Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 5 - 32, 20.12.2017

Öz

İnsanların, bilhassa aydınların asıl kıymetlerinin vefatlarından sonra anlaşıldığı yaygın bir kanaattir. Bu hakikat, 23 Mayıs 2017’de vefat eden Akif Emre (1957-2017) gibi bazı simalarda daha çarpıcı bir şekilde tecelli edebilir. Yaşarken daha ziyade hürmet ve itibar sahibi bir gazeteci-yazar olarak bilinen Emre, vefatından sonra emsali nadir görülen bir şekilde ülke çapında bir ahlakî muhasebeye vesile olan istisnaî bir aydın olarak belirdi. Hakkında kısa bir süre içinde sayısız yazı yazıldı, değerlendirme yapıldı. Ancak bunlar daha ziyade onun örnek şahsiyetine vurgu yapan vefat-sonrası intibalar olarak kaldı. 

Kaynakça

 • Bilge, Muhittin (1996) Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesinde Medeniyet Anlayışı (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi).
 • Diriliş Postası (2017) “Merhum Akif Emre’yi Arkadaşları Anlattı,” Diriliş Postası 24 Mayıs 2017 Emre, Akif (2008) “Ne Hakla!” Yeni Şafak 09 Ekim 2008.
 • Emre, Akif (2009) “Bir Devrim Kaç Yılda Anlaşılır,” Yeni Şafak 12 Şubat 2009.
 • Emre, Akif (2012a) “Müslümanlar Hiç Kur’an Okumuyorlar mı?” Konuşan: Şükrü Hüseyinoğlu, İslam ve Hayat 14 Mart 2012.
 • Emre, Akif (2012b) “Turgut Cansever ve Dini Düşünce,” Yeni Şafak 03 Mart 2012.
 • Emre, Akif (2014) “Mezhepçilik Aynasında Humeyni,” Yeni Şafak 05 Haziran 2014.
 • Emre, Akif (2016) “Yerlilerin İşgali,” Yeni Şafak 24 Kasım 2016.
 • Emre, Akif (2017) “Çürüme de Umut da Hep Olacak” Yeni Şafak 18 Mayıs 2017.
 • Gencer, Bedri (2017) “Akif Emre Elif Gibi Yaşadı Mim Gibi Öldü,” Star Açık Görüş 4 Haziran 2017. Haber Sol (2016) “BBC, Gizli ABD-Humeyni Müzakerelerini Yazdı,” 04 Haziran 2016
 • haber.sol.org.tr http://haber.sol.org.tr/dunya/bbc-gizli-abd-humeyni-muzakerelerini-yazdi-158130
 • Kardaş, Hamit (2017) “Akif Emre’nin 40 Yıl Öncesinden Kalan Notları,” Haberiyat 12 Haziran 2017.
 • Kirenci, Mustafa (1997) Diriliş Akımının Ekseni: Medeniyet Perspektifi (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi).
 • Lec, Stanislaw Jerzy (1969) More Unkempt Thoughts. New York: Funk & Wagnalls.
 • Oflaz, Lütfü (2017) “Bana Havlayacağına Karşımdakine Havlasın!” Star Gazetesi 30 Mayıs 2017.
 • Öğün, Süleyman Seyfi (2017) “Âkif Emre İçin,” Yeni Şafak 25 Mayıs 2017.
 • Runyun, Mustafa (2017) “Bir Aslan Göçtü Diyeler: Akif Emre’ye Bir Vefa,” Haberiyat 28 Mayıs 2017.
 • Sakr, Muhammed İbrahim eş-Şirbeynî (2014) el-Fikru’t-Tasavvufî ‘ınde’l-İmâm el-Bennâ. İstanbul: Nida.
 • Seyyid Mustafa Râsim Efendi (2008) Tasavvuf Sözlüğü: Istılâhât-ı İnsân-i Kâmil. İhsan Kara (yay.), İstanbul: İnsan.
 • Şeyh Bedreddin Simâvî (564) Vâridât. Musa Kazım (trc.), İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, no: 564.
 • Willis, John Ralph (1967) “Jihād fī Sebīl Allah-Its Doctrinal Basis in Islam and Some Aspects of Its Evolution in Nineteenth-Century West Africa,” The Journal of African History 8/3: 395–415.
Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 5 - 32, 20.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Bilge, Muhittin (1996) Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesinde Medeniyet Anlayışı (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi).
