BibTex RIS Kaynak Göster

NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 1, 149 - 168, 01.05.2016

Öz

Türkiye ABD ilişkilerinde NATO’nun kuruluşu ve Türkiye’nin
bu örgüte üye olma süreci önemlidir. Türkiye öncelikli olarak ülke
bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak amacıyla NATO’ya üye olmuştur.
Ancak güvenlik kaygılarına ek olarak Türkiye’nin modernleşme ve
batılılaşma düşüncesi de NATO’ya üye olmasında önemli etkiye
sahiptir. Geçmişi daha eski dönemlere dayanan Türk Amerikan
ilişkileri büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yoğunlaşmış
ve bu yoğunluk günümüze kadar artarak devam etmiştir. Ancak
Türk Amerikan ilişkileri zaman zaman inişli çıkışlı dönemler de
yaşamıştır. Türkiye’nin NATO’ya kabulü sürecinde de Türk Amerikan
ilişkilerinin bu niteliği değişmemiştir. İkinci Dünya Savaşından
hemen sonra ABD dikkatini Ortadoğu’dan Batı Avrupa’ya yönelterek
NATO’nun kuruluşu sürecine öncelik vermiştir. Büyük ölçüde bu
nedenle Türkiye NATO’nun kuruluş sürecinde örgütün dışarında
bırakılmıştır. Ancak 1950li yılların başından itibaren ABD’nin
dikkatini Ortadoğu’ya çevirmesi, Türkiye’nin Kore savaşında yaptığı
fedakarlık ve sahip olduğu coğrafyanın Batı açısından taşıdığı önem
NATO’ya kabulünde en büyük etkenler olmuştur.

Kaynakça

 • Ahmed,F.(1977).TheTurkish Experiment in Democracy 1950-1975. London:
 • C.HurstandCompany
 • Armstrong, H., F.(1951). Eisenhower Right Flank, www.foreignaffairs.
 • org 20 Şubat 2016
 • Bevans, C. İ. (1974).TreatiesandOtherİnternationalAgreements of the United
 • States. Department of StatePublication, Vol 2.
 • Boll, M., M. (1979). Turkey’s New National Security Concept: WhatItMeansFor
 • NATO. ORBIS, 23.
 • Carlyle, M.(1953).Documents on İnternationalAffairs !949-1950.London:
 • OxfordUniversityPress.
 • D.J.K. (1952).Greece, Turkeyand NATO. World Today.
 • Durmuş, R. (15 Şubat 2016), Geçmişten Günümüze Türk Amerikan İlişkileri.
 • www.tasam.org.
 • Esmer, A. Ş.,Sander, O. vd. (1989).Olaylarla Türk Dış Politikası. Ankara:
 • Alkım Yayınevi.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1947,(1971), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 5.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1949,(1977), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 5.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1950,(1978), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 6.
 • Hasançebi, M. (2013). Türkiye ve NATO İlişkileri. Akademik Perspektif,
 • www.akademikperspektif.com. Erişim Tarihi:10 Şubat 2016-03-06
 • Henderson , N.(1982). TheBirth of NATO. London, Weidenfeld.
 • Huston, J., A .(1988). OutpostsandAllies: U.S. ArmyLOgictics in theColdWar,
 • - 1953. SusquehannaUniversityPress.
 • Karaosmanoğlu, A.(1988).TurkeyandtheSouthernFlankDomesticandExternalContext,
 • NATO’sSouthernAllies(E.:J.Chipman).London: Routledge.
 • Konıholm, B. R.(1983).Turkeyand NATO-Past,PresentandFuture.ORBIS, 27.
 • Leffler, M.P. (1985). Strategy, Diplomacy,andtheColdWar: The United
 • States, Turkeyand NATO, 1945-1952. TheJournal of American History,
 • (4), pp.807-825.
 • McGhee,G., C.(1954). TurkeyJointsTheWest.ForeignAffairs
 • McGhee,G., C.(1990).The US-Turkish-NATO-Middle East Connection.
 • London: Macmillan.
 • Rustow, D., A. (1989). TurkeyAmerica’sForgettenAlly. New York-London:
 • Council on ForeignRelations.Inc.
 • Şenel, B. (2014). İsrail Devleti’nin Kurulmasında Türkiye’nin İsrail’i Tanıma
 • Süreci. Akademik Orta Doğu, 9(1), 157-178.
 • Yanık, L. K.(2012). Atlantik Paktından NATO’ya: Türkiye Büyük Millet
 • Meclisi’nde Türkiye’nin konumu ve Uluslararası Rolü Tartışmalarından
 • Bir Kesit. Uluslararsı İlişkiler, 9 (34), 29-50.
Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 1, 149 - 168, 01.05.2016

