih Sırrı. “Sanat Eserlerinin Menkul Kıymetleştirilmesinde Bir Araç Olarak Gayri Misli Sanal Jetonlar (NFT) ve Sahiplerine Sağladıkları Fikri Hakların Değerlendirilmesi.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 37, no. 3: 45-91.
 • Öztan, Bilge. Miras Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.
 • Öztrak, İlhan. Miras Hukuku. Ankara: Sevinç Matbaası, 1968
 • Petek, Hasan. Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra Korunması. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2015.
 • Pinch, Rachel. "Protecting Digital Assets after Death: Issues to Consider in Planning for Your Digital Estate." Wayne Law Review 60, no. 2 (Kış 2015): 545-566.
 • Serozan, Rona ve Engin, Baki İlkay. Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2021.
 • Şener, Oruç Hami. “Post Mortal Temsil Yetkileri ve Ticari Mümessillik”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2009): 113-170.
 • Tevetoğlu, Mete. Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı. İstanbul: Aristo Yayınevi, 2021.
 • Tevetoğlu, Mete. “Ethereum ve Akıllı Sözleşmeler.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12, no. 1: 193-208.
 • Tomrukçu, Tuğçe. Blockchain Teknolojisinin Eser Sahibi Haklarına Hukuki Yansıması. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Töremiş, Hatice Ebru. Kripto Varlıklar ve Sermaye Piyasasında Düzenleme İhtiyacı. Ankara: Merkez Bankası Uzmanlık Tezi, 2017.
 • Turan, Metin. Bilişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Turanboy, Asuman. “Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve Hukukî Nitelikleri.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 45, no. 3 (2019): 47-62.
 • Uçak, Murat. “Kişisel Verilerin Ölümden Sonra Korunması.” İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no. 10: 97-123.
 • Üzer, Betül. Sanal Para Birimleri. Ankara: Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, TC Merkez Bankası, 2017. Vatavu, Joanna. "The Importance of Planning for Your Digital Estate." Estates, Trusts and Pensions Journal 32, no. 1 (Aralık 2012): 1-4.
 • Wong, Claudine. “Can Bruce Willis Leave His iTunes Collection to His Children?: Inheritability of Digital Media in the Face of EULAs.”, Santa Clara High Tech. Law Journal 29, no. 4: 703-761.
 • Yaslıdağ, Beyhan. Kripto Paralar. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • Yıldırım, M.Fadıl ve Memiş, Tekin. “Elektronik Posta Kutusu Kullanımı İle İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no. 3-4 (2005): 331-353.
 • Yılmaz, Çiğdem Mine. ““Mephisto” Kararı Çerçevesinde Postmortal Dönemde Kişilik Hakkının Korunması.”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no. 41: 877-897.
 • Yılmaz, Güneş ve Koç, Tayfur Süleyman. “Kripto-Paraların Miras Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi.” Vergi Dünyası Dergisi. S. 1, no.467 (2020): 6–22.
 • Yılmaz, Süleyman ve Erkan, Vehbi Umut. “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında İncelenmesi.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 2: 567-586.
 • https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=110132&pos=0&anz=1 https://openjur.de/u/873426.html

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orhan Gazi SARIDAĞ
Hakimler ve Savcılar Kurulu
0000-0001-9366-0304
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Sarıdağ, O. G. "ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ’NİN 13.11.2020 TARİHLİ KARARI ÇERÇEVESİNDE DİJİTAL TEREKENİN KAPSAMINININ İNCELENMESİ". Bilişim Hukuku Dergisi 4 (2022 ): 191-232

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.