 • Diriliş Postası (2017) “Merhum Akif Emre’yi Arkadaşları Anlattı,” Diriliş Postası 24 Mayıs 2017 Emre, Akif (2008) “Ne Hakla!” Yeni Şafak 09 Ekim 2008.
 • Emre, Akif (2009) “Bir Devrim Kaç Yılda Anlaşılır,” Yeni Şafak 12 Şubat 2009.
 • Emre, Akif (2012a) “Müslümanlar Hiç Kur’an Okumuyorlar mı?” Konuşan: Şükrü Hüseyinoğlu, İslam ve Hayat 14 Mart 2012.
 • Emre, Akif (2012b) “Turgut Cansever ve Dini Düşünce,” Yeni Şafak 03 Mart 2012.
 • Emre, Akif (2014) “Mezhepçilik Aynasında Humeyni,” Yeni Şafak 05 Haziran 2014.
 • Emre, Akif (2016) “Yerlilerin İşgali,” Yeni Şafak 24 Kasım 2016.
 • Emre, Akif (2017) “Çürüme de Umut da Hep Olacak” Yeni Şafak 18 Mayıs 2017.
 • Gencer, Bedri (2017) “Akif Emre Elif Gibi Yaşadı Mim Gibi Öldü,” Star Açık Görüş 4 Haziran 2017. Haber Sol (2016) “BBC, Gizli ABD-Humeyni Müzakerelerini Yazdı,” 04 Haziran 2016
 • haber.sol.org.tr http://haber.sol.org.tr/dunya/bbc-gizli-abd-humeyni-muzakerelerini-yazdi-158130
 • Kardaş, Hamit (2017) “Akif Emre’nin 40 Yıl Öncesinden Kalan Notları,” Haberiyat 12 Haziran 2017.
 • Kirenci, Mustafa (1997) Diriliş Akımının Ekseni: Medeniyet Perspektifi (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi).
 • Lec, Stanislaw Jerzy (1969) More Unkempt Thoughts. New York: Funk & Wagnalls.
 • Oflaz, Lütfü (2017) “Bana Havlayacağına Karşımdakine Havlasın!” Star Gazetesi 30 Mayıs 2017.
 • Öğün, Süleyman Seyfi (2017) “Âkif Emre İçin,” Yeni Şafak 25 Mayıs 2017.
 • Runyun, Mustafa (2017) “Bir Aslan Göçtü Diyeler: Akif Emre’ye Bir Vefa,” Haberiyat 28 Mayıs 2017.
 • Sakr, Muhammed İbrahim eş-Şirbeynî (2014) el-Fikru’t-Tasavvufî ‘ınde’l-İmâm el-Bennâ. İstanbul: Nida.
 • Seyyid Mustafa Râsim Efendi (2008) Tasavvuf Sözlüğü: Istılâhât-ı İnsân-i Kâmil. İhsan Kara (yay.), İstanbul: İnsan.
 • Şeyh Bedreddin Simâvî (564) Vâridât. Musa Kazım (trc.), İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, no: 564.
 • Willis, John Ralph (1967) “Jihād fī Sebīl Allah-Its Doctrinal Basis in Islam and Some Aspects of Its Evolution in Nineteenth-Century West Africa,” The Journal of African History 8/3: 395–415.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bedri Gencer

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gencer, B. (2017). Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 5-32.
AMA Gencer B. Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2017;7(2):5-32.
Chicago Gencer, Bedri. “Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 2 (Aralık 2017): 5-32.
EndNote Gencer B (01 Aralık 2017) Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 2 5–32.
IEEE B. Gencer, “Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, ss. 5–32, 2017.
ISNAD Gencer, Bedri. “Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/2 (Aralık 2017), 5-32.
JAMA Gencer B. Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:5–32.
MLA Gencer, Bedri. “Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, 2017, ss. 5-32.
Vancouver Gencer B. Akif Emre İdeolojiyi Aşan İdeal. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(2):5-32.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.