Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 1, 79 - 102, 29.06.2017

Öz

Bulut muhasebesi artan veri depolama (biriktirme), söz konusu
depolanmış veriyi istenilen formata getirme (işleme) nihayetinde
karar alıcılara ve diğer ilgililere çok hızlı bir biçimde ulaştırmada
kullanılan yeni bir teknolojidir. Çalışmada genel olarak bulut bilişim,
özel de ise bulut muhasebesi hakkında genel bilgilere yer verilmekte
bulut muhasebesi uygulamanın avantaj ve dezavantajları ifade
edildikten sonra buluta geçiş yapacak işletmelerin dikkat etmesi
gereken konular anlatılmaktadır.

Kaynakça

 • Aytekin, A., Erdoğan, Y., Kavalcı,K., (2016). “Yeni Bir İş Modeli: Muhasebe Alanında Bulut Bilişim”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İş- letme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, s: 46-62.
 • Brandas, C., Ovidiu M., Otniel D., (2015). Global Perspectives on Accounting Information Systems: Mobile and Cloud Approach, Procedia Economics and Finance, Volume 20, Pages 88-93, ISSN 2212- 5671, http: //dx.doi.org/10.1016/S2212-5671 (15)00051-9.
 • Buyya, R. ve Diğerleri, (2009). Cloud Computing and Emerging IT platforms: Vision, Hype, and Reality for Delivering Computing as the 5th Utility, Future Generation Computer Systems, Volume 25, Issue 6, June, Pages 599-616, ISSN 0167-739X, http: //dx.doi. org/10.1016/j.future.2008.
 • Dimitriu, O.,Matei, M., (2014). A New Paradigm for Accounting Through Cloud Computing, Procedia Economics and Finance, Volume 15, Pages 840-846, ISSN 2212-5671, http: //dx.doi.org/10.1016/ S2212-5671 (14)00541-3.
 • Dimitriu, O.,Matei,M., (2015). “Cloud Accounting: A New Business Model in a Challenging Contex”t, Procedia Economics and Finance, Volume 32, 2015, Pages 665-671, ISSN 2212-5671, http: //dx.doi. org/10.1016/S2212-5671 (15)01447-1.
 • Elitaş, C., Özdemir, S., (2014). Bulut Bilişim ve Muhasebede Kullanımı, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, ss.93-108.
 • Fernando, B., Trigo, A., (2013).Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions,Procedia Technology, Volume 9, Pages 536-546, ISSN 2212-0173, http: //dx.doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.060. Öz, Y., (2016).“Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Muhasebe”Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 13, s: 63-79.
 • Ruiz-A., Igor, Penya,Y.K and Pablo, G. Bringas, (2011). A Flexible Accounting Model for Cloud Computing DOI: 10.1109/SRII.2011.38 · Source: IEEE Xplore Conference: SRII Global Conference (SRII), Annual.
 • Trigo, A., Fernando, B., Raquel, P. E., (2016). Accounting Information Systems: Evolving towards a Business Process Oriented Accounting, Procedia Computer Science, Volume 100, Pages 987-994.
 • Trigo, A., Fernando, B., Raquel, P. E., (2014).Accounting Information Systems: The Challenge of the Real-time Reporting, Procedia Technology, Volume 16, Pages 118-127, ISSN 2212-0173, http: //dx. doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.075
 • Tarmidi, M.,Rasid,S. Z. A., Alrazi,B., Roni,R. A., (2014). Cloud Computing Awareness and Adoption among Accounting Practitioners in Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 164, 31 December, Pages 569-574, ISSN 1877-0428, http: //dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.147.
 • https: //inspireca.com/cloud-accounting/
 • https: //www.slideshare.net/ProfEdge/introduction-to-cloud-computing-23970527
Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 1, 79 - 102, 29.06.2017

Öz

Kaynakça

 • Aytekin, A., Erdoğan, Y., Kavalcı,K., (2016). “Yeni Bir İş Modeli: Muhasebe Alanında Bulut Bilişim”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İş- letme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, s: 46-62.
 • Brandas, C., Ovidiu M., Otniel D., (2015). Global Perspectives on Accounting Information Systems: Mobile and Cloud Approach, Procedia Economics and Finance, Volume 20, Pages 88-93, ISSN 2212- 5671, http: //dx.doi.org/10.1016/S2212-5671 (15)00051-9.
 • Buyya, R. ve Diğerleri, (2009). Cloud Computing and Emerging IT platforms: Vision, Hype, and Reality for Delivering Computing as the 5th Utility, Future Generation Computer Systems, Volume 25, Issue 6, June, Pages 599-616, ISSN 0167-739X, http: //dx.doi. org/10.1016/j.future.2008.
 • Dimitriu, O.,Matei, M., (2014). A New Paradigm for Accounting Through Cloud Computing, Procedia Economics and Finance, Volume 15, Pages 840-846, ISSN 2212-5671, http: //dx.doi.org/10.1016/ S2212-5671 (14)00541-3.
 • Dimitriu, O.,Matei,M., (2015). “Cloud Accounting: A New Business Model in a Challenging Contex”t, Procedia Economics and Finance, Volume 32, 2015, Pages 665-671, ISSN 2212-5671, http: //dx.doi. org/10.1016/S2212-5671 (15)01447-1.
 • Elitaş, C., Özdemir, S., (2014). Bulut Bilişim ve Muhasebede Kullanımı, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, ss.93-108.
 • Fernando, B., Trigo, A., (2013).Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions,Procedia Technology, Volume 9, Pages 536-546, ISSN 2212-0173, http: //dx.doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.060. Öz, Y., (2016).“Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Muhasebe”Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 13, s: 63-79.
 • Ruiz-A., Igor, Penya,Y.K and Pablo, G. Bringas, (2011). A Flexible Accounting Model for Cloud Computing DOI: 10.1109/SRII.2011.38 · Source: IEEE Xplore Conference: SRII Global Conference (SRII), Annual.
 • Trigo, A., Fernando, B., Raquel, P. E., (2016). Accounting Information Systems: Evolving towards a Business Process Oriented Accounting, Procedia Computer Science, Volume 100, Pages 987-994.
 • Trigo, A., Fernando, B., Raquel, P. E., (2014).Accounting Information Systems: The Challenge of the Real-time Reporting, Procedia Technology, Volume 16, Pages 118-127, ISSN 2212-0173, http: //dx. doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.075
 • Tarmidi, M.,Rasid,S. Z. A., Alrazi,B., Roni,R. A., (2014). Cloud Computing Awareness and Adoption among Accounting Practitioners in Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 164, 31 December, Pages 569-574, ISSN 1877-0428, http: //dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.147.
 • https: //inspireca.com/cloud-accounting/
 • https: //www.slideshare.net/ProfEdge/introduction-to-cloud-computing-23970527
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Aksu

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aksu, İ. (2017). Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 79-102.
AMA Aksu İ. Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Haziran 2017;7(1):79-102.
Chicago Aksu, İbrahim. “Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 1 (Haziran 2017): 79-102.
EndNote Aksu İ (01 Haziran 2017) Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 1 79–102.
IEEE İ. Aksu, “Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 1, ss. 79–102, 2017.
ISNAD Aksu, İbrahim. “Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (Haziran 2017), 79-102.
JAMA Aksu İ. Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:79–102.
MLA Aksu, İbrahim. “Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 1, 2017, ss. 79-102.
Vancouver Aksu İ. Bilişim Teknolojisinden Muhasebeye Açılan Pencere: Bulut Muhasebesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(1):79-102.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.