Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 1, 59 - 78, 29.06.2017

Öz

Liberal teoride bireyin toplum içinde nasıl konumlandırılacağına
ilişkin bir konsensustan bahsetmek zordur. Birey sadece ekonomik
çıkarlarının peşinden koşan bir özne olarak kabul edilebildiği gibi
toplumsal işbirliğinin bir parçası olarak da kabul edilmektedir. Siyasal
liberalizm bireyin özerkliğini sağlayacak şekilde bireyi toplumun içinde
konumlandırma çabalarından biridir. Bu çalışma siyasal liberalizmin
bireyi toplum içinde nasıl yerleştirdiğine odaklanmaktadır. Bu
çalışmanın temel amacı siyasal liberalizmin bireyi hem ekonomik
çıkarlarının peşinde koşan bir özne hem de toplumsal işbirliğinde
önemli rol oynayan bir özne olarak inşa ettiğini ortaya koymaktır.
Çalışmada ilk olarak siyasal liberalizmde bireyin ve toplumun nasıl
yerleştirildiği açıklanmaktadır. İkinci olarak siyasal liberalizmin birey
anlayışının toplumdan kopuk bir özne yarattığı eleştirileri dikkate
alınarak birey ve toplum arasındaki ilişkinin etkileşime, iletişime
ve işbirliğine dayanan doğası ortaya koyulmaktadır. Üçüncü olarak
siyasal liberalizmde kamusal ve özel alan ayrımının birey özerkliği
üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Son olarak ise siyasal liberalizmin bireyi toplumdan kopuk olarak konumlandırmadığı gibi toplumu
da bireyin özerkliğini ortadan kaldıracak şekilde kurgulamadığı
aksine bireyin özerkliğini koruduğu savunulmaktadır.

Kaynakça

 • Abbey, R. (2013a). “Introduction: Biography of a Bibliography: Three Decades of Feminist ResponsetoRawls, Ed. Abbey, R., in Feminist Interpretations of John Rawls, The Pennsylvania StateUniversityPress, University Park, 1-23.
 • Abbey, R. (2007). “Backtoward a Comprehensive Liberalism?”, Political Theory, Vol. 35, 1, 5-28.
 • Abbey, R. (2013b). “Rawls, Mill, and the Puzzle of Political Liberalism”, The Journal of Politics, Vol.75, 1, 124-136.
 • Berlin, I. (2002). Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, Ed. Hardy, H., Oxford UniversityPress, Oxford: New York.
 • Brettschneider, C. (2007). “The Politics of the Personal: A Liberal Approach” American Political Science Review, Vol. 101, 1, 19-31.
 • Brooks, T. (2015). “The Capabilities Approach and Political Liberalism”, Eds. Brooks, T. ve Nussbaum, M., in Rawls’s Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 139-173.
 • Douglas, R. B. (2012). “John Rawls and the Revival of Political Philosophy: Where Does He Leave Us?, Theoria: A Journal of Social&Political Theory, Vol. 59, 133, 81-97.
 • Greetis, E. A. (2015). “The Priority of Liberty: Rawls vs. Pogge”, The Philosophical Forum, Vol. 46, 2, 227-245.
 • Gutmann, A. (1985). “Communitarian Critics of Liberalism” Philosophy and Public Affairs Vol.14, 3, 308-322.
 • Kant , I. (1984). “Ahlak Metafiziğini Temellendirme”, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Kocaoğlu, M. (2015). John Rawls: Adalet Teorisi ve Temel Kavramları, 2. Baskı, Imaj Yayıncılık, Ankara.
 • Laden, A. S. (2013). “Radical Liberals, Reasonable Feminists: Reason, Power, and Objectivity in Mackinnonand Rawls”, Ed. Abbey, R.,in Feminist Interpretations of John Rawls, The Pennsylvania State University Press, University Park, 24-39.
 • Lomasky, L. E. (1990). Persons, Rights, and The Moral Community, Oxford University Press, Oxford.
 • MacIntyre, A. (1984). AfterVirtue: A Study in Moral Theory, 2nd Ed., University of Notre DamePress, Notre Dame.
 • Mcmahon, C. (2014). “Rawls, Reciprocity and The Barely Reasonable”, Utilitas, Vol.26, 1, 1-22.
 • Mouffe, C. (1991). “Democratic Citizenship and the Political Community”, Eds. Miami TheoryCollective, in Community At Loose, The University of Minnesota Press, Minneapolis: Oxford, 70-82.
 • Norman, W. (2015). “Rawls on Market and Corporate Governance”, Business Ethics Quarterly, Vol.25, 1, 29-64.
 • Nozick, R. (1974). Anarchy, State, andUtopia, Basic Books, New York. Okin, S. M. (1989). Justice, Gender, and the Family, Basic books, New York.
 • Rawls, J. (1971). A Theory of Justice, Original Edition, Harvard UniversityPress, Cambridge, MA, 1971.
 • Rawls, J. (1994). Political Liberalism, Columbia University Press, New York.
 • Rawls, J. (1997). “TheIdea of Public Reason Revisited”, The University of Chicago Law Review, Vol.64, 3, 765-807.
 • Sandel, M. J. (1982). Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sandel, M. J. (1984). “The Procedural Republic and the Unencumbered Self”, PoliticalTheory, Vol.12, 1, 81-96.
 • Schmidtz, D. (2002). “Equal Respect and Equal Shares”, Social Philosophy and Policy, Vol.19, 1, 244-274.
 • Tomasi, J. (2001). Liberalism Beyond Justice: Citizens, Society, and The Boundaries Of Political Theory, Princeton University Press, New Jersey.
 • Waldron, J. (2015). “Isolating Public Reason”, Eds. Brooks, T. ve Nussbaum, M., in Rawls’s Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 113-137.
 • Walsh, M. B. (2012), “Private and Public Dilemmas: Rawls on the Family”, Polity, Vol.44, 3, 426-445.
 • Walzer, M. (1983).Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, Basic Books, New York.
 • Walzer, M. (1990). “The Communitarian Critic of Liberalism”, Political Theory, Vol.18, 1, 6-23.
 • Weithman, P. (2016). Rawls, Political Liberalism and Reasonable Faith, Cambridge University Press, Cambridge: New York.
 • Taylor, C. (2003). Modern Social Imaginaries, Duke University Press, Durham.
 • Taylor, C. (1989). Sources of The Self: The Making of The Modern Identity, Cambridge University Press, Cambridge: MA.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Kocaoğlu

Uğur Altundal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kocaoğlu, M., & Altundal, U. (2017). Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 59-78.
AMA Kocaoğlu M, Altundal U. Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Haziran 2017;7(1):59-78.
Chicago Kocaoğlu, Mehmet, ve Uğur Altundal. “Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 1 (Haziran 2017): 59-78.
EndNote Kocaoğlu M, Altundal U (01 Haziran 2017) Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 1 59–78.
IEEE M. Kocaoğlu ve U. Altundal, “Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 1, ss. 59–78, 2017.
ISNAD Kocaoğlu, Mehmet - Altundal, Uğur. “Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (Haziran 2017), 59-78.
JAMA Kocaoğlu M, Altundal U. Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:59–78.
MLA Kocaoğlu, Mehmet ve Uğur Altundal. “Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 1, 2017, ss. 59-78.
Vancouver Kocaoğlu M, Altundal U. Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(1):59-78.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.