Öz

Kaynakça

 • Ahmed,F.(1977).TheTurkish Experiment in Democracy 1950-1975. London:
 • C.HurstandCompany
 • Armstrong, H., F.(1951). Eisenhower Right Flank, www.foreignaffairs.
 • org 20 Şubat 2016
 • Bevans, C. İ. (1974).TreatiesandOtherİnternationalAgreements of the United
 • States. Department of StatePublication, Vol 2.
 • Boll, M., M. (1979). Turkey’s New National Security Concept: WhatItMeansFor
 • NATO. ORBIS, 23.
 • Carlyle, M.(1953).Documents on İnternationalAffairs !949-1950.London:
 • OxfordUniversityPress.
 • D.J.K. (1952).Greece, Turkeyand NATO. World Today.
 • Durmuş, R. (15 Şubat 2016), Geçmişten Günümüze Türk Amerikan İlişkileri.
 • www.tasam.org.
 • Esmer, A. Ş.,Sander, O. vd. (1989).Olaylarla Türk Dış Politikası. Ankara:
 • Alkım Yayınevi.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1947,(1971), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 5.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1949,(1977), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 5.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1950,(1978), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 6.
 • Hasançebi, M. (2013). Türkiye ve NATO İlişkileri. Akademik Perspektif,
 • www.akademikperspektif.com. Erişim Tarihi:10 Şubat 2016-03-06
 • Henderson , N.(1982). TheBirth of NATO. London, Weidenfeld.
 • Huston, J., A .(1988). OutpostsandAllies: U.S. ArmyLOgictics in theColdWar,
 • - 1953. SusquehannaUniversityPress.
 • Karaosmanoğlu, A.(1988).TurkeyandtheSouthernFlankDomesticandExternalContext,
 • NATO’sSouthernAllies(E.:J.Chipman).London: Routledge.
 • Konıholm, B. R.(1983).Turkeyand NATO-Past,PresentandFuture.ORBIS, 27.
 • Leffler, M.P. (1985). Strategy, Diplomacy,andtheColdWar: The United
 • States, Turkeyand NATO, 1945-1952. TheJournal of American History,
 • (4), pp.807-825.
 • McGhee,G., C.(1954). TurkeyJointsTheWest.ForeignAffairs
 • McGhee,G., C.(1990).The US-Turkish-NATO-Middle East Connection.
 • London: Macmillan.
 • Rustow, D., A. (1989). TurkeyAmerica’sForgettenAlly. New York-London:
 • Council on ForeignRelations.Inc.
 • Şenel, B. (2014). İsrail Devleti’nin Kurulmasında Türkiye’nin İsrail’i Tanıma
 • Süreci. Akademik Orta Doğu, 9(1), 157-178.
 • Yanık, L. K.(2012). Atlantik Paktından NATO’ya: Türkiye Büyük Millet
 • Meclisi’nde Türkiye’nin konumu ve Uluslararası Rolü Tartışmalarından
 • Bir Kesit. Uluslararsı İlişkiler, 9 (34), 29-50.
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulkadir Baharçiçek Bu kişi benim

Süleyman Ekici Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Baharçiçek, A., & Ekici, S. (2016). NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 149-168.
AMA Baharçiçek A, Ekici S. NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Eylül 2016;6(1):149-168.
Chicago Baharçiçek, Abdulkadir, ve Süleyman Ekici. “NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6, sy. 1 (Eylül 2016): 149-68.
EndNote Baharçiçek A, Ekici S (01 Eylül 2016) NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6 1 149–168.
IEEE A. Baharçiçek ve S. Ekici, “NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 1, ss. 149–168, 2016.
ISNAD Baharçiçek, Abdulkadir - Ekici, Süleyman. “NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6/1 (Eylül 2016), 149-168.
JAMA Baharçiçek A, Ekici S. NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6:149–168.
MLA Baharçiçek, Abdulkadir ve Süleyman Ekici. “NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 1, 2016, ss. 149-68.
Vancouver Baharçiçek A, Ekici S. NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6(1):149-68.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.