BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of population fluctuation of egg parasitoid, <em>Trissolcus semistriatus</em> Nees. (Hym.:Scelionidae) of sunn pest [<em>Eurygaster integriceps</em> Put. (Het.:Scutelleridae)] by using colored sticky traps in Southeast Anatolian Region.

Yıl 1996, Cilt: 36 Sayı: 1, - , 13.12.1996

Öz

Population fluctuation of Sunn pest egg parasitoid, Trissolcus semistriatus Nees. (Hym.:Scelionidae) by colored sticky traps were determined in two wheat fields, one is in the forest and the other is very close to it in Diyarbakır (Ergani-Ortayazı) in 1984. Sticky traps (10 cm diameter x 30 cm long) were placed 50, 100 and 170 cm heights from the soil. 5 traps were painted with yellow, 5 with white and 5 with green paint and they were placed in the forest according to factorial randomized block design before the parasitoids left the overwintering places. Parasitoids collecting surfaces of the traps were wrapped transparent and these transparents were covered with a special medium. Trap counts were made 3 day intervals. Statistical analysis showed that, parasitoids tended to yellow sticky traps and they were densly found at 170-200 cm heights when they left the overwintering places. It was concluded that population fluctation of egg parasitoids during leaving the overwintering places and in the fields can be determined by these traps.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne [<em>Eurygaster integriceps  </em>Put. (Het.:Scutelleridae) yumurta parazitoiti<em>Trissolcus semistriatus</em> Nees. (Hym.:Scelionidae)'un renkli yapışkan tuzaklar kullanılarak popülasyon seyrinin belirle

Yıl 1996, Cilt: 36 Sayı: 1, - , 13.12.1996

Öz

Süne [Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae)]'nin yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus Nees. (Hym.:Scelionidae)'un renkli yapışkan tuzaklarla popülasyon durumu 1984 yılında Diyarbakır (Ergani-Ortayazı)'da ağaçlık alan ile bu alanın yakınında bulunan buğday tarlalarında belirlenmiştir. Yapışkan tuzaklar; bir çıta üzerinde yerden 50, 100 ve 170 cm yüksek-liklere 10 cm çap ve 30 cm yüksekliğindeki silindirik borular yerleştirilerek oluşturulmuştur. Hazırlanan 15 adet tuzağın 5'i sarı, 5'i beyaz, 5'i de yeşil renkle boyandıktan sonra, parazitoitler kışlaklarından çıkmadan önce faktöriyel düzende tesadüf blokları deneme desenine göre ağaçlık alana yerleştirilmiştir. Parazitoit toplama yüzeylerine aynı ölçüde asetat naylon takıldıktan sonra üzerine özel yapıştırıcı sürülmüştür. Tuzaklarda genellikle 3'er gün aralıklarla sayım yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistik analizleri sonucunda parazitoitlerin sarı renge yöneldikleri ve kışlaktan çıkışta 170-200 cm yükseklikte yoğun olarak bulundukları saptanmıştır. Bu çalışma ile parazitoitlerin kışlaktan çıkış seyri ve hububat tarlasında popülasyon değişiminin söz konusu tuzaklarla izlenebileceği belirlenmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Z. Şimşek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 1996
Gönderilme Tarihi 4 Şubat 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996 Cilt: 36 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şimşek, Z. (1996). Determination of population fluctuation of egg parasitoid, Trissolcus semistriatus Nees. (Hym.:Scelionidae) of sunn pest [Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae)] by using colored sticky traps in Southeast Anatolian Region. Plant Protection Bulletin, 36(1).
AMA Şimşek Z. Determination of population fluctuation of egg parasitoid, Trissolcus semistriatus Nees. (Hym.:Scelionidae) of sunn pest [Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae)] by using colored sticky traps in Southeast Anatolian Region. Plant Protection Bulletin. Aralık 1996;36(1).
Chicago Şimşek, Z. “:Scutelleridae)] by Using Colored Sticky Traps in Southeast Anatolian Region”. Plant Protection Bulletin 36, sy. 1 (Aralık 1996).
EndNote Şimşek Z (01 Aralık 1996) Determination of population fluctuation of egg parasitoid, Trissolcus semistriatus Nees. (Hym.:Scelionidae) of sunn pest [Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae)] by using colored sticky traps in Southeast Anatolian Region. Plant Protection Bulletin 36 1
IEEE Z. Şimşek, “:Scutelleridae)] by using colored sticky traps in Southeast Anatolian Region”., Plant Protection Bulletin, c. 36, sy. 1, 1996.
ISNAD Şimşek, Z. “:Scutelleridae)] by Using Colored Sticky Traps in Southeast Anatolian Region”. Plant Protection Bulletin 36/1 (Aralık 1996).
JAMA Şimşek Z. Determination of population fluctuation of egg parasitoid, Trissolcus semistriatus Nees. (Hym.:Scelionidae) of sunn pest [Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae)] by using colored sticky traps in Southeast Anatolian Region. Plant Protection Bulletin. 1996;36.
MLA Şimşek, Z. “:Scutelleridae)] by Using Colored Sticky Traps in Southeast Anatolian Region”. Plant Protection Bulletin, c. 36, sy. 1, 1996.
Vancouver Şimşek Z. Determination of population fluctuation of egg parasitoid, Trissolcus semistriatus Nees. (Hym.:Scelionidae) of sunn pest [Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae)] by using colored sticky traps in Southeast Anatolian Region. Plant Protection Bulletin. 1996;36(1).

134351364813650136491344113445