Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 149 - 164, 20.12.2017

Öz

Mekansal yakınlaşmanın yaşandığı modern dönemde toplumsal ayrışma kaynaklarından birisi olarak görülen etnik farklılıklar çeşitli müdahalelere maruz bırakıldığında sosyo-kültürel ve siyasal
kırılmalara neden olabilmektedir. Nitekim Batı merkezli düşünülen ve tek tipleştirici kimliği öne çıkartılan uluslaşma süreci Türkiye’de etnik temelli sorunları da beraberinde getirmiştir. Ancak bu sorun farklı etnik gruplar arasında yaşanan bir çatışma haline değil sistemsel bir probleme işaret etmektedir. Bu nedenle sorunun çözümüne yönelik tekliflerin aynı zamanda alternatif sistem önerilerini de içermesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmada yakın dönem Türk siyasal hayatında önemli bir konuma sahip olan Necmettin Erbakan’ın Türkiye’deki etnik temelli sorunlara yönelik yaklaşımı ve sistem önerileri ele alınacaktır. 

Kaynakça

  • Kaynakça: Arpacı, Işıl (2012), Türk Siyasal Yaşamına Etkileri Bakımından İslamcılık ve Necmettin Erbakan, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. Baharçiçek, Abdulkadir (2000), Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “Fırat Universty Journal of Social Science” Cilt: 10 Sayı: 1, Sayfa:11-27. Erbakan, Necmettin (1973), Milli Selamet Partisi İç Barış Mitingi Konuşması/Samsun, Milli Görüş Temel Görüş, Ankara: Dağarcık Yayınevi. Erbakan, Necmettin (1975), Milli Görüş, İstanbul: Dergah Yayınları Erbakan, Necmettin (1991), Türkiye’nin Meseleleri ve Çözümleri, Ankara. Erbakan, Necmettin (1991a), TBMM Konuşması, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, C.2, 26.12.1991. Erbakan, Necmettin (1992), TBMM Konuşması, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19-2, C.17, 23 Eylül 1992. Erbakan, Necmettin (1993), RP 4. Olağan Büyük Kongre Konuşması, 10.10.1993, Ankara. Gündoğmuş, Bekir (2014), Siyasal Tercihler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık İlyas, Ahmet (2014), Tek Parti Döneminde Aşiretleri Kontrol Altına Almak İçin Çıkarılan Kanun ve Hazırlanan Raporlar, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2496 Number: 28, p.329-348. (Erişim Tarihi: 18.01.2017) Özhan, Taha; Hatem Ete (2008), Kürt Meselesi, Problemler ve Çözüm Önerileri, SETA Analiz –Kasım 2008- www.setav.org., Erişim tarihi: 17.01.2017. Tuncel, Gökhan (2016), Toplumsal Ayrışmanın Şehir Hayatına Etkisi, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu (07-08 Ekim 2016), Malatya. Tuncel, Gökhan (2016), Türkiye’de Yaşama Maliyeti ile Devlet Toplum Gerilimi İlişkisi, Birey ve Toplum Dergisi, C: 6, S: 12, ss. 129-152

Erbakan’s Concept of Social Peace Against Ethnic-Based Problems in Turkey

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 149 - 164, 20.12.2017

Öz

Ethnic differences, which are seen as one of the sources of social separation in the modern period of spatial proximity, can cause socio-cultural and political breakdowns when exposed to various
interventions. Indeed, Western-centric, stereotypical identity prominent nationalization process has brought ethnic-based problems in Turkey. However, this problem is not a conflict between different ethnic groups but a systematic problem. Therefore, it is inevitable that the proposals for solution of the problem include the suggestions of alternative systems at the same time. In this study, approach and system proposals of Necmettin Erbakan, who has an important position in the recent Turkish political life, for ethnic problems in Turkey will be discussed.

Kaynakça

  • Kaynakça: Arpacı, Işıl (2012), Türk Siyasal Yaşamına Etkileri Bakımından İslamcılık ve Necmettin Erbakan, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. Baharçiçek, Abdulkadir (2000), Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “Fırat Universty Journal of Social Science” Cilt: 10 Sayı: 1, Sayfa:11-27. Erbakan, Necmettin (1973), Milli Selamet Partisi İç Barış Mitingi Konuşması/Samsun, Milli Görüş Temel Görüş, Ankara: Dağarcık Yayınevi. Erbakan, Necmettin (1975), Milli Görüş, İstanbul: Dergah Yayınları Erbakan, Necmettin (1991), Türkiye’nin Meseleleri ve Çözümleri, Ankara. Erbakan, Necmettin (1991a), TBMM Konuşması, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, C.2, 26.12.1991. Erbakan, Necmettin (1992), TBMM Konuşması, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19-2, C.17, 23 Eylül 1992. Erbakan, Necmettin (1993), RP 4. Olağan Büyük Kongre Konuşması, 10.10.1993, Ankara. Gündoğmuş, Bekir (2014), Siyasal Tercihler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık İlyas, Ahmet (2014), Tek Parti Döneminde Aşiretleri Kontrol Altına Almak İçin Çıkarılan Kanun ve Hazırlanan Raporlar, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2496 Number: 28, p.329-348. (Erişim Tarihi: 18.01.2017) Özhan, Taha; Hatem Ete (2008), Kürt Meselesi, Problemler ve Çözüm Önerileri, SETA Analiz –Kasım 2008- www.setav.org., Erişim tarihi: 17.01.2017. Tuncel, Gökhan (2016), Toplumsal Ayrışmanın Şehir Hayatına Etkisi, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu (07-08 Ekim 2016), Malatya. Tuncel, Gökhan (2016), Türkiye’de Yaşama Maliyeti ile Devlet Toplum Gerilimi İlişkisi, Birey ve Toplum Dergisi, C: 6, S: 12, ss. 129-152
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bekir Gündoğmuş

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gündoğmuş, B. (2017). Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 149-164.
AMA Gündoğmuş B. Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2017;7(2):149-164.
Chicago Gündoğmuş, Bekir. “Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 2 (Aralık 2017): 149-64.
EndNote Gündoğmuş B (01 Aralık 2017) Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 2 149–164.
IEEE B. Gündoğmuş, “Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, ss. 149–164, 2017.
ISNAD Gündoğmuş, Bekir. “Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/2 (Aralık 2017), 149-164.
JAMA Gündoğmuş B. Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:149–164.
MLA Gündoğmuş, Bekir. “Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, 2017, ss. 149-64.
Vancouver Gündoğmuş B. Türkiye’de Etnik Temelli Sorunlar Karşısında Erbakan’ın Toplumsal Barış Anlayışı. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(2):149-64.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.