Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 73 - 90 2019-12-28

JOHN LOCKE’S THEORY OF REPRESENTATION: THE RELATIONSHIP BETWEEN WORDS AND IDEAS
JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ

Emin ÇELEBİ [1]


In the first half of the 20th century, the epistemological interests of analytical philosophers have largely focused on the relationship between knowledge and perception. These philosophers including thinkers as Russell, Moore, H.H. Price, Ayer, advocated a doctrine known as sensory-data theory, despite all its differences. The philosophical roots of the so-called doctrine, which we call as a matter of representation in general term, can be traced back to Ancient Greece, but in modern philosophy one of the most famous references of this theory is the English philosopher J. Locke (1632-1704). Locke's views, which address the problem of the awareness of the world of objects outside our minds or perceptions, have been understood and interpreted in many ways but ln this paper, it will be examined the philosopher’s representative epistemology in terms of just relationships between words (names) and ideas .

20. yüzyılın ilk yarısında analitik filozofların epistemolojik ilgilerinin önemli ölçüde bilgi ve algı arasındaki ilişkiye odaklandığını söyleyebiliriz. Russell, Moore, H.H. Price, Ayer ve H. Paul Grice gibi düşünürlerin aralarında olduğu bu filozoflar zümresi, bütün farklılıklarına rağmen duyu-veri teorisi olarak bilinen bir doktrini savunuyorlardı. Genel çerçevesi itibarıyla temsil meselesi olarak isimlendirdiğimiz söz konusu öğretinin felsefi kökleri, Antik Yunan’a kadar götürülebilir ancak modern felsefede bu öğretinin en meşhur referanslarından biri, kuşkusuz İngiliz filozof J. Locke (1632-1704)’tur. Zihnimizin veya algımızın dışındaki nesneler dünyasının bilinebilirliği problemini ele alan Locke’un görüşleri farklı şekillerde anlaşılmış ve yorumlanmıştır ancak bu çalışmada filozofun temsil epistemolojisinin sadece sözcük ve ide ilişkisi boyutu irdelenmeye çalışılacaktır.  

  • Ayers, M. (1999). Locke, New York: Routledge.Buchdahl G. (1961). “The Problem of Negation”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 22, No. 2 (Dec., 1961), pp. 163-178.Chakrabarti, D., “Did Locke Hold the Representative Theory of Perception?”, Journal of Indian Council of Philosophical Research, (2018) 35: 61, https://doi.org/10.1007/s40961-017-0103-0.Çelebi, E. (2017). John Locke’un İdeler Teorisi, Eleştirel Bir İnceleme, Ankara: Gece Kitaplığı.Locke, John (1825). An Essay Concerning Human Understanding, London: Thomas Davison.Locke, John (2004). İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınları.Sorrell, K. S. (2004 ). Represantative Practices, Fordham University Press: New York. İnternet KaynaklarıInternet Encyclopedia of Philosophy. Locke: Knowledge of the External World. https://www.iep.utm.edu/locke-kn/#SH2c. Erişim Tarihi: 20/10/2019. https://www.philosophybasics.com/branch_representationalism.html, Erişim Tarihi: 20/10/2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emin ÇELEBİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 5 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { birtop650307, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {73 - 90}, doi = {10.20493/birtop.650307}, title = {JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {ÇELEBİ, Emin} }
APA ÇELEBİ, E . (2019). JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 73-90 . DOI: 10.20493/birtop.650307
MLA ÇELEBİ, E . "JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 73-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/birtop/issue/51204/650307>
Chicago ÇELEBİ, E . "JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 73-90
RIS TY - JOUR T1 - JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ AU - Emin ÇELEBİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20493/birtop.650307 DO - 10.20493/birtop.650307 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 90 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.650307 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.650307 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ %A Emin ÇELEBİ %T JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ %D 2019 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 9 %N 2 %R doi: 10.20493/birtop.650307 %U 10.20493/birtop.650307
ISNAD ÇELEBİ, Emin . "JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 73-90 . https://doi.org/10.20493/birtop.650307
AMA ÇELEBİ E . JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(2): 73-90.
Vancouver ÇELEBİ E . JOHN LOCKE’DA TEMSİL TEORİSİ: SÖZCÜK VE İDE İLİŞKİSİ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(2): 90-73.