Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 33 - 64, 20.12.2017

Öz

Avrupa Birliği, çok büyük yıkımlara yol açan iki dünya savaşının merkezi olan Avrupa’da Immanuel Kant’ın “ebedi barış” düsturunu temel olarak kıta büyüklüğünde bir alanda barış ve istikrarı tesis eden bir projedir. Avrupa Birliği küresel bir güç olma bağlamında yumuşak güç unsurlarını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Avrupa Birliği uluslararası politikada karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelebilmek için sert güç yerine yumuşak güç unsurlarına öncelik vermektedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin sert güç unsurlarını kullanarak uluslararası politikada yapabileceği etkiden çok daha fazlasını çok daha düşük maliyetle yumuşak güç unsurlarıyla yapabilmekte olduğu iddia edilmektedir. Çalışmada Avrupa Birliği’nin yumuşak güç unsurlarının neler olduğu ve bunların uluslararası politikada nasıl bir etki oluşturduğu üzerinde durulacaktır. Avrupa Birliği’nin kendine özgü bir yumuşak güç unsuru olan genişleme sürecinin etkileri incelenecektir. Son olarak Avrupa Birliği’nin yumuşak gücünün sınırlarına değinilecektir.

Kaynakça

 • Alkan, M. Nail (2007), The Future of Europe, Platin, Ankara.
 • Bauman, Zygmund (2004), Europe an Unfinished Adventure, Polity Press, Cambridge.
 • Brzezinski, Zbigniew (1998), Büyük Satranç Tahtası, Çev. Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık, Sabah Kitapları, İstanbul.
 • Cini, Michelle (2007), European Union Politics, Oxford University Press, New York
 • Cox, Robert (2016), “Küresel Yönetişimin Yapısal Sorunları: Avrupa’yı Bekleyen Sonuçlar”, Dünya Düzenine Yaklaşımlar, Robert W. Cox; Timothy J. Sincilair, Çev. Sezgi Durgun, Uluslar arası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, s.237-241 Emmott,
 • Robin (2017), “Missing in action? EU sees its soft power wane”, https://www.reuters.com/article/us-eu-diplomacy-analysis/missing-in-action-eu-sees-its-soft-power-wane-idUSKBN1800U8 , 04.05.2017, erişim tarihi: 28.11.2017
 • Fischer, Joschka (2006), Tarihin Dönüşü 11 Eylül’den Sonra Dünya ve Batı’nın Yeniden Yapılanması, Çev. Evrim Güney, Merkez Kitapları Yayıncılık, İstanbul.
 • Füle, Stefan (2011), “Turkey And European Neighborhood Policy”, Turkish Policy Quarterly, Vol. 10 Num. 2, Summer 2011, p. 17-21. Grechukhina, Olga (2017), “European Union: Strengths and Weaknesses of the Soft Power”, http://naider.com/european-union-strengths-and-weaknesses-of-the-soft-power/ 18.01.2017, Erişim Tarihi 21.11.2017
 • Gross, Eva (2017), “The Limits of European Soft Power”, Institute for European Studies, Free University Brussels, http://www.kiep.go.kr/cmm/ fms/FileDown.do;jsessionid=fPzmMmvXuuIVXqZEGymspvvB6hC4ESLUBmu2drPEQp7XmHiBgsMS5ujQwV1Y9V7D.KIEPWEB_ NEW_servlet_engine4?atchFileId=00000000000001828170&fileSn=13&bbsId=seminarReports , Erişim Tarihi: 25.11.2017
 • Habermas, Jürgen (2007) Bölünmüş Batı, Çev. Dilman Muradoğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • http://www.bik.gov.tr/ (2017), “23 Ülke Ortak Avrupa Ordusu Kuruyor!”,
 • http://www.bik.gov.tr/23-ulke-ortak-avrupa-ordusu-kuruyor/,14.11.2017, Erişim Tarihi: 24.11.2017
 • https://www.ab.gov.tr (2011), “22 Haziran 1993 Avrupa Birliği Konseyi Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi”,
 • https://www.ab.gov.tr/302. html, 08.02.2011, Erişim Tarihi: 23.11.2017
 • Melissen, Jan (2005), “The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice”, The New Public Diplomacy, Ed. Jan Melissen,Palgrave Macmillan, New York, pp. 3-28
 • Melissen, Jan (2013), “Conclusions and Recommendations on Public Diplomacy in Europe”, European Public Diplomacy, Ed. Mai’a K. Davis Cross and Jan Melissen, Palgrave Macmillan, New York, pp.205-2012
