BibTex RIS Kaynak Göster

Kutsal ve Seküler Arasında: Hıdrellez ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 91 - 104, 14.01.2016
https://doi.org/10.20493/bt.27043

Öz

Makalede Türk manevi halk inançlarında en önemli iki figür olan Hıdrellez ve Türbe ziyareti çevresinde meydana gelen eğlence kültürü konu edilecek, kutsal-profan dikotomisi çerçevesinde konunun önemli noktalarına değinilecektir. Biz daha önceki bir çalışmamızda Türk halk inançlarının önemli figürleri arasında evliya kültü (türbe ziyareti vb.) ve mitolojik boyut olarak da hıdrellez kültünün olduğunu tespit etmiştik. Bu figürler halk inançlarının senkretik niteliğiyle de paralellik arz etmektedir. Kutsalın tezahürü olarak oluşan (hiyerofani) bu iki inanç ve ritüelin etrafındaki oldukça zengin ve seküler eğlence kültürünü görmek ilginç olacaktır. Çünkü Türk kültüründe türbe ziyareti ve hıdrellez kültü çevresinde oluşan inanç ve ritüellere bakıldığında orada eğlenceleri de görmekteyiz. Burada kutsal çevresinde oluşan seküler bir olgunun çeşitli yönlerini görmek din fenomenolojisi açısından da önemlidir. Bu eğlencelerin “kutsal” ve “seküler” niteliklerine değinilecektir. Makalede her iki ritüel çevresinde oluşan eğlence kültürü ayrı ayrı değerlendirilecek ve din ve toplum-grup hayatı içindeki işlevlerine değinilecektir. Konu geniş olacağı için bilimsel olarak iki ilimiz (Malatya ve Çorum) örneklem olarak alınmıştır. Bu iki ilimizdeki örneklere yoğunlaşılacak, sonuçta buradaki uygulamalarla kutsalla ilişkili kutsal-profan/seküler ayrımı vb. teorik konuların karşılaştırmasına gidilecektir.

 

Kaynakça

 • Allen, D. (1987) “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, Mircae Eliade (ed.), C. 11, Macmillan, NewYork.
 • Arslan, M. (2002) Türk Popüler Dindarlığı Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma: Çorum Örneği, Yayımlanmamış doktora tezi, EÜ SBE, Kayseri.
 • Chidester and Linenthal (eds). (1995). American Sacred Space. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press
 • Durkheim, E. (2005). Dini Hayatın İlkel Biçimleri, (Çev. F. Aydın), Ataç Yayınları, İstanbul.
 • Eliade, M. (1991) Kutsal ve Dindışı, (çev: M. Ali Kılıçbay), Gece Yayınları, Ankara.
 • Eliade, M. (1994) Ebedi Dönüş Mitosu, İmge Yayınları, İstanbul.
 • Eliade, M.(1959) Cosmos and History, Harper, New York.
 • Güngör, Erol (1981), “Eğlencenin Sosyal ve Psikolojik Yönü”, Türk Edebiyatı , C. 8, S. 94,
 • Ocak, A. Y. (1988) “Hıdrellez”, İA, TDV İSAM, İstanbul, XVII, s. 313–5.
 • Ocak, A. Y. (1990) İslam Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü, TKAE Yy. 113, 2. Basım, Ankara.
 • Otto R. (1925) The idea of the Holy, Trans. J.W. Harvey, Oxford Un. Press, Londra and New York.
 • Özdemir, N. (1999) “Eğlence Kavramı ve Hıdırellez Kutlamaları” Milli Folklor, C. 6, S. 42, s. 31-6.
 • Pettazzoni, R. (2002) Tanrıya Dair, İz Yayınları, İstanbul.
 • Stirrat, R. L. (1984) “Sacred Models”, Man, Vol. 19, No. 2., pp. 199–215.
 • Tuzcuoğlu, H. (2008) Türkiye’de Dini Kesimin Eğlence Kültürü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • http://corumhidirlik.corumlu.com/
 • http://www.aleviforum.net/Konu-hasan-basri-korucuk-turbesi.html
 • http://bilecikhaber.com.tr/turbe-etrafinda-piknik-yapmayin
 • http://3dpanoramik.com/panoramik/184/habib_i_neccar_camii__turbe.html
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Arslan

Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Arslan, M. (2016). Kutsal ve Seküler Arasında: Hıdrellez ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 91-104. https://doi.org/10.20493/bt.27043
AMA Arslan M. Kutsal ve Seküler Arasında: Hıdrellez ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Ocak 2016;5(2):91-104. doi:10.20493/bt.27043
Chicago Arslan, Mustafa. “Kutsal Ve Seküler Arasında: Hıdrellez Ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5, sy. 2 (Ocak 2016): 91-104. https://doi.org/10.20493/bt.27043.
EndNote Arslan M (01 Ocak 2016) Kutsal ve Seküler Arasında: Hıdrellez ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 2 91–104.
IEEE M. Arslan, “Kutsal ve Seküler Arasında: Hıdrellez ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sy. 2, ss. 91–104, 2016, doi: 10.20493/bt.27043.
ISNAD Arslan, Mustafa. “Kutsal Ve Seküler Arasında: Hıdrellez Ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5/2 (Ocak 2016), 91-104. https://doi.org/10.20493/bt.27043.
JAMA Arslan M. Kutsal ve Seküler Arasında: Hıdrellez ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;5:91–104.
MLA Arslan, Mustafa. “Kutsal Ve Seküler Arasında: Hıdrellez Ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sy. 2, 2016, ss. 91-104, doi:10.20493/bt.27043.
Vancouver Arslan M. Kutsal ve Seküler Arasında: Hıdrellez ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;5(2):91-104.

Cited By

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.