Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 19 - 48 2019-12-28

Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu

Ayşe ALTUN [1]


Bu çalışmada belgesel sinemada kamera karşısında bireyin durumu ele alınacaktır. Bu doğrultuda çalışmada bir takım sorulara yanıtlar aranmaktadır. Temel soru ise belgesel sinemada kameranın karşısında birey nasıl yer almaktadır? Bu sorudan hareket ederek kamera karşısında bireyin benlik sunumuna dikkat çekilecektir. Geleneksel resmetme biçimlerinden başlayarak ışıkla resmetme biçimlerine ve son olarak da belgesel sinema ile birey durumuna detaylı olarak yer verilmiştir. Çalışma boyunca benlik sunumu ya da resmetme biçimlerinde bireyin durumu hakkında tarihsel bir süreç izlenmiştir. Bireyin yüzey üzerine resmedilmesi ile başlayan kendini sunma, farklı resmetme araçlarıyla değişen konumu bu çalışmada incelenmiştir. Belgesel filmler, şeylerin/kişilerin gerçek olduğu ön kabulüyle seyredilmektedir. Belgesel sinemanın gerçek ile olan bağı sebebiyle benliğin sunumu daha önemli ve özel bir duruma sahiptir. Belgesel sinemada kameranın varlığı ve benliğin sunumunu daha anlaşılır kılmak adına Edgar Morin ve Jean Rouch’un yönettiği Bir Yaz Güncesi(1960) adlı belgesel filmden faydalanarak somut bir örnek verilmeye çalışılmıştır. 

belgesel sinema, benlik sunumu
  • KAYNAKÇAAbisel, N. (2003). Sessiz Sinema. İstanbul: Om.Adalı, B. (1986). Belgesel Sinema. İstanbul: Hil.Alexander, J. C. (2006). Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy. Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen & Jason L. Mast (Ed.), Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual (s. 29-91.). Cambridge University Press. Baudrillard, J. (1998). Simülakrlar ve Similasyon. (Çev. O. Adanır). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.Bauman, Z. & R. Raud. (2018). Benlik Pratikleri. (Çev. M. Ekinci). İstanbul: Ayrıntı.Beltran, A. (Ed.). (1999). The Cave of Altamira. New York: Harry N. Abrams.Benjamin, W. (2013). Pasajlar. (Çev. A. Cemal). İstanbul: Yapı Kredi.Crary, J. (2015). Gözlemcinin Teknikleri. (Çev. E. Daldeniz). 3. Baskı. İstanbul: Metis.Demoğlu, E. (2014). Düş ile Gerçek Arasında: Sahte-Belgesel. İstanbul: Doğu.Foucault, M. (2001). Kelimeler ve Şeyler-İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi. (Çev. M. Ali Kılıçbay.). 2.Baskı. Ankara: İmge.Goffmann, E. (2016). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. (Çev. B. Cezar). İstanbul: Metis.Grierson, J. (1968). Belgesel Film Üstüne. (Çev. A. Göktürk). Ankara: Türk Dili Özel Sayısı.Grierson, J. (1979). Flaherty’s Poetic Moana. Lewis Jacobs(Ed.). The Documentary Tradition. Newyork: W.W. Norton&Company.Inc.Jackson, P. (1947). Your Question Answered. Roger Manvell(Ed.). The Penguin Film Review. London: Hazell, Watson and Viney Ltd.Kılıç, L. (2012). Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Dost.Kutay, U. (2009). Gerçeği Öldüren Kamera. İstanbul: ES. Kutay, U. (2011). Yeni Gerçekçilik ve Belgesel Sinema. Hakan Aytekin(Ed.). Belgesel Sinema 2009-2010. İstanbul: Belgesel Sinemacılar Birliği. Morin, E. & J. Rouch (Yönetmen). (1960). Bir Yaz Güncesi[Film]. Fransa. Nichols, B. (2017). Belgesel Sinemaya Giriş. (Çev. D. Eruçman). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.Oskay, Ü. (1997). Belgesel Sinema, Ampirik Algılama ve ‘Büyük Balık Küçük Balığı Yer!’ Dedirten Globalleşmenin Kültürü. Semra Güzel(Ed.), Belgesel Sinemacılar Birliği 1. Ulusal Konferansı Bildirileri, (s.148). İstanbul: Tayf.Özbek, M. (2018). Dünden Bugüne İnsan. 3.Baskı. Ankara: İmge.Park, R. E. (1950). Race and Culture. Glencoe. Illinois: The Free.Rothmann, W. (1997). Documentary Film Classics. New York: Cambridge University. Sabra, A. I. (2007). Alhazen’s Optics in Europe: Some Notes on What It Said and What It Did Not Say. Wolfgang Lefevre (Ed.), Inside The Camera Obscura: Optics and Art Under the Spell of the Projected Image (ss.53-57). Berlin: Max-Planck Institute for the History of Science. Sontag, S. (2011). Fotoğraf Üzerine. (Çev. O. Akınhay). İstanbul: Agora.Todorov, T., Foccroulle, B.& Legros, R. (2011). Sanatta Bireyin Doğuşu. (Çev. E. Özdoğan). İstanbul: Yapı Kredi.Topdemir, H. Gazi. (2002). Modern Optiğin Kurucusu: İbnü’l Heysem Hayatı Eserleri ve Teorileri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Uysal, G. (2011). Mağara Sanatı. V. Ulusal Speleoloji Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Wenczel, N. (2007). The Optical Camera Obscura II Images and Texts. Wolfgang Lefevre (Editör), InsideThe Camera Obscura: Optics and Art Under the Spell of the Projected Image (ss.13-30). Berlin: Max-Planck Institute for the History of Science.Yalçınkaya, I. (1979). Taş Devri Sanatında Teknik Ve Stil. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 29, 1-4.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7861-522X
Yazar: Ayşe ALTUN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 15 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { birtop649489, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {19 - 48}, doi = {10.20493/birtop.649489}, title = {Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu}, key = {cite}, author = {ALTUN, Ayşe} }
APA ALTUN, A . (2019). Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 19-48 . DOI: 10.20493/birtop.649489
MLA ALTUN, A . "Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 19-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/birtop/issue/51204/649489>
Chicago ALTUN, A . "Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 19-48
RIS TY - JOUR T1 - Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu AU - Ayşe ALTUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20493/birtop.649489 DO - 10.20493/birtop.649489 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 48 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.649489 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.649489 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu %A Ayşe ALTUN %T Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu %D 2019 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 9 %N 2 %R doi: 10.20493/birtop.649489 %U 10.20493/birtop.649489
ISNAD ALTUN, Ayşe . "Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 19-48 . https://doi.org/10.20493/birtop.649489
AMA ALTUN A . Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(2): 19-48.
Vancouver ALTUN A . Belgesel Sinemada Kamera Karşısında Bireyin Durumu. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(2): 48-19.