Cilt: 2 - Sayı: 3

435     |     935

Sayı Editör Kurulu

Selami Sezgin
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Gelişme Ekonomisi - Makro, Konjonktür Dalgalanmaları, Maliye
ORCID: 0000-0002-4604-0601
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
Fatih DEYNELİ
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bütçe ve Mali Planlama, Hukuk ve İktisat
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Mehmet ŞENGÜR
Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0002-2173-9977
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Keith HARTLEY
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Makro İktisat, Mikro İktisat
Kurum: University of York
Manas CHATTERJİ
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Makro İktisat, Mikro İktisat
Kurum: Binghamton University - State University of New York
Başak SEZGİN
Unvan: Arş. Gör.
Konular: Makro İktisat, Mikro İktisat
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, DEPARTMENT OF ECONOMICS
Jülide YILDIRIM ÖCAL
Unvan: Prof. Dr.
Hilmi ÇOBAN
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Seyfi YILDIZ
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi
Ahmet AK
Unvan: Prof. Dr.
Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Unvan: Dr. Öğretim Görevlisi
Konular: Maliye Politikası, Kamu Ekonomisi
Kurum: BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY
Christos KOLLİAS
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Uygulamalı Makro Ekonometri, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Makro İktisat
Kurum: University of Thessaly
Jusup PİRİMBAEV
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler