Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 89 - 113, 20.12.2017

Öz

Bu araştırma Kahramanmaraş bağlamında girişimcilik sertifikası kursiyerlerinin proje yönetim becerilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle detaylı bir yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Önceki çalışmalar konu, yöntem ve bulgular bakımından incelenmiştir. Uyarlanan bir ölçek rastsal yöntemlerle belirlenen bir örnekleme uygulanmış ve 179 adet kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Elde edilen anketler öncelikli (tanımsal istatistikler, güvenirlik ve korelasyon) ve faktör analizleri ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar girişimcilik kursiyerlerinin proje yönetim becerilerinin ölçülebildiği güvenilir ve geçerli bir ölçeğin elde edilmiş olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte proje yönetim becerilerinin bir bütün halinde incelenmesi gerektiği de ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Alam, M., Gale, A., Brown, M. & Khan, A.I., (2010),”The importance of human skills in project management professional development”, International Journal of Managing Projects in Business, 3(3), 495 - 516.
 • Ali, D.F., (2013),”The process of impact of entrepreneurship education and training on entrepreneurship perception and intention”, Education + Training, 55(8/9), 868 – 885. Antoncic, B., (2007),”Intrapreneurship: a comparative structural equation modeling study”, Industrial Management & Data Systems, 107(3), 309 – 325.
 • Azim, S., Gale, A., Lawlor-Wright, T., Kirkham, R., Khan, A. & Alam, M., (2010),”The importance of soft skills in complex projects”, International Journal of Managing Projects in Business, 3(3), 387 – 401.
 • Bakan, İ., Sezer, B. ve Erşahan, B., 2015, “Bankacılıkta Mesai, Hedef ve Güven Olgularının Performans ve Mobbing Üzerindeki Etkisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 159-172.
 • Birgün, S., & Güngör, C. (2014). A multi-criteria call center site selection by hierarchy grey relational analysis. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 7(1), 45-52.
 • Bourne, L. & Walker, D.H.T., (2004),”Advancing project management in learning organizations”, The Learning Organization, 11(3), 226 – 243.
 • Chileshe, N. & Haupt, T.C., (2005),”Modelling critical success factors of construction project management (CPM)”, Journal of Engineering, Design and Technology, 3(2), 140 – 154.
 • Cowie, G., (2003),”The importance of people skills for project managers”, Industrial and Commercial Training, 35(6), 256 – 258.
 • Curran, C-S., Niedergassel, B., Picker, S. & Leker, J., (2009),”Project leadership skills in cooperative projects”, Management Research News, 32(5), 458 – 468.
 • Czuchry, A.J. & Yasin, M.M., (2003),”Managing the project management process”, Industrial Management & Data Systems, 103(1), 39 – 46.
 • Dooley, L., Lupton, G. & O’Sullivan, D., (2005),”Multiple project management: a modern competitive necessity”, Journal of Manufacturing Technology Management, 16(5), 466 – 482.
 • Fettahlıoğlu, Ö.O., Seyhan, S. ve Afşar, A., (2016). Yetenek Yönetimi Uygulamaları ile Kendini Arayan İç Girişimcilere Yönelik Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 131-148.
 • Fowler, N., Lindahl, M. & Sköld, D., (2015),”The projectification of university research”, International Journal of Managing Projects in Business, 8(1), 9 – 32.
 • Fox, S., Jokinen, T. Lindfors, N. & Ylén, J-P., (2009),”Formulation of robust strategies for project manufacturing business”, International Journal of Managing Projects in Business, 2(2), 217 – 237.
 • Fulgence, K., (2015),”Assessing the status of entrepreneurship education courses in higher learning institutions”, Education + Training, 57(2), 239 – 258.
 • Gerba, D.T., (2012),”The context of entrepreneurship education in Ethiopian universities”, Management Research Review, 35(3/4), 225 – 244.
 • Güngör, D.Ö., (2013), “Proje Yönetim Ofislerinin Performansının Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi”, İTÜ, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Haldenwang, R., Slatter, P. & Pearce, C., (2006),”Integration of project management skills to manage a fourth year research project”, Journal of Engineering, Design and Technology, 4(1), 60 – 70.
