BibTex RIS Kaynak Göster

Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 2, 97 - 116, 05.07.2015
https://doi.org/10.20493/bt.26738

Öz

1970’lerden itibaren demokrasi, kriz tartışmalarıyla kamuoyu
gündemini meşgul etmiştir. Bu tartışmalarda demokrasinin
yaşamakta olduğu krizin sebepleri analiz edildiği gibi, bu krizi
aşmak için bir takım önerilerde de bulunulmuştur. Bu çalışmada,
demokrasi krizine yönelik olarak önerilen çözüm yollarından biri
olan, doğrudan demokrasinin yerel düzeyde uygulanışı yani, yerel
doğrudan demokrasi uygulamaları ele alınmıştır. Bu bağlamda yerel
demokrasi ve doğrudan demokrasi kavramları ile yerel doğrudan
demokrasi uygulamaları, yerel doğrudan demokrasi uygulamalarının
türleri ve bu uygulamalarda oylama konusu edilen konular ele
alınmıştır. Daha sonra, yerel doğrudan demokrasinin fayda ve
sakıncalarına değinilmiştir. Sonuç bölümünde ise, demokrasinin
demokratikleştirilmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle, Türkiye’de
henüz yeterince tartışıl(a)mayan yerel doğrudan demokrasinin tarihi,
kültürel ve siyasal gerçeklikler de dikkate alınarak daha kapsamlı ve
derinlikli bir tartışmaya neden gerek olduğu belirtilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Adamiak, A.M. (2011). Direct Democracy in local politics in Norway.
 • In T. Schiller (ed.) Local Direct Democracy in Europe, (pp. 113-125).
 • Heidelberg: Verlag.
 • Altman, D. (2011). Direct Democracy Worldwide. Cambridge:Cambridge
 • University Press.
 • Bednarz, H. (2013). The Development of Direct Democracy Mechanisms
 • in Poland. Aarau: Center for Research on Direct Democracy.
 • Çukurçayır, M.A. (2002). Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi. Konya,
 • Çizgi Kitabevi.
 • Feld, L.P., Kirchgassner, G., Schaltagger C. (2011). Municipal Debt in
 • Switzerland. New Empirical Results. Public Choice, 149: 49-64.
 • GEF (2010). The European Citizens’ Initiative Handbook. Belgium: Green
 • European Foundation.
 • Goeschl, T. (2005). Non-binding linked-issues referenda: Analysis and
 • an application. Public Choice. 124: 249-266.
 • Gordon, T.M. (2004). The Local Initiative in California. California: Public
 • Policy Institute of California.
 • Görmez, K.(1997). Yerel Demokrasi ve Türkiye. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Kaufmann, B., Büchi, R., Braun, N. (2010). Guidebook to Direct Democracy.
 • Switzerland: The Referandum and Initiative Institute.
 • Ladner, A. (2010). Switzerland: Subsidiarity, Power-Sharing and Direct
 • Democracy. In Loughlin, vd. (Ed.) The Oxford Handbook of Local
 • and regional Democracy in Europe. (pp. 196-218). Oxford.
 • Ladner, A., Fiechter, J. (2012). The Influence of Direct Democracy on
 • Political Interest, Electoral Turnout and Other Forms of Citizens’
 • Participation in Swiss Municipalities. Local Government Studies.
 • /4: 437-459.
 • Marxer, W., Pallinger, T. (2011). Direct Democracy at the local level: A
 • comparision of eight municiplities from four countries around Lake
 • Constanz. In T. Schiller (ed.) Local Direct Democracy in Europe, (pp.
 • -172).Heidelberg: Verlag.
 • Matsusaka, G.J. (2005). Direct Democracy Works. The Journal of Economic
 • Perspectives. 19/2: 185-206.
 • Piasecki, A.K. (2011). Twenty Years of Polish Direct Democracy at the
 • Local Level. In T. Schiller (ed.) Local Direct Democracy in Europe,
 • (pp. 126-137).Heidelberg: Verlag.
 • Saito, F. (2008). Foundations for Local Governance. Heidelberg: Physica-
 • Verlag.
 • Schiller, T. (2011a), Local Direct Democracy in Europe – a comperative
 • overview. In T. Schiller (ed.) Local Direct Democracy in Europe, (pp.
 • -32).Heidelberg: Verlag.
 • Schiller, T. (2011b). Local Direct Democracy in Germany – Varities in a
 • Federal State. In T. Schiller (ed.) Local Direct Democracy in Europe,
 • (pp. 54-74).Heidelberg: Verlag.
 • Setala, M., Schiller, T. (2012). Citizens’ Initiatives in Europe Procedures and
 • Consequences of Agenda-Setting by Citizens. Hampshire: Macmillan.
 • Shah A. and Shah S. (2006) The New Vision of Local Governance and
 • the Evolving Roles of Local Governments. In Anwar Shah (Ed.). Local
 • Governance in Developing Countries, (pp.1-46). Washington D,C,:
 • The World Bank Publication.
 • Sisk vd. (2001). Democracy at the Local Level. Halmstadt: IDEA HAndbook
 • Series, 4.
 • Smith, M.L. (2011). The Uneasy balance Between Participation and Representation:
 • Local Direct Democracy in Czech Republic. In T. Schiller
 • (ed.) Local Direct Democracy in Europe, (pp. 33-53).Heidelberg:
 • Verlag.
 • Somer, E. (2012). Direct Democracy in Baltic States: Institutions, Procedures
 • and Practice in Estonia, Latvia and Lithuania. Aarau: Center
 • for Research on Direct Democracy.
 • Uleri, P.V. (2011). The Institutionalization of the Referandum in the Italian
 • Political System: from the national to regional and local levels.
 • In T. Schiller (ed.) Local Direct Democracy in Europe, (pp. 75-112).
 • Heidelberg: Verlag.
Toplam 63 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan Göktolga

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Göktolga, O. (2015). Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 97-116. https://doi.org/10.20493/bt.26738
AMA Göktolga O. Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Temmuz 2015;4(2):97-116. doi:10.20493/bt.26738
Chicago Göktolga, Oğuzhan. “Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4, sy. 2 (Temmuz 2015): 97-116. https://doi.org/10.20493/bt.26738.
EndNote Göktolga O (01 Temmuz 2015) Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 2 97–116.
IEEE O. Göktolga, “Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 97–116, 2015, doi: 10.20493/bt.26738.
ISNAD Göktolga, Oğuzhan. “Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4/2 (Temmuz 2015), 97-116. https://doi.org/10.20493/bt.26738.
JAMA Göktolga O. Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4:97–116.
MLA Göktolga, Oğuzhan. “Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 2, 2015, ss. 97-116, doi:10.20493/bt.26738.
Vancouver Göktolga O. Demokrasinin Demokratikleştirilmesi: Yerel Doğrudan Demokrasi Uygulamaları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4(2):97-116.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.