BibTex RIS Kaynak Göster

İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 2, 163 - 192, 05.07.2015
https://doi.org/10.20493/bt.01458

Öz

“Bilginin İslamileştirilmesi” meselesi, İslam dünyasında bazı
ilim adamlarının Müslümanların bilimsel çalışmalarda kullandığı
metodik durumunun ıslahı için ürettikleri bir kavramdır. Hareketin
hedefi, bilim’in sekülerleşmesinde pay sahibi olan Batı anlayışına
karşı bir arayışa girerek bilimsel faaliyetlerdeki ideolojik soruna
çözüm aramaktır. Bu makalenin amacı, Bilginin İslamileştirilmesi
meselesinin fikir olarak ortaya çıkış nedenlerini irdelemek, kavram
üzerinden fikir beyan eden ilim adamlarının nasıl bir teorik zemin
üzerinde durduğunu tespit etmek, bu kavrama yönelik eleştirilerin
neler olduğunu belirtmek ve hareketin eğitim sisteminden beklentisini
ortaya koymaktır.

Kaynakça

 • Abu-Rabi, M. (1989). “Modern Trends İn İslamic Education”. Religious
 • Education. Çev.: Mustafa Köylü. Vol. 82, no.2.
 • Açıkgenç, A. (1998). Kavram ve Süreç Olarak Bilginin İslamileştirilmesi.
 • İstanbul: Nesil Yay.
 • Açıkgenç, A. (2011). Bilgi Felsefesi. İstanbul: İnsan Yay.
 • Ali, M. Mümtaz. (2013). The History and Philosophy of İslamization of
 • Knowledge. 3. bs. Malezya. International İslamic Üniversity Press.
 • Alvani, T.C. (1995). Dünden Bugüne Bilginin İslamileştirilmesi. İstanbul:
 • İslam Kültürü Altın Serisi.
 • Attas, M. N. (1989). Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri. Çev.:
 • M. Erol Kılıç. İstanbul: İnsan Yay.
 • Attas, M. N. (1978). İslam and Secularizm, Kuala Lumpur: Muslim Youth
 • Movement of Malaysia (ABIM).
 • Bayraktar, M. (1998). Felsefesine Giriş. Anakara. A.Ü. İlahiyat Fakültesi
 • Yay.
 • Cevizci, A. (2010). Felsefeye Giriş. Ankara: Nobel Yay.
 • Bayraktar, M. (1993). “Gazalinin Bilgi Teorisi”. İslam ve Bilim. İstanbul:
 • Seha Neşriyat.
 • Enis, M.A. (1990). “Bilginin İslamileştirilmesinin Anlamı”. İslam Bilimi
 • Tartışmaları. Derl. Mustafa Armağan. İstanbul: İnsan Yay.
 • Eşref. S.A. (1993). İslam Eğitiminde Yeni Ufuklar. Çev.: Osman, Tunç.
 • İstanbul: Fikir Yay.
 • Faruki, İ.R. (1985). Bilginin İslamileştirilmesi: Genel İlkeler ve Çalışma
 • Planı. Trc.: Fehmi Koru, İstanbul: Risale yay.
 • Faruki, İ. R. (1990). “Sosyal Bilimlerin İslamileştirilmesi”. İslam ve Bilim.
 • İstanbul: Seha Neşriyat.
 • Fazlurrahman. (1990). İslam ve Çağdaşlık. Çev.: Alparslan Açıkgenç, M.
 • Hayri Kırbaşoğlu. Ankara: Fecr Yay.
 • Haneef, Mohamed Aslam. (2009) A Critical Survey Of Islamization of
 • Knowledge. 2. bs. Malezya, International İslamic Üniversity Press.
 • Hüseyin, Mohd Yusuf. (2009). Islamization of Human Science, 2. bs.,
 • Malezya, International İslamic Üniversity Press.
 • Kozak, İ.E. (1999). “Bilginin İslamileştirilmesi mi, İslam’ın Bilgileştirilmesi
 • mi?”. Bilgi Dergisi. C. 1, S. 1.
 • Nasr, S.H. (1991). İslam’da Bilim ve Medeniyet. Çev.: Nabi Avcı, Kasım
 • Turhan, Ahmet Ünal. İstanbul: İnsan Yay.
 • Nasr, S.H. (1993). İslam ve Modern Bilim”. İslam ve Bilim. İstanbul:
 • Seha Neşriyat.
 • Nasr, A.H. (1990). “İslam Bilimi Olmadan, İslam Medeniyeti Düşünülemez?”.
 • İslam Bilimi Tartışmaları. Derl.: Mustafa Armağan. İstanbul:
 • İnsan Yay.
 • Nasr. S.H. (1990). “Bilginin İslamileştirilmesi mi? İslam’ın Batılılaştırılması
 • mı?”. İslam Bilimi Tartışmaları. Derl.: Mustafa Armağan. İstanbul:
 • İnsan Yay.
 • Safi, L. (1993). “Bilginin İslamileştirilmesi (Bilgisel Yöntemlerden İcra
 • Yöntemlerine Geçiş)”, Çev.: Ömer Pakiş, American Journal of İslamic
 • Social Sciences, C. 10, S. 1.
 • Serdar, Z. (2007). “Bilginin İslamileştirilmesi mi İslam’ın Batılılaştırılması
 • mı?”. İslam ve Bilim Tartışmaları. Haz.: Mustafa Armağan. İstanbul:
 • Etkileşim Yay.
 • Tez. Z. (2001). Bilim ve Teknikte Ortaçağ Müslümanları. Ankara: Nobel
 • Yay.
 • Uyanık, M. (1999). Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi.
 • Ankara: Ankara Okulu Yay.
Toplam 54 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veysel K. Altun

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Altun, V. K. (2015). İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 163-192. https://doi.org/10.20493/bt.01458
AMA Altun VK. İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Temmuz 2015;4(2):163-192. doi:10.20493/bt.01458
Chicago Altun, Veysel K. “İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4, sy. 2 (Temmuz 2015): 163-92. https://doi.org/10.20493/bt.01458.
EndNote Altun VK (01 Temmuz 2015) İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 2 163–192.
IEEE V. K. Altun, “İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 163–192, 2015, doi: 10.20493/bt.01458.
ISNAD Altun, Veysel K. “İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4/2 (Temmuz 2015), 163-192. https://doi.org/10.20493/bt.01458.
JAMA Altun VK. İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4:163–192.
MLA Altun, Veysel K. “İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 2, 2015, ss. 163-92, doi:10.20493/bt.01458.
Vancouver Altun VK. İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştirilmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4(2):163-92.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.