 • Hartono, B., Wijaya, D.F.N. & Arini, H.M., (2014),”An empirically verified project risk maturity model”, International Journal of Managing Projects in Business, 7(2), 263 – 284.
 • Hong, H-K., Kim, J-S., Kim, T. & Leem, B-K., (2008),”The effect of knowledge on system integration project performance”, Industrial Management & Data Systems, 108(3), 385 – 404.
 • Iacobucci, D. & Micozzi, A., (2012),”Entrepreneurship education in Italian universities: trend, situation and opportunities”, Education + Training, 54(8/9 pp.673 – 696.
 • Ika, L.A., Diallo, A. & Thuillier, D., (2010),”Project management in the international development industry”, International Journal of Managing Projects in Business, 3(1), 61 – 93.
 • Koşaroğlu, M. & Hunt, R.A., (2009),”New product development projects and project manager skill sets in the telecommunications industry”, International Journal of Managing Projects in Business, 2(2), 308 – 317.
 • Longman, A. & Mullins, J., (2004),”Project management: key tool for implementing strategy”, Journal of Business Strategy, 25(5), 54 – 60.
 • Mandel, R. & Noyes, E., (2016),”Survey of experiential entrepreneurship education offerings among top undergraduate entrepreneurship programs”, Education + Training, 58(2), 164 - 178.
 • Maritz, A., Jones, C. & Shwetzer, C., (2015),”The status of entrepreneurship education in Australian universities”, Education + Training, 57(8/9), 1020 – 1035.
 • Marques, C.S., Ferreira, J.J, Gomes, D.N. & Rodrigues, R.G. (2012),”Entrepreneurship education”, Education + Training, 54(8/9), 657 – 672.
 • Mitra, J., Abubakar, Y.A. & Sagagi, M., (2011),”Knowledge creation and human capital for development: the role of graduate entrepreneurship”, Education + Training, 53(5), 462 – 479.
 • Mitra, R. & Shankar, D.R., (2012),”Improving service quality in technical education: use of interpretive structural modeling”, Quality Assurance in Education, 20(4), 387 – 407.
 • Murphy, A. & Ledwith, A., (2007),”Project management tools and techniques in high-technology SMEs”, Management Research News, 30(2), 153 – 166.
 • Oberer, B. J., & Erkollar, A. (2011). “Monıtorıng Of Sustaınable Development: On The Way To A Sustaınable Austrıa”. In 3rd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Ürgüp-Nevşehir, Turkey.
 • Obiajunwa, C.C., (2013),”Skills for the management of turnaround maintenance projects”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 19(1), 61 – 73.
 • Özkale, L, Bolat, B., Akay, M. Ve Ankay, A.E., (2009), “KOBİ’lerin finansal yapı ve üretim tekniklerinin Avrupa Birliği destek programlarının algılanması üzerindeki etkisi: Gaziantep ve Kayseri uygulamaları”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 35 (Özel Sayı), 245-279.
 • Rae, D. & Woodier-Harris, N., (2012),”International entrepreneurship education”, Education + Training, 54(8/9), 639 – 656.
 • Roper, K.O. & Phillips, D.R., (2007),”Integrating self-managed work teams into project management”, Journal of Facilities Management, 5(1), 22 – 36.
 • Sunny, S-J. & Chandra, Y.Y., (2013),”Growing artificial entrepreneurs “, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 19(2), 210 – 237.
 • Taskinen, T. & Smeds, R., (1999),”Measuring change project management in manufacturing”, International Journal of Operations & Production Management, 19(11), 1168 – 1187.
 • Theriou, G. & Chatzoudes, D., (2015),”Exploring the entrepreneurship-performance relationship: evidence from Greek SMEs”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 22(2), 352 – 375.
 • Yeşil, S., (2010), “Küreselleşme ve İşletmelerin Küreselleşme Süreçleri: Karşılaşılan Fırsatlar ve Tehditler”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 22-72.
Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 89 - 113, 20.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Alam, M., Gale, A., Brown, M. & Khan, A.I., (2010),”The importance of human skills in project management professional development”, International Journal of Managing Projects in Business, 3(3), 495 - 516.
 • Ali, D.F., (2013),”The process of impact of entrepreneurship education and training on entrepreneurship perception and intention”, Education + Training, 55(8/9), 868 – 885. Antoncic, B., (2007),”Intrapreneurship: a comparative structural equation modeling study”, Industrial Management & Data Systems, 107(3), 309 – 325.
 • Azim, S., Gale, A., Lawlor-Wright, T., Kirkham, R., Khan, A. & Alam, M., (2010),”The importance of soft skills in complex projects”, International Journal of Managing Projects in Business, 3(3), 387 – 401.
 • Bakan, İ., Sezer, B. ve Erşahan, B., 2015, “Bankacılıkta Mesai, Hedef ve Güven Olgularının Performans ve Mobbing Üzerindeki Etkisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 159-172.
 • Birgün, S., & Güngör, C. (2014). A multi-criteria call center site selection by hierarchy grey relational analysis. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 7(1), 45-52.
 • Bourne, L. & Walker, D.H.T., (2004),”Advancing project management in learning organizations”, The Learning Organization, 11(3), 226 – 243.
 • Chileshe, N. & Haupt, T.C., (2005),”Modelling critical success factors of construction project management (CPM)”, Journal of Engineering, Design and Technology, 3(2), 140 – 154.
 • Cowie, G., (2003),”The importance of people skills for project managers”, Industrial and Commercial Training, 35(6), 256 – 258.
 • Curran, C-S., Niedergassel, B., Picker, S. & Leker, J., (2009),”Project leadership skills in cooperative projects”, Management Research News, 32(5), 458 – 468.
 • Czuchry, A.J. & Yasin, M.M., (2003),”Managing the project management process”, Industrial Management & Data Systems, 103(1), 39 – 46.
 • Dooley, L., Lupton, G. & O’Sullivan, D., (2005),”Multiple project management: a modern competitive necessity”, Journal of Manufacturing Technology Management, 16(5), 466 – 482.
 • Fettahlıoğlu, Ö.O., Seyhan, S. ve Afşar, A., (2016). Yetenek Yönetimi Uygulamaları ile Kendini Arayan İç Girişimcilere Yönelik Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 131-148.
 • Fowler, N., Lindahl, M. & Sköld, D., (2015),”The projectification of university research”, International Journal of Managing Projects in Business, 8(1), 9 – 32.
 • Fox, S., Jokinen, T. Lindfors, N. & Ylén, J-P., (2009),”Formulation of robust strategies for project manufacturing business”, International Journal of Managing Projects in Business, 2(2), 217 – 237.
 • Fulgence, K., (2015),”Assessing the status of entrepreneurship education courses in higher learning institutions”, Education + Training, 57(2), 239 – 258.
 • Gerba, D.T., (2012),”The context of entrepreneurship education in Ethiopian universities”, Management Research Review, 35(3/4), 225 – 244.
 • Güngör, D.Ö., (2013), “Proje Yönetim Ofislerinin Performansının Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi”, İTÜ, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Haldenwang, R., Slatter, P. & Pearce, C., (2006),”Integration of project management skills to manage a fourth year research project”, Journal of Engineering, Design and Technology, 4(1), 60 – 70.
 • Hartono, B., Wijaya, D.F.N. & Arini, H.M., (2014),”An empirically verified project risk maturity model”, International Journal of Managing Projects in Business, 7(2), 263 – 284.
 • Hong, H-K., Kim, J-S., Kim, T. & Leem, B-K., (2008),”The effect of knowledge on system integration project performance”, Industrial Management & Data Systems, 108(3), 385 – 404.
 • Iacobucci, D. & Micozzi, A., (2012),”Entrepreneurship education in Italian universities: trend, situation and opportunities”, Education + Training, 54(8/9 pp.673 – 696.
 • Ika, L.A., Diallo, A. & Thuillier, D., (2010),”Project management in the international development industry”, International Journal of Managing Projects in Business, 3(1), 61 – 93.
