Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Amerikalı Katoliklerin Değişimi

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 1, 5 - 21, 29.06.2017
https://doi.org/10.20493/birtop.364700

Öz

Son yapılan ampirik çalışmalar, Roma Katolik Kilisesi’nin öğretileri
ile Amerikalı ruhban olmayan Katoliklerin bu öğretileri kabul etme
istekleri arasında büyüyen bir uçurumun olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Bir meta-teori çalışması olarak bu makalede son yapılan ampirik
çalışmalar incelenerek şu sorular cevaplanmaya çalışılacaktır: Roma
Katolik Kilisesi ile Amerikalı ruhban olmayan Katolikler arasındaki
çatışma ve uyuşmazlık konuları nelerdir? Katolikler neden Roma
Katolik Kilisesi’nin öğretilerini kabul etme hususunda tereddüde
düşmektedirler? Bu tereddüdün oluşmasında kültürel uyumun ve
dünyevileşmenin katkıları nelerdir?

Kaynakça

 • Berger, Peter. 1967. The Sacred Canopy, Doubleday, Garden City, New Jersey.
 • Baggett, Jrome P. 2009. Sense of the Faithful: How American Catholics Live Their Faith. Oxford University Press: New York.
 • D’Antonio, William V., James D. Davidson, Dean R. Hoge, Katherine Meyer. 2001. American Catholics: Gender, Generation, and Commitment, Alta Mira Press, Walnut Creek, CA.
 • Dean R. Hoge. 2008. “Interpreting Change in American Catholicism: The River and Floodgate.” In Review of Religious Research: Special 50th Anniversary Edition 50: 55-65.
 • Dillon, Michele. 1999. Catholic Identity: Balancing Reason, Faith, and Power. Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press.
 • Davidson, James D, Andrea S. Williams, Richard A. Lamanna, Jan Stenftenagel, Kathleen Maas Weigert, William J. Whalen and Patricia Wittberg. 1997. The Search for Common Ground: What Unites and Divides Catholic Americans. Huntington, Ind.: Our Sunday Visitor.
 • Dulles, Averi. 1987. Models of the Church. Daubleday, New York. Finke, Roger and Rodney Stark. 1992. The Churching of America, 1776- 1990 : Winners and Losers in our Religious Economy. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.
 • Hays, Sharon. 1994. “Structure and Agency and the Sticky Problem of Culture.” In Sociological Theory 12: 57-72.
 • Kiser, Edgar and Michael Hechter. 1991. “The Role of General Theory in Comparative-historical Sociology.” In American Journal of Sociology 97: 1-30.
 • Kung, Hans ve David Tracy (edit).1989. Paradigm Change in Theology: A Symposium for the Future. New York, Crossroad. McGuire, Meredith B. 2002. Religion, the Social Context. Wadsworth Thomson Learning.
 • Munch, Richard. 1987. Theory of Action: Towards a New Synthesis Going Beyond Parsons. New York: Routledge& Kegan Paul Inc.
 • Smith, Christian and Michael Emerson. 1998. American Evangelicalism: Embattled and Thriving, University of Chicago Press.
 • Stark, Rodney and Roger Finke. 2000. Acts of Faith, University of California Press, Berkeley.
 • Warner, Stephen. 1993. “Work in Progress toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States”, American Journal of Sociology, Mar1993, Vol. 98 Issue 5: 1044-93.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail Demirezen

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demirezen, İ. (2017). Amerikalı Katoliklerin Değişimi. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 5-21. https://doi.org/10.20493/birtop.364700
AMA Demirezen İ. Amerikalı Katoliklerin Değişimi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Haziran 2017;7(1):5-21. doi:10.20493/birtop.364700
Chicago Demirezen, İsmail. “Amerikalı Katoliklerin Değişimi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 1 (Haziran 2017): 5-21. https://doi.org/10.20493/birtop.364700.
EndNote Demirezen İ (01 Haziran 2017) Amerikalı Katoliklerin Değişimi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 1 5–21.
IEEE İ. Demirezen, “Amerikalı Katoliklerin Değişimi”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 1, ss. 5–21, 2017, doi: 10.20493/birtop.364700.
ISNAD Demirezen, İsmail. “Amerikalı Katoliklerin Değişimi”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (Haziran 2017), 5-21. https://doi.org/10.20493/birtop.364700.
JAMA Demirezen İ. Amerikalı Katoliklerin Değişimi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:5–21.
MLA Demirezen, İsmail. “Amerikalı Katoliklerin Değişimi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 1, 2017, ss. 5-21, doi:10.20493/birtop.364700.
Vancouver Demirezen İ. Amerikalı Katoliklerin Değişimi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(1):5-21.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.