Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 1, 43 - 64, 29.06.2019
https://doi.org/10.20493/birtop.565485

ÖzBu
çalışmada günümüzde önemli bir yere sahip olan, görsel işitsel medya aracı
televizyonda ve internet ortamında son yıllarda yaygınlaşan reklam okyanusunda
yer alan ve geniş kitlelere hitap eden ‘’Coca
Cola Reklamlarında Ramazan’’
konusu ele alınarak izleyiciler tarafından
nasıl alımlandığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu reklamların hedef kitle
üzerindeki egemen yaklaşımı incelenmektedir. Çalışma da niteliksel araştırma
yöntemi alımlama analizi tekniği kullanılmıştır. Farklı sosyo-demografik
özelliklere sahip 8 kişi ile yapılan görüşmeler gözlem tekniği ile de
desteklenerek gerçekleştirilen çalışmada izleyici yorumları mercek altına
alınmıştır. Çalışmada, izleyicilerin iletilere karşı oldukça duyarlı olduğu
tespit edilmiştir. Sosyo-demografik ve kültürel değişkenlerin sunulan içeriğe
yönelik direnç açısından farklılık gösterdiği elde edilen bulgular arasındadır.
Küresel bir markanın yerel dinamik ve değerler ile kitle iletişim araçları
üzerinden nasıl yoğunlaştığı ve özdeşleşmede güçlendiği tespit edilmiştir.Kaynakça

 • Akıner, N. & Küngerü, A.(2012) Küresel Hegemonik İdeolojinin Popüler Tektipleştirme Pratiklerine Bir Örnek: Selfie. Erişim Tarihi: 26.11.2017
 • Berman, M. (2016). Katı Olan Herşey Buharlaşıyor (18. b.). (Ü. Altuğ, & B. Peker, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bülbül, K. (2007). Küreselleşme, Kültür, Medeniyet (2. b.). Ankara: Orient Yayınları.
 • Ekin, C. (2011). Denizden Yükselen Küresel Hegemonya. İstanbul: Dönence Basım ve Yayın.
 • Gökten, Y. S. (2013). Hegemonya İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. Ankara: NotaBene Yayınları.
 • İmamoğlu, T. (2013). Modern Batı Düşüncesinin Felsefi Temelleri. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Kentel, F. (2012). Yeni Bir dil Yeni Bir Toplum. İstanbul: Bilsam Yayınları.
 • Kırdar, Y. (2012). Postmodern Pazarlaam ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Kitapsal Yayın.
 • Lefebvre, H. (2012). Gündelik Hayatın Eleştiris I. (I. Ergüden, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Lundby, K., & Helge, R. (1991). Medya Kültürü Aracılığıyla Modernliğin Yorumlanışı. K. Lundby, & R. Helge içinde, Medya-Kültür-İletişim (N. Gürkan, Çev., s. 4-28). İstanbul: Oslo Yayınları.
 • Maalouf, A. (2016). Ölümcül Kimlikler (42. b.). (A. Bora, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Postman, N. (1994). Televizyon Öldüren Eğlence. (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. (Ü. H. Yolsal, Çev.) Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Serdar, K. (2004). Küresel Medya ve Küresel Değişim. İstanbul: Naos Yayıncılık.
 • Şener, B. (2014). Uluslararası İlişkilerde Hegemonya Olgusu Ve ABD Hegemonyasının Siyasal Ve Kültürel Kaynağı: “Amerikan İstisnacılığı” Ya Da “Açık/Kaçınılmaz Yazgı”. The Journal of Academic Social Science Studies (26), 411. Erişim Tarihi: 26.11.2017
 • Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot yayınları.
 • https://www.turkedebiyati.org/modernizmi-esas-alan-anlayis-ve-postmodernizm/ Erişim Tarihi: 25.11.2017
 • Çetişli, İ. (2013) Batı Edebiyatında Akımlar https://www.turkedebiyati.org/modernizm_post_modernizm.html Erişim Tarihi: 25.11.2017
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Barış Yılmaz 0000-0003-0928-2481

Mehmet Babacan 0000-0003-0928-2481

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M. B., & Babacan, M. (2019). EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 43-64. https://doi.org/10.20493/birtop.565485
AMA Yılmaz MB, Babacan M. EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Haziran 2019;9(1):43-64. doi:10.20493/birtop.565485
Chicago Yılmaz, Mehmet Barış, ve Mehmet Babacan. “EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9, sy. 1 (Haziran 2019): 43-64. https://doi.org/10.20493/birtop.565485.
EndNote Yılmaz MB, Babacan M (01 Haziran 2019) EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 1 43–64.
IEEE M. B. Yılmaz ve M. Babacan, “EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sy. 1, ss. 43–64, 2019, doi: 10.20493/birtop.565485.
ISNAD Yılmaz, Mehmet Barış - Babacan, Mehmet. “EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9/1 (Haziran 2019), 43-64. https://doi.org/10.20493/birtop.565485.
JAMA Yılmaz MB, Babacan M. EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;9:43–64.
MLA Yılmaz, Mehmet Barış ve Mehmet Babacan. “EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sy. 1, 2019, ss. 43-64, doi:10.20493/birtop.565485.
Vancouver Yılmaz MB, Babacan M. EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;9(1):43-64.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.