 • Koşaroğlu, M. & Hunt, R.A., (2009),”New product development projects and project manager skill sets in the telecommunications industry”, International Journal of Managing Projects in Business, 2(2), 308 – 317.
 • Longman, A. & Mullins, J., (2004),”Project management: key tool for implementing strategy”, Journal of Business Strategy, 25(5), 54 – 60.
 • Mandel, R. & Noyes, E., (2016),”Survey of experiential entrepreneurship education offerings among top undergraduate entrepreneurship programs”, Education + Training, 58(2), 164 - 178.
 • Maritz, A., Jones, C. & Shwetzer, C., (2015),”The status of entrepreneurship education in Australian universities”, Education + Training, 57(8/9), 1020 – 1035.
 • Marques, C.S., Ferreira, J.J, Gomes, D.N. & Rodrigues, R.G. (2012),”Entrepreneurship education”, Education + Training, 54(8/9), 657 – 672.
 • Mitra, J., Abubakar, Y.A. & Sagagi, M., (2011),”Knowledge creation and human capital for development: the role of graduate entrepreneurship”, Education + Training, 53(5), 462 – 479.
 • Mitra, R. & Shankar, D.R., (2012),”Improving service quality in technical education: use of interpretive structural modeling”, Quality Assurance in Education, 20(4), 387 – 407.
 • Murphy, A. & Ledwith, A., (2007),”Project management tools and techniques in high-technology SMEs”, Management Research News, 30(2), 153 – 166.
 • Oberer, B. J., & Erkollar, A. (2011). “Monıtorıng Of Sustaınable Development: On The Way To A Sustaınable Austrıa”. In 3rd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Ürgüp-Nevşehir, Turkey.
 • Obiajunwa, C.C., (2013),”Skills for the management of turnaround maintenance projects”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 19(1), 61 – 73.
 • Özkale, L, Bolat, B., Akay, M. Ve Ankay, A.E., (2009), “KOBİ’lerin finansal yapı ve üretim tekniklerinin Avrupa Birliği destek programlarının algılanması üzerindeki etkisi: Gaziantep ve Kayseri uygulamaları”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 35 (Özel Sayı), 245-279.
 • Rae, D. & Woodier-Harris, N., (2012),”International entrepreneurship education”, Education + Training, 54(8/9), 639 – 656.
 • Roper, K.O. & Phillips, D.R., (2007),”Integrating self-managed work teams into project management”, Journal of Facilities Management, 5(1), 22 – 36.
 • Sunny, S-J. & Chandra, Y.Y., (2013),”Growing artificial entrepreneurs “, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 19(2), 210 – 237.
 • Taskinen, T. & Smeds, R., (1999),”Measuring change project management in manufacturing”, International Journal of Operations & Production Management, 19(11), 1168 – 1187.
 • Theriou, G. & Chatzoudes, D., (2015),”Exploring the entrepreneurship-performance relationship: evidence from Greek SMEs”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 22(2), 352 – 375.
 • Yeşil, S., (2010), “Küreselleşme ve İşletmelerin Küreselleşme Süreçleri: Karşılaşılan Fırsatlar ve Tehditler”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 22-72.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arif Selim Eren

Ahmet Tunç

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Eren, A. S., & Tunç, A. (2017). Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 89-113.
AMA Eren AS, Tunç A. Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2017;7(2):89-113.
Chicago Eren, Arif Selim, ve Ahmet Tunç. “Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 2 (Aralık 2017): 89-113.
EndNote Eren AS, Tunç A (01 Aralık 2017) Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 2 89–113.
IEEE A. S. Eren ve A. Tunç, “Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, ss. 89–113, 2017.
ISNAD Eren, Arif Selim - Tunç, Ahmet. “Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/2 (Aralık 2017), 89-113.
JAMA Eren AS, Tunç A. Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:89–113.
MLA Eren, Arif Selim ve Ahmet Tunç. “Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, 2017, ss. 89-113.
Vancouver Eren AS, Tunç A. Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(2):89-113.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.