 • Moravcsik, Andrew: (2017) “Europe Is Still a Superpower”, http://foreignpolicy.com/2017/04/13/europe-is-still-a-superpower/ 13.04.2017, Foreign Policy, Erişim Tarihi: 28.11.2017
 • Nye, Joseph S. (2005), Yumuşak Güç Dünya Siyasetinde Başarının Yolu, Çev. Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap Yayınları, Ankara
 • Nye, Joseph S. (2008), “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008), Sage Publications, pp. 94-109,
 • Özgen, Cenk (2016), “Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nda İlk Çatlak: Libya Krizi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, s. 143-176,
 • Peterson, John (2008), “The EU as a Global Actor”, The European Union How does it Work?, Ed. Elizabeth Bomberg, John Peterson and Alexander Stubb, Oxford University Press, New York, p. 202-221.
 • Portland (2017), “Soft Power 30 A Global Ranking of Soft Power 2017”, USC Center on Public Diplomacy, https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf Erişim Tarihi: 25.11.2017
 • Rehn, Olli (2007), Avrupa’nın Gelecek Sınırları, Çev. Onur Şen-Hasan Kaya, 1001 Kitap Yayınları, İstanbul.
 • Samur, Hakan (2009), “Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 27, s.18-35, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/70077 , Erişim Tarihi: 25.10.2017
 • Terzi, Özlem (2014), “Avrupa Birliği’nin Dış Politikası: Varoluş Tartışmasından Etkinliğin Sorgulanmasına”, Dış Politika Karşılaştırmalı Bir Bakış, Der. Faruk Sönmezoğlu; Özgün Erler Bayır, Der Yayınları, İstanbul.
 • Tsoukalis, Loukas (2004), What Kind of Europe?, Oxford University Press, New York.
 • Volten, Peter: (2016) “Hard Power versus Soft Power or a Balance between the Two?”, All Azimuth, V5, N2, Jul., p.91-94
 • Zielonka, Jan (2007), Europe As Empire The Nature Of The Enlargement European Union, Oxford Universty Press, New York.
Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 33 - 64, 20.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Alkan, M. Nail (2007), The Future of Europe, Platin, Ankara.
 • Bauman, Zygmund (2004), Europe an Unfinished Adventure, Polity Press, Cambridge.
 • Brzezinski, Zbigniew (1998), Büyük Satranç Tahtası, Çev. Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık, Sabah Kitapları, İstanbul.
 • Cini, Michelle (2007), European Union Politics, Oxford University Press, New York
 • Cox, Robert (2016), “Küresel Yönetişimin Yapısal Sorunları: Avrupa’yı Bekleyen Sonuçlar”, Dünya Düzenine Yaklaşımlar, Robert W. Cox; Timothy J. Sincilair, Çev. Sezgi Durgun, Uluslar arası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, s.237-241 Emmott,
 • Robin (2017), “Missing in action? EU sees its soft power wane”, https://www.reuters.com/article/us-eu-diplomacy-analysis/missing-in-action-eu-sees-its-soft-power-wane-idUSKBN1800U8 , 04.05.2017, erişim tarihi: 28.11.2017
 • Fischer, Joschka (2006), Tarihin Dönüşü 11 Eylül’den Sonra Dünya ve Batı’nın Yeniden Yapılanması, Çev. Evrim Güney, Merkez Kitapları Yayıncılık, İstanbul.
 • Füle, Stefan (2011), “Turkey And European Neighborhood Policy”, Turkish Policy Quarterly, Vol. 10 Num. 2, Summer 2011, p. 17-21. Grechukhina, Olga (2017), “European Union: Strengths and Weaknesses of the Soft Power”, http://naider.com/european-union-strengths-and-weaknesses-of-the-soft-power/ 18.01.2017, Erişim Tarihi 21.11.2017
 • Gross, Eva (2017), “The Limits of European Soft Power”, Institute for European Studies, Free University Brussels, http://www.kiep.go.kr/cmm/ fms/FileDown.do;jsessionid=fPzmMmvXuuIVXqZEGymspvvB6hC4ESLUBmu2drPEQp7XmHiBgsMS5ujQwV1Y9V7D.KIEPWEB_ NEW_servlet_engine4?atchFileId=00000000000001828170&fileSn=13&bbsId=seminarReports , Erişim Tarihi: 25.11.2017
