BibTex RIS Kaynak Göster

Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989)

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 2, 75 - 96, 05.07.2015
https://doi.org/10.20493/bt.02399

Öz

Bu makalenin ana amacı, Şubat 1979 Devrimi sonucunda
kurulan İran İslam Cumhuriyetinden Humeyni’nin ölümüne kadar
olan dönemde Dış Politikaya Velayet-i Fakih teorisinin yansımasıdır.
İran Dış Politikasını kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutmak için,
genel siyasi/ uluslararası ilişkiler teorilerden ziyade İran’daki dini
kurumları, doktrinleri, Şiiliğin karakteristik özellikleri ile protest
yapısını bilmek gerekmektedir. Bu çalışmada, İran Dış Politikasını
tamamen anlayabilmek için geleneksel-Batı merkezli olan uluslararası
ilişkiler teorilerinin (Realizm, Liberalizm, Marksizm, Konstrüktivizm
vb.) ötesine bakılması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.
Çalışmanın ilk kısımlarda, İran Dış Politikasında etkili olan unsurlar
ve dış politikada İran İslam Devriminin etkileri ve liderler, ana
hatlarıyla ele alınmakta, farklı yönleri açıklanmakta ve başarıları
değerlendirilmektedir. Sonrasında ise, İran İslam Cumhuriyeti’nin
Ortadoğu’daki ülkelere ve Amerikan Birleşik Devletleri’ne yönelik
politikaları tartışılmaktadır.

Kaynakça

 • Aghajani, Ali (2008): “An Analysis about the Reflection of Islamic Revolution
 • in Lebanon”, Pegah Magazine, No: 220.
 • Backlash, Shaul (2001): “Iran’s Foreign Policy under Islamic Republic,
 • -2000”,(der. Carl Brown) Diplomacy in the Middle East, I.B. Tauris,
 • New York.
 • Çetirge, A. Yurdanur (1997): Namludaki Karanfilden Şeraite-İran, Bilgi
 • Yayınları, Ankara.
 • Efegil, Ertan(2012): “İran’ın Dış Politika Yapım Sürecini Etkileyen Unsurlar”,
 • Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 48, Aralık 2012.
 • Eralp, Atilla & Tür, Özlem (1999): “İran’la Devrim Sonrası İlişkiler”,
 • (der) Meliha B. AltunIşık, Türkiye ve Ortadoğu; Tarih, Kimlik ve
 • Güvenlik, Boyut Yayınları, İstanbul.
 • Gündoğan, Ünal(2011): “Geçmişten Bugüne İran İslam Devrimi: Genel
 • Değerlendirme”, Ortadoğu Analiz , Cilt 3, Sayı 29, Mayıs 2011.
 • Hatemi, Hüseyin(çev.) (1980): İran İslam Cumhuriyeti Anayasası, Çağrı
 • Yayınları, İstanbul.
 • Jafary, Asghar (2004): The Iranian International Relations After the Islamıc
 • Revolution, Etelaat Publication, Tehran.
 • Keneş, Bülent (2013): İran Siyasetinin İç Yüzü, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Kenneth, Pollack (2004): The Persian Puzzle: The Conflict Between America
 • and Iran, Random House, New York.
 • Keskin, Arif (2008): “Şii Jeopolitiği ve İran”, (ed) Mehmet Tuncel, Ortadoğu’da
 • Güç Savaşları: Hedef Neden İran?, Etkileşim Yayınları, İstanbul
 • “Man of the Year: Interview With Khomeini”, Time Magazine, 07 Ocak
 • ,
 • http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,923858,00.html
 • Erişim tarihi: 5
 • Mayıs 2014
 • Milani, M. Muhsin (2004): “Humeyni’den Hamaney’e Velayet-i Fakih
 • Kurumunun Değişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Dergisi, Sayı 19.
 • Onat, Hasan (2013): “İran İslam Devrimi ve Şiilik”, e-makâlât Mezhep
 • Araştırmaları, VI/2, Güz 2013.
 • Rakel, E. Patricia (2007): “Iranian foreign policy since the Iranian Islamic
 • Revolution: 1979-2006”, Perspectives on Global Development
 • and Technology, Cilt 6 Sayı 1.
 • Semiz, Yaşar & Akgün, Birol (2005): “Büyük Ortadoğu Jeopolitiğinde
 • İran-ABD İlişkileri”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt
 • , Sayı 9.
 • Sinkaya, Bayram (2005): “Devrimden Günümüze İran Dış Politikasının
 • Dönüşümü,” Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt 247, Sayı 5-6, Nisan
 • ve Mayıs 2005.
 • Sinkaya, Bayram (2011): “İran-Suriye İlişkileri ve Suriye Halk İsyanı”,
 • Ortadoğu Analiz, Cilt, 3, Sayı, 33.
 • Şahin, Mehmet (2008): “İran Dış Politikasının Dini Retoriği”, Akademik
 • Orta Doğu, Cilt 2, Sayı 2.
 • Üstün, S. İsmail (1999): Humeyni’den Hamaney’e İran İslam Cumhuriyeti
 • Yönetim Biçimi, Birleşik Yayınları, İstanbul.
Toplam 48 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bekir Hallalli

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Hallalli, B. (2015). Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989). Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 75-96. https://doi.org/10.20493/bt.02399
AMA Hallalli B. Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989). Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Temmuz 2015;4(2):75-96. doi:10.20493/bt.02399
Chicago Hallalli, Bekir. “Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989)”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4, sy. 2 (Temmuz 2015): 75-96. https://doi.org/10.20493/bt.02399.
EndNote Hallalli B (01 Temmuz 2015) Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989). Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 2 75–96.
IEEE B. Hallalli, “Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989)”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 75–96, 2015, doi: 10.20493/bt.02399.
ISNAD Hallalli, Bekir. “Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989)”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4/2 (Temmuz 2015), 75-96. https://doi.org/10.20493/bt.02399.
JAMA Hallalli B. Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989). Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4:75–96.
MLA Hallalli, Bekir. “Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989)”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 2, 2015, ss. 75-96, doi:10.20493/bt.02399.
Vancouver Hallalli B. Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989). Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4(2):75-96.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.