 • Habermas, Jürgen (2007) Bölünmüş Batı, Çev. Dilman Muradoğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • http://www.bik.gov.tr/ (2017), “23 Ülke Ortak Avrupa Ordusu Kuruyor!”,
 • http://www.bik.gov.tr/23-ulke-ortak-avrupa-ordusu-kuruyor/,14.11.2017, Erişim Tarihi: 24.11.2017
 • https://www.ab.gov.tr (2011), “22 Haziran 1993 Avrupa Birliği Konseyi Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi”,
 • https://www.ab.gov.tr/302. html, 08.02.2011, Erişim Tarihi: 23.11.2017
 • Melissen, Jan (2005), “The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice”, The New Public Diplomacy, Ed. Jan Melissen,Palgrave Macmillan, New York, pp. 3-28
 • Melissen, Jan (2013), “Conclusions and Recommendations on Public Diplomacy in Europe”, European Public Diplomacy, Ed. Mai’a K. Davis Cross and Jan Melissen, Palgrave Macmillan, New York, pp.205-2012
 • Moravcsik, Andrew: (2017) “Europe Is Still a Superpower”, http://foreignpolicy.com/2017/04/13/europe-is-still-a-superpower/ 13.04.2017, Foreign Policy, Erişim Tarihi: 28.11.2017
 • Nye, Joseph S. (2005), Yumuşak Güç Dünya Siyasetinde Başarının Yolu, Çev. Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap Yayınları, Ankara
 • Nye, Joseph S. (2008), “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008), Sage Publications, pp. 94-109,
 • Özgen, Cenk (2016), “Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nda İlk Çatlak: Libya Krizi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, s. 143-176,
 • Peterson, John (2008), “The EU as a Global Actor”, The European Union How does it Work?, Ed. Elizabeth Bomberg, John Peterson and Alexander Stubb, Oxford University Press, New York, p. 202-221.
 • Portland (2017), “Soft Power 30 A Global Ranking of Soft Power 2017”, USC Center on Public Diplomacy, https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf Erişim Tarihi: 25.11.2017
 • Rehn, Olli (2007), Avrupa’nın Gelecek Sınırları, Çev. Onur Şen-Hasan Kaya, 1001 Kitap Yayınları, İstanbul.
 • Samur, Hakan (2009), “Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 27, s.18-35, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/70077 , Erişim Tarihi: 25.10.2017
 • Terzi, Özlem (2014), “Avrupa Birliği’nin Dış Politikası: Varoluş Tartışmasından Etkinliğin Sorgulanmasına”, Dış Politika Karşılaştırmalı Bir Bakış, Der. Faruk Sönmezoğlu; Özgün Erler Bayır, Der Yayınları, İstanbul.
 • Tsoukalis, Loukas (2004), What Kind of Europe?, Oxford University Press, New York.
 • Volten, Peter: (2016) “Hard Power versus Soft Power or a Balance between the Two?”, All Azimuth, V5, N2, Jul., p.91-94
 • Zielonka, Jan (2007), Europe As Empire The Nature Of The Enlargement European Union, Oxford Universty Press, New York.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zekeriyya Akdağ

Süleyman Ekici

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akdağ, Z., & Ekici, S. (2017). Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 33-64.
AMA Akdağ Z, Ekici S. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2017;7(2):33-64.
Chicago Akdağ, Zekeriyya, ve Süleyman Ekici. “Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 2 (Aralık 2017): 33-64.
EndNote Akdağ Z, Ekici S (01 Aralık 2017) Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 2 33–64.
IEEE Z. Akdağ ve S. Ekici, “Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, ss. 33–64, 2017.
ISNAD Akdağ, Zekeriyya - Ekici, Süleyman. “Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/2 (Aralık 2017), 33-64.
JAMA Akdağ Z, Ekici S. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:33–64.
MLA Akdağ, Zekeriyya ve Süleyman Ekici. “Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, 2017, ss. 33-64.
Vancouver Akdağ Z, Ekici S. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(2):